Annons

AUTOMOTIVE: Northvolt tar sikte på att återvinna 50 procent av materialet i nya battericeller

Northvolt gör snabba framsteg med sin plan för hållbar batteritillverkning och är positionerat för att leverera litiumjon-celler till europeiska marknader, som man menar kommer ”med ett minimalt miljöavtryck”. Bolaget meddelade nyligen att nästa steg i visionen kring hållbar batteriframställning kommer att realiseras genom Revolt – vilket alltså är ett program för återvinning av litiumjon-batterier.
– Det är uppenbart att återvinning av batterier efter deras livslängd är avgörande för att leverera en omfattande modell för hållbara litiumjon-batterier. Återvinning kommer att minska behovet av utvinning av råvaror, förbättra försörjningstryggheten och sänka miljöavtrycket för Northvolts celler genom att minska gruvrelaterade utsläpp, konstaterar Peter Carlsson.

Pilotanläggning i Västerås
Som ett första steg mot att säkra ett europeiskt ekosystem för återvinning av litiumjon-batterier kommer Northvolt att etablera en pilotåtervinningsanläggning i Västerås, intill Northvolt Labs’ tillverkningsanläggning.
Pilotanläggningen förväntas vara klar under 2020 och kommer då att fungera som en plattform för att utveckla och validera Northvolts återvinningsprocess. Anläggningen kommer att rikta in sig på en initial återvinningskapacitet på 100 ton per år och hanterar NMC- och NCA-litiumjon-kemier.

Siktar på att återvinna 25 000 ton
Till bakgrunden hör att batteriåtervinningskapaciteten i Europa kapacitetsmässigt ligger på cirka 33 000 ton per år. Befintlig kapacitet är emellertid varken lämplig eller effektiv för att med rimligt bra utfall återvinna de värdefulla metaller som finns i litiumjon-batterier. Kapaciteten är heller inte tillräcklig för att hantera volymerna av batterier som kommer att släppas ut på marknaden framöver, som elektrifieringsramper. Redan 2019 räknar man med att detta kommer att omfattande cirka 75 000 ton batterier.
För Northvolts del kommer man i den fullskaliga anläggningen i den stora gigafabriken, Northvolt 1, att runt 2030 kunna nå en återvinningnivå på 50 procent av materialet i nya celler. Detta mål kommer att säkerställas genom en fasad kapacitetsuppbyggnad, med början med ett första block som ska fungera 2022, med kapacitet att återvinna cirka 25 000 ton battericeller per år.

Från lab till verklighet
– Pilotanläggningen kommer att bygga på arbete som genomförts under de senaste två åren och ge oss de nödvändiga verktygen för att ta oss till nästa nivå – från forskningslaboratorier till verkligheten. Det vi lär oss vid pilotanläggningen kommer att vara nyckeln till att optimera designen, bygget och i slutänden driften av den mycket större kapacitet som kommer att etableras vid återvinningsanläggningen i Northvolt Ett, säger Northvolts miljöchef, Emma Nehrenheim, i en kommentar.

Samarbete med Chalmers
Som förberedelse för detta mål har Northvolt under de senaste två åren utvecklat metoder för viktiga processer som krävs för återvinning av litiumjonbatterier.
Betydande resultat i detta har nåtts genom samarbete mellan Northvolt och forskare som arbetar med att optimera en processdesign för hydrometallurgisk behandling vid Chalmers tekniska universitet. Denna process kommer att användas för att utvinna värdefulla metaller från batterier, inklusive litium, nickel, mangan och kobolt. Återvinningsprogrammet stöds av EIT InnoEnergy.
– Revoltprogrammet öppnar ett mycket spännande kapitel för Northvolt och kommer att visa hur miljövinsterna med batterier kan drivas ännu längre än vi för närvarande ser som möjligt i strävan att ersätta fossila bränslen. För kunderna innebär detta också att vi kan erbjuda säkerhet och tjänster för hållbar hantering av batterier som de är bundna till av europeisk lagstiftning, avslutar Emma Nehrenheim.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title