Annons

AWS lanserar nytt moln för Europa: ”Bidrar till demokratiseringen av molntekniken,” hävdar Telia

Dagens stora nyhet när det gäller tekniska molnplattformar är Amazon Web Services, AWS, lansering av European Soverign Cloud, som är ett nytt och fristående moln för Europa. En finess är att all data, infrastruktur och behörig personal kommer att vara EU-medborgare och baserade inom EU. Kort sagt ett nytt, oberoende moln för Europa som, ”ger kunder inom starkt reglerade branscher och den offentliga sektorn fler valmöjligheter och flexibilitet för att hantera förändrade krav på datauppehållstillstånd och motståndskraft i Europeiska unionen (EU).”
AWS European Sovereign Cloud kommer vidare att tillåta kunder att behålla all metadata som de skapar i EU. -
- AWS European Sovereign Cloud förstärker vårt åtagande att erbjuda AWS-kunder den mest avancerade uppsättningen suveränitetskontroller, integritetsskydd och säkerhetsfunktioner som finns tillgängliga i molnet, säger Max Peterson, VP för Sovereign Cloud på AWS. Han fortsätter: "I mer än ett decennium har vi arbetat med regeringar och tillsynsorgan över hela Europa för att förstå och möta föränderliga behov inom cybersäkerhet, datasekretess och lokalisering, och på senare tid, digital suveränitet. Med detta nya erbjudande kommer kunder och partners över hela Europa att ha fler valmöjligheter för att uppnå det operativa oberoende de kräver, utan att kompromissa med de bredaste och djupaste molntjänsterna som miljontals kunder redan känner till och använder idag.”
Hos AWS-kunden Telia är tongångarna entusiastiska: "Absolut, det här steget belyser AWS engagemang för demokratisering av molnteknik för företag och organisationer över hela Europa. Telia är glada över att se AWS engagemang för att ge högt reglerade affärssegment mer flexibilitet och valmöjligheter i en miljö av förändrade digitala suveränitetskrav,” kommenterar koncernchefen på Telia Company, Rainer Deutschmann.

Beskeden från AWS tas också emot med tillfredställelse bland företagskunder, AWS partners, och myndigheter, som Tysklands federal kontor för informationssäkerhet, (BSI), Finlands finansministerium, affärssystemjätten  SAP, Deutsche Telekom, Heidelberger Druckmaschinen, de Volksbank, Telia Company, storkonsulten Accenture och en rad andra organisationer.
– AWSs tillkännagivande av ett oberoende europeiskt moln kommer att ge organisationer som står inför de strängaste reglerna fler valmöjligheter i sin digitala suveränitetsstrategi, kommenterar finska finansministeriets Jarkko Levasma. ”För att framgångsrikt kunna tillhandahålla människocentrerade och säkra tjänster till medborgare och företag måste myndigheter i den offentliga sektorn ha molnlösningar som är kompatibla med dataskydd och annan lagstiftning.”

”Ett engagemang för demokratisering av molnteknik”
Och som sagt, även svenska Telia Company är positivt. Bolaget är nordisk telekommunikationsledare och mediehus som betjänar konsumenter, företag och offentliga kunder med nödvändig digital infrastruktur och tjänster, IKT-tjänster och underhållning. Telia använder AWS DeepRacer som en del av sitt program för att utbilda 2 000 anställda i artificiell intelligens och maskininlärning med AW
– Vi välkomnar utvecklingen av AWS European Sovereign Cloud som ett komplement till Telias betrodda molnerbjudanden, säger Rainer Deutschmann, koncernchef på Telia Company, och tillägger: ”Det här steget belyser AWS engagemang för demokratisering av molnteknik för företag och organisationer över hela Europa. Telia är glada över att se AWS engagemang för att ge högt reglerade affärssegment mer flexibilitet och valmöjligheter i en miljö av förändrade digitala suveränitetskrav.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title