Annons

AUTOMOTIVE: Scania satsar på grönare IT med hjälp av AWS

För en grönare framtid krävs minskning av utsläpp i alla led i en verksamhet, och IT är inget undantag. Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar och har en rullande kundflotta som består av över 500 000 uppkopplade fordon och som ständigt växer.

HUR LÅNGT HAR SCANIA HUNNIT I SIN PLM-UPPGRADERING?
Självklart kan också Scanias PLM-lösning spela en viktig roll på vägen mot hållbar IT. Här har man tagit sikte på att implementera Dassault’s 3DEXPERIENCE-plattform som bas i ett PLM-projekt som gått under namnet, ”Starling-projektet”.
Jag gjorde ett reportage 2019 kring en presentation av Anders Malmberg, som senare började hos Ericsson, men då var ansvarig för projektet. Hans indikation var att projektet, som handlade om en uppgradering till Dassaults V6-plattform på produktutvecklingssidan, alltså 3DEXPERIENCE, skulle vara uppe och rulla sent under 2021, möjligen något in på 2022.
Idag vill bolaget inte lämna någon statusrapport kring hur långt man hunnit. En spekulation är att Coronviruset påverkat realiseringen och att man därmed är i ett läge där bara delar av projektet ännu är realiserade. Detta skulle innebära att man förmodligen fortfarande använder V5-versionerna av Dassault-lösningarna CATIA (CAD) och ENOVIA (PDM). Ett problem skulle kunna vara att Scanias egenutvecklade konfigurationssystem inte integrerar felfritt med Dassault-lösningarna. Ett faktum som möjligen också skulle kunna tala för detta är Scania bett DS om en avsevärd förlängning av supporten för V5.

En grundidé i Scanias gröna-IT-satsning bygger på att skapa transparens och att sätta upp greppbara mätetal för hållbarhet, så kallade KPIer.

ETABLERAR MÄTBARA TAL FÖR HÅLLBARHET
Tillbaka till samarbetet med AWS, så var det i samband med ett internt globalt hackathon – ScaniaHack – presenterade en grupp av utvecklare en idé som gick ut på att minimera bolagets IT-relaterade miljöpåverkan. Grundidén byggde på att skapa transparens och att sätta upp greppbara mätetal för hållbarhet, så kallade KPIer, som hela organisationen kan arbeta med.
Nästa steg blev att kontakta AWS, som Scania redan samarbetade med kring molntjänster. Tillsammans med lösningsarkitekter från AWS arbetar utvecklarna från Scania nu med att ta fram en bevakningsmekanism där varje led i organisationen kan följa IT-användningen på detaljnivå. Det ska hjälpa dem att snabbt identifiera och åtgärda processer som påverkar miljöavtrycket negativt.

– Vi vill försäkra oss om att vårt företag inte nyttjar mer resurser än vad som är nödvändigt, säger Scanias CIO, Jan Andries Oldenkamp.

ARBETAR MED ENERGISNÅLARE PROCESSER
För att spara ytterligare energi arbetar Scanias team även aktivt med att byta till mer energisnåla processorer, till exempel AWS egenutvecklade Graviton2-processorer, för att effektivisera sin energiförbrukning ytterligare. Företaget har också infört hårdare begränsningar för hur länge data får lagras för att reducera digitalt avfall.
– Vi på AWS arbetar tätt med våra kunder för att sätta gemensamma mål att skapa mer än vi konsumerar och göra jorden till en bättre plats. Scanias inställning till hållbar IT, med ett tydligt ledarskap, tydliga nyckeltal som mäter framgång och en företagskultur som strävar efter ökad effektivitet och ständig utveckling är ett utmärkt exempel på det, säger Manuel Bohnet, företagsansvarig inom Nordics & Baltics på AWS.

”VILL UTMANA INDUSTRIN”
Det långsiktiga målet är att utveckla en effektivitetsmärkning för Scanias IT-lösningar. Genom att först få överblick över den miljöpåverkan deras IT-användning har idag vill man skapa konkreta riktlinjer och en komplett, skalbar lösning som kan erbjudas till andra AWS-kunder som vill bygga grönare IT-vanor.
Scania vill kort sagt bli en ledare inom grön IT och en insprationskälla för andra företag, och utmana IT-industrin att se annorlunda på den miljöpåverkan de har och agera därefter.
– IT är en viktig del av Scanias transformation för att bli en leverantör av hållbara transportlösningar, så första steget är självklart att minimera den miljöpåverkan vår IT-användning har, säger Elsa Westin, IT Sustainability Lead på Scania.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title