Annons

AUTOMOTIVE: Undersökning visar att industrin nu tar ett steg bort från ”just-in-time-strategierna”

En av de tuffaste effekterna av pandemin har varit störningarna i försörjningskedjorna. När viktiga insatsprodukter, som t ex elektronik eller annat, har uteblivit eller blivit försenade har flera tillverkare inom automotive varit tvungna att stoppa produktionen. Att sånt kostar stora penmgar behöver ingen tvivla på. Dessa störningar i försörjningskedjan har skapat stor oro och t o m ett ifrågasättande av ”just-in-time-konceptet”. I den bästa av världar, när upplägget fungerar som tänkt, har det varit ett utmärkt sätt att minimera kapital som legat bundet i lager. Men när de senaste årens störningar uppstått har systemet visat sig från sin mer sårbara sida. Om produktionen stoppas för att delar eller komponenter saknas är det kort sagt kanske inte bara dålig ekonomi, utan kan också ge nära nog katastrofala effekter.
Så hur är det då idag med ”just-in-time-strategierna”? En indikation på hur man reagerar inom automotive-sektorn skildras i ABBs globala undersökning, ”Automotive Manufacturing Outlook Survey”. Denna undersökning visar att oron lett till ökad lagerhållning som faktiskt också representerar ett steg bort från just-in-time-strategin.
Störningar i försörjningskedjan och ökade materialkostnader får kort sagt den globala fordonsindustrin att omvärdera principerna för lean-tillverkning. Omställningen från ”just-in-time-” till ”just-in-case-strategier” leder till att tillverkarna håller ett större lager som skydd mot oplanerade störningar.

Undersökningen, som PLM&ERP News också i en tidigare artikel citerat, görs i samarbete med branschtidskriften Automotive Manufacturing Solutions. I denna besvarade 600 olika globala industriexperter från fordonstillverkare, leverantörer och ingenjörer frågeställningar kring en rad effekter inom branschen. Här nämnde exempelvis nästan två tredjedelar (62 procent) av respondenterna just den fortsatta oron för försörjningskedjan när de ombads välja de tre största utmaningarna inom fordonstillverkning. Detta emedan 41 procent nämnde effekterna av prisökningar på material och komponenter och 31 procent pekar på ökade arbetskraftskostnader och brist på arbetskraft.
Undersökningen visar också hur tillverkarna ökar sin lagerhållning och gör volyminköp av råvaror för att begränsa exponeringen för störningar och andra av försörjningsmöjligheter, samtidigt som man arbetar med ett bredare nätverk av leverantörer för att kedja säkerställer en tillräcklig tillgänglighet på delar.

En omvälvande omställning
– Denna omvälvande omställning i tillverkningslogistiken kräver smarta och effektiva lösningar, kommenterar Joerg Reger, chef för ABB Robotics Automotive Business Line undersökningens resultat, och fortsätter: ”ABB kan direkt möta dessa utmaningar med effektivare och flexibla lösningar, till exempel genom vårt sortiment av autonoma mobila robotar (AMR), vilka avsevärt kan förbättra leveranshastigheten av viktiga delar till monteringslinjen.”

”Omställning i tillverkningslogistiken kräver smarta och effektiva lösningar, säger Joerg Reger, chef för ABB Robotics Automotive Business Line.

Råvarukostnads-utvecklingen ett större bekymmer än energikostnaderna
Andra intressanta resultat från ABB-studien är att de ökade kostnaderna för råvaror (62 procent) redan har passerat energikostnaderna (59 procent) som industrins största bekymmer. Energieffektiviseringar är fortsatt viktiga men som många respondenter (17 procent) anser: en stramare kostnadshantering är avgörande för industrins svar.
Här pekar ABB på att man efter lanseringen 2022 kan bidra till innovativa lösningar, som ABB PixelPaint, till att minska avfallet och öka effektiviteten i fordonslackeringsstillämpningar, vilket innebär att tillverkarna bättre kan hantera kostnaderna samtidigt som de kan bedriva en mer hållbar verksamhet.

ABBs undersökning omfattar fordon 600 globala branschexperter, från fordonstillverkare till alla nivåer inom ledning, konstruktion och andra specialister runt om i industrin.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title