Annons

Avtal klart om världens första marina drivmedelsstation för förnybara bränslen

Tjernström konstaterar vidare att man idag har en patentsökt och unik produkt.
– I Swede Ship Composite har vi nu funnit en tillverkare som med lång och specifik erfarenhet grundligt förstår och stödjer den ambitiösa plan vi har för att förändra sättet på vilket båtar tankas och hur drivmedel distribueras i marina miljöer.

STATLIG FINANSIERING
De första enheterna är delfinansierade av svenska staten via Klimatklivet, som administreras av Naturvårdsverket och skall bidra till ändrat resebeteende och därmed sänkta CO2 utsläpp. Naturvårdsverket betonar i godkännandet av delfinansieringen för den marina miljöstationen att just denna satsning är ett av de projekt som ger störst klimat och miljönytta per investerad krona under prognosperioden.
Den marina drivmedelsstationen för flytande fossilfria drivmedel är den första i sitt slag och har under dryga 10 år av utvecklingsarbete mejslat fram en ny världsstandard. Fossil Free Marine har registrerat såväl tekniska- som designpatent och planerar för etableringar i volym över hela världen.
– Vi är glada att ha givits möjligheten att få medverka i framtagandet av en så unik och genomtänkt drivmedelsstation, att få producera de första kommersiella enheterna, och därigenom från start få bidra med vårt kunnande och vår långa erfarenhet av att tillverka robusta och sjödugliga konstruktioner i högprestanda komposit, säger Bo Axelsson, VD för Swede Ship Composite.

UNIKA KUNSKAPER OM FARTYGSLÖSNINGAR
Med varvsanläggningar på Tjörn och i Hunnebostrand och personal med spetskompetens har Swede Ship unika kunskaper och färdigheter i produktion av skräddarsydda fartygslösningar för krävande kunder som militär, polis, kustbevakning och sjöräddning. Det gör Swede Ship synnerligen lämpade att hantera ett komplext projekt som byggandet av den aktuella marina ”miljö-macken”.
– Vi ser mycket fram emot att vara en del av en så viktig lösning, som kommer att underlätta för många av våra befintliga och blivande kunder, som önskar fylla tankarna med förnyelsebara bränslen som HVO100, eller som vill ladda elbåtars batterier, något vi vet kommer som ett nästa steg, avslutar Bo Axelsson.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title