Annons

Autonom robotarm tar gruvmiljön närmare Epirocs SÄKERHETSVISION

Gruvutrustningsutvecklaren Epiroc har en vision att inte behöva ha människor fysiskt på plats i farliga gruvmiljöer. Detta innebär att autonoma lösningar ligger högt upp på utvecklingsagendan.
För att nå denna målsättning har bolaget tagit sig före att automatisera robotarmarna på sin borrmaskin Boomer. Nu samarbetar Epiroc med AI-forskare vid Örebro universitet för att nå sitt mål.
– Det handlar om att koordinera flera robotarmar och tekniken kan användas inte bara inom gruvdrift, utan den här också en rad andra användningsområden, säger forskaren Shiyu Zhang.

En av Epirocs maskiner som används vid tunnelborrning heter Boomer. Det är ett väldigt stort fordon med meterlånga robotarmar. Boomer körs fram och parkeras vid en bergvägg, sedan används armarna för att borra hundratals hål som därefter fylls med sprängmedel.

Självständiga rörelser i robotarmarna
Epirocs vision är att kunna mata in en karta över de hål som ska borras med Boomer och trycka på ”start”. Så funkar det dock inte i dag.
– Vi har ett första steg mot den här funktionen redan, men den räcker inte riktigt till. Med hjälp av de tekniksprång vi hoppas att vi kommer att göra här, så kommer vi att förbättra vår produktivitet en hel del, säger Björn Andersson på Epiroc.
Att få robotarmarna att röra sig självständigt, men samtidigt vara medvetna om varandra, är en komplicerad uppgift, förklarar AI-forskaren Shiyu Zhang.
– Robotarmen i sig har en mycket komplex konstruktion. Den har många leder och för att styra armens rörelse behöver vi kunna kontrollera varje enskild led. Nu ska vi koordinera flera robotar, vilket gör beräkningarna ännu mer komplexa.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title