Annons

BGC: USA världsledande på innovation – Europa på efterkälken – inga svenska bolag på topplistan

Allmänt fokuserar rapporten i år på i vilken utsträckning hållbarhetsarbete är en del av de globala storföretagens utveckling och innovation. Resultaten visar att de flesta företag säger sig vilja arbeta för mer hållbara lösningar, men att desto färre faktiskt gör det.   
– Många företag pratar gärna om vikten av hållbarhet och kommunicerar sina Net Zero-ambitioner men det är för få som inkluderar klimatprioriteringar i innovationslösningar som kan leda till förändring och praktiska resultat. Samtidigt förväntar sig både investerare, aktieägare och konsumenter att storföretagen ska vara ledande i klimatarbetet, säger Erik Flinck.  
Hälften uppger att de är engagerade klimat- och hållbarhetsinnovatörer som rankar både innovation, klimat och hållbarhet bland sina tre främsta prioriteringar. Samtidigt visar rapporten att endast ett av fem företag har inkluderat klimat och hållbarhet i sina innovationsarbeten, skapat de lösningar som behövs och är redo att utveckla de produkter, processer och affärsmodeller som kan leverera på de uppsatta klimatmålen.     

USA i topp, men Kina klättrar
Techföretagen leder innovationsligan i BCG:s ranking precis som tidigare år, samtidigt som läkemedelsbranschen och medicintekniska företag har tappat placeringar sedan 2021 då pandemin var i fokus. Företag inom bilindustrin klättrar allt högre upp på listan, vilket visar på en intressant koppling mellan innovation och hållbarhet, där det är tydligt att de företag som i dag har störst utsläpp är de som satsar mest och är bra på att tänka nytt i omställningen.   

I likhet med de senaste fem åren är över hälften av företagen på topp 50-listan från USA. Asien, inklusive Kina, fortsätter att vara en växande hubb för innovation med flera företag som snabbt klättrar från år till år. Totalt finns åtta europeiska storföretag med på topp-50-listan, inget av dem finns bland de som ligger i topp-tio.

Inga svenska bolag på listan
– Vi ser inga svenska bolag på listan över världens mest innovativa företag i år, samtidigt vet att vi att Sverige ligger i framkant internationellt när det gäller innovation inom klimat- och hållbarhetsfrågor. Den låga rankingen av europeiska bolag kan ha att göra med att företag inom teknik- och bilindustrin hamnat högt och de har starka säten i både Asien och USA. Tillväxtpotentialen är stor för samtliga bolag i Sverige som fortsätter att driva klimatarbetet framåt och inkluderar det som en naturlig del i sitt innovationsarbete, säger Erik Flinck.

Allmänt kan noteras som bakgrund till rapporten att resultatet från undersökningen baseras på en kombination av cirka 1500 globala branschexperters enkätsvar och kapitalmarknadsdata, inte på BCGs åsikter. Frågeställningar som ingått i undersökningen är till exempel: ser globala bolagsledare på företaget som en innovatör? Ser konkurrerande bolag på företaget som en innovatör? Expanderar bolaget aktivt in i nya industrier? Skapar bolaget värde ur innovation? 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title