Annons

NIRA Dynamics vässar autonoma bilfunktioner med ny lösning för vägyttemperatur

BRYTER SAMARBETET MED KLIMATOR
Till saken hör att NIRA tidigare har samarbetat med det svenska företaget Klimator om vägprognoser. Efter en omfattande teknisk utvärderingsperiod har NIRA beslutat att avbryta samarbetet med Klimator och istället fokusera på sin egen egenutvecklade lösning genom att använda det enorma antalet fordon som NIRA har tillgång till via samarbetet med Audi och HERE Technologies.

Vägytemperaturkarta från NIRA skapad av uppkopplade och anslutna fordon i södra Tyskland.

HÖGA KRAV KRING ASSISTANSLÖSNINGAR
Data har ofta numera kategoriserats som den nya ”oljan”. Mängderna information som kan utvinnas inom olika området, inte minst automotive, ökar också exponentiellt och för den som vill förlänga oljemetaforen så handlar det nu om att kunna ”raffinera” sin produkt på et sätt som möter t ex kraven på dels förarassistanslösningar och dels på lite sikt helt autonoma fordon. För att göra maximal tjänst måste lösningar fram som kan hantera alla sidor av fordonsvardagen.
Det är också så att fordonstillverkare och lagstiftare numera ställer höga krav på data för autonom körning och avancerade system för förarassistans, varför skalbarhet och noggrannhet är extremt viktigt för NIRA. Med den här nya lösningen ser bolaget stora möjligheter att uppfylla sådana krav.

NIRA har i detta en unik position som leverantör av vägtillståndsdata till fordonsindustrin och man förväntar sig att bli en föredragen leverantör av vägdata till en majoritet av fordonstillverkarna globalt.

HUNDRATUSENTALS SERIEPRODUCERADE FORDON MED NIRA-MJUKVARA
Idag finns det flera hundratusentals serieproducerade fordon med NIRA-programvara som kontinuerligt samlar in data. Detta antal kommer också att växa aggressivt under de kommande månaderna och åren och nå 1,7 miljoner i slutet av 2021 och 3 miljoner i slutet av 2022.
NIRA har i detta en unik position som leverantör av vägtillståndsdata till fordonsindustrin och man förväntar sig att bli en föredragen leverantör av vägdata till en majoritet av fordonstillverkarna globalt.
NIRAs nuvarande partnerskap med HERE Technologies – som har utvecklat en plats- och teknikplattform som blivit ledande – positionerar företaget för att leverera mycket exakta vägförhållandedata till biltillverkare runt om i världen. En majoritet av biltillverkarna använder redan HERE-plattformen och platsdata för navigering och förarassistansfunktioner. Andreas Andersson konstaterar att HERE/NIRA-partnerskapet är, ”en enorm marknadsmöjlighet att förse fordonstillverkare med mycket exakt realtids- och prognostiserad data via HERE-plattformen.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title