Annons

Bentley Systems vässar sina digitala tvilling-kapabiliteter inom elteknik med köpet av EasyPower

En av Autodesks och Trimbles tuffaste konkurrenter, Bentley Systems – verksamma inom digitala ingenjörs-lösningar för infrastruktur – stärker sina kapabiliteter inom simulering och analys med att köpa EasyPower. Det senare är ett mjukvaruföretag inom design- och analysverktyg inom elteknik, inklusive den alldeles speciella problematiken kring bågblixtar, vilket handlar om handlar om elektriska överslag och en typ av elektrisk explosion eller urladdning som är resultatet av en anslutning genom luft till jord eller annan spänningsfas i ett elektriskt system. Men EasyPower-produkter används främst för att designa, analysera och övervaka kraftdistributionssystem som betjänar industriella och kommersiella anläggningar, för att säkerställa säkerhet, tillförlitlighet och regelefterlevnad.
- Alla infrastrukturprojekt och tillgångar har kraftdistributionssystem, som alltför ofta analyseras med hjälp av onödigt komplicerad programvara som är bortkopplad från 3D/4D BIM och digitala tvilling-arbetsflöden. Genom att införliva EasyPower i vår design- och modelleringsportfölj, och vår iTwin-plattform, kan vi hjälpa till att göra distributionssystemen som driver infrastrukturen lättare att anpassa till nya krav för hållbarhet och motståndskraft, samtidigt som elsäkerhetsgarantin blir mer allmänt förekommande, tillgänglig och alltid grön, kommenterade Bentley-chefen, Greg Bentley, det nu annonserade köpet.

Bentleys förvärv av EasyPower, för att utöka design och analys av integrerade och iterativa kraftsystem för digitala tvillingar för infrastruktur av alla slag, breddar dess omfattning inom infrastrukturteknik. Med en alltmer elektrifierad framtid och med disparata och vitt spridda energiresurser på båda sidor om ”mätaren” kommer alla infrastrukturtillgångar att dra nytta av – i prestanda, ekonomi, säkerhet och motståndskraft – av fortsatt simulering och bedömning av kraftdistributionsförhållanden och konstruktioner över deras projekt och driftslivscykler.
Prioriteringar för Bentley Systems kommer att inkludera att integrera EasyPowers schema och digitala arbetsflöden med Bentleys OpenBuildings, OpenFlows, OpenPlant, OpenRail och Bentley Raceway och Cable Management-applikationer.

Passar perfekt vid en tidpunkt när elkraft blir allt viktigare
EasyPowers CEO, Kevin Bates, kommenterade Bentleys köp med att det sker vid en tidpunkt av brytning för elektrisk kraft i infrastruktur och utveckling av digitala infrastruktur-tvillingar.

– I nästan 40 år har EasyPower förenklat komplexa eltekniska problem och hjälpt våra kunder att tryggt slutföra det aktuella jobbet. Vårt syfte har varit att göra elen mer tillgänglig, mer pålitlig och säkrare att använda. Inom och för Bentley Systems kan vi nu kraftigt skala upp EasyPowers räckvidd – över hela världen, över infrastruktursektorer och över digitala tvillinglivscykler.

Förvärvet av EasyPower tillför initialt 45 expertkollegor i Nordamerika.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title