Annons

BIM och SIMULERING: EDRMedeso och Trimtec startar bolag med stora möjligheter

Entusiasmen för denna plattform är påtaglig hos EDRMedeso-chefen. Han konstaterar att BuildingPoint, kombinerar komplexa digitala modeller med den fysiskt byggda miljön i en
en progressiv värld där ansträngningar är inriktade på ständig förbättring och där fördelarna med digital modellering tydliga:
– Framför allt genom de vinster vi kan ta hem genom kraften i delad information. Från exekutiva chefer och byggledare till ingenjörer. Från erfarna eller oerfarna deltagare. Från lantmätare till kontrollanter. Alldeles oavsett uppgift eller utmaning, eller scenario.

Utvecklades av Trimble för några år sedan
BuildingPoint är ett koncept som utvecklades av Trimble för ett antal år sedan, men som först i år introducerades på den skandinaviska marknaden.
Under utvecklingen av BuildingPoint-produkten har Trimble hållit komplex teknik ”gömd” bakom ett användarvänligt gränssnitt. Lösningens kraftfullhet är dess förmåga att göra det möjligt för användare att fortsätta med sin kärnaktivitet – byggande – utan kompromisser. Komplexa verktyg och besvärliga gränssnitt skrämmer och visar sig vara de största hindren för att ta upp ny teknik och etablera lönsamma processförändringar.
Allmänt konstaterar det nybildade bolagets SO att osäkerhet är oroande och kan uppstå i hela värdekedjan.
– Men om digitala verktyg används för att spela en stödjande roll får det en positiv effekt genom att ge förtroende för resultat under hela processen. Detta kan ge helt fantastiska möjligheter, säger Niklas Lindwall och tillägger att dagens digitala verktyg är så avancerade att de kan lyfta alla projekt.

BuildingPoint Scandinavia är ett samarbete mellan EDRMedeso och Trimtec. Från och med april utökar man sin portfölj med fler världsledande hårdvaru- och mjukvarulösningar från Trimble till den skandinaviska marknaden. Med BuildingPoint-konceptet kan man använda data som fungerar sömlöst för att optimera hela designen, bygga och driva livscykeln.

Både bu och bä när det gäller digitala ritningar
Men hur är det nu med analogt ritningsfria projekt inom bygg- och anläggning? Det är både bu och bä. Det kommer dock på bred front utan tvekan och mycket är på gång.
Lindwall berättar att de ansvariga för de norska statliga vägarna körde sitt första analogt ”ritningsfria” projekt så sent som förra året. Men starten gav mersmak, just nu har de över hundra ”digitala projekt-vägsträckor” igång. Detta är sålunda – vilket återigen bevisar värdet av de nya verktygen – projekt där godkännandeprocessen endast bygger på en digital modell. Detta skulle helt enkelt näppeligen ha gått utan en grundläggande singulär holistisk inställning.

Fungerar smidigt även i iOS- och Androidmiljöer
BuildingPoint Scandinavias systerföretag, EDRMedeso, har en bra bakgrund som medspelare inom digital verktygshantering. Man har under många decennier tillhandahållit digitala verktyg, som har gjort det möjligt för designers att skapa högkvalitativa modeller med en exakt detaljnivå. Detta är något som Lindwall är övertygad om kan anpassas för en mer utbredd användning i byggbranschen. Nyckeln är, hävdar han, att kunna använda data på ett bredare och mer praktiskt sätt under byggandet och under en byggnads livstid.
– Trimble Connect är ett verktyg som fungerar smidigt även i nyare mobila iOS- och Android-enheter. Det lättanvända gränssnittet ger dig direkt tillgång till aktuella, relevanta och exakta data, var du än är, anpassade till de uppgifter du stöter på, säger Lindwall. Det lättanvända gränssnittet ger dig direkt tillgång till aktuella, relevanta och exakta data, var du än är, anpassade till de uppgifter du stöter på.
Lösningens kraft är dess förmåga att göra det möjligt för användare att fortsätta med sin kärnaktivitet – byggande – utan kompromisser.

Niklas Lindwall påpekar dock att framgångsrik digital interaktion och arbetsflöde handlar om mycket mer än att kunna göra detaljerade modeller. Modellen måste vara lämplig för projektet.
– Med introduktionen av BuildingPoint är jag ganska säker på att vi inte längre kommer att betraktas som en leverantör av ritverktyg ,utan kommer att bli en partner som ger våra kunder omfattande lösningar, lösningar som genom effektiv distribution och ett användarvänligt gränssnitt förenklar och förbättra samarbetsflödet över hela linjen.

Satellitmottagare spårar exakta användningsplatsen
VDn för det nybildade BuildingPoint Scandinavia är Peter Hammarbäck, som också är VD för Trimtec – EDRMedesos partner i Sverige. Han säger att teknik som gör det möjligt att kombinera komplexa modeller inom den byggda miljön, kartlagd tillsammans med fysiska data i verkligheten uppnås genom att ansluta en telefon till Trimble SiteVison; en satellitmottagare som spårar användarens exakta plats. Här kommer sedan. AR- (Augmented Reality/VR-lösningarna in i bilden.
– Du kan placera den virtuella modellen ”ovanpå” den fysiska platsen och fånga den hybrida vyn via telefonens kamera. Detta gör att användaren kan se hur byggnaden harmoniserar med den föreslagna designen. Det hela är omedelbart, korrekt och informativt. Kort sagt, detta är en lösning som ger förståelse, tar bort tvivel och skapar säkerhet och undviker dyra misstag, säger Hammarbäck.

Den synliga effekten av språnget som den skandinaviska verksamheten nu gör är att de också kommer att leverera praktiska hårdvarulösningar av den här typen. Maskinvara som låter användaren få tillgång till informationen via företagets kända och kapabla applikationer, men också genererar korrekt data i fält för användning i modellerna.

Både informationsbärare och interaktionsverktyg för Veidekke
Under många år har Trimtec levererat hårdvara och mjukvara för bland annat skanning, mätning och layout. Hammarbäck menar att denna erfarenhet och expertis kompletterar EDRMedesos omfattande kunskap om BIM, simulering och rent allmänt digital teknik. Han förklarar att många företagare och konsultingenjörer redan har använt Trimble Connect, SiteVision och VR, Virtual Reality, för att bryta ned kunskapsilor och samarbeta i utvecklingen av nya och ofta banbrytande tekniker.
Många användare ser att lösningens potential bara ökar med tiden.
Veidekke använder t ex Trimble Connect ständigt, både som en kraftfull handhållen informationsbärare och som ett omfattande, inkluderande interaktionsverktyg, något som har gett vissa projekt en mycket datacentrisk strategi. De är en av flera organisationer som driver gränserna i termer av vad dessa verktyg – i kombination med vår VR-lösning – kan ge.
– Detta inte bara när det gäller kvalitet, hållbarhet, resurser och kortare byggtid, utan också för hälsa, miljö och säkerhet, säger Hammarbäck. Nu expanderar ”verkligheten”. Trimble är en av de första hårdvarulösningar som släppts av BuildingPoint Scandinavia XR10, en hjälm med integrerad HoloLens2 från Microsoft. En lösning som sänker användartröskeln ytterligare, applikationens värde i fältet ökar och öppnar vägen för fackmän på byggplatsen att lägga till kritisk information och erfarenhetsbaserad kunskap från den fysiska verkligheten till modellen.

Mjukvara för 3D-design är delar i BuildingPoint-konceptet.

Löser branschbehovet av digitala verktyg
Men BuildingPoints ambitioner slutar inte där.
– För mig är det viktigaste åtagandet vi gör med denna lansering att ansluta ingenjörer närmare och mer effektivt till det arbete de gör på plats varje dag. Building Point handlar om att lösa branschens behov genom digitala verktyg. Nytt eller gammalt, den virtuella verkligheten lyfter värdet av solida digitala modeller till sin högstanivå, säger Niklas Lindwall, som är glad över att Marcus Rodriguez har gått med på att leda BuildingPoint i Norge och Danmark, en förändring som inte kommer att ha någon effekt på förvaltningen av den svenska delen av grupp.

Rodriguez har en bakgrund inom prefabricerade byggnadskomponenter, från tillverkaren av betongelement, Contiga. Han började arbeta på EDRMedeso för nio år sedan och hanterade konsultverksamheten i tre år, följt av fem år som kundchef. De senaste arton månaderna har han lett företagets norska kontor och senast har han haft samma roll vid företagets danska verksamhet.
– I en nära framtid kommer vi att granska hela vår organisation och titta på hur vi effektivt kan förbättra processer och värdekedjor, som för närvarande verkar något perifera med de data som redan finns. Vi tror att genom ett effektivt utnyttjande av dagens verktyg och de data de genererar kommer att göra en stor skillnad när det gäller att konsumera material, transportbehov, hållbarhet och CO2-avtryck. Vi levererar alltid detaljerade modeller av högsta kvalitet. När dessa kan användas i ett större och bredare perspektiv kommer det att föda nya idéer, erfarenheter och arbetsmetoder. Med andra ord, teknik har en potential som kan göra alla effektivare varje dag, lyfta hela den byggda miljön och berika samhället, avslutar Rodriguez sitt resonemang kring ekonomi, kvalitet och hållbarhet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title