Annons

Blågul världsspelare: KB Components invigde nytt besökscenter i Örkelljunga

VD, Stefan Andersson, var förstås nöjd med eventet:
– I och med förverkligandet av vårt besökscenter kan vi på ett naturligt sätt kommunicera de möjligheter KB har att erbjuda alla våra intressenter, kunder, leverantörer anställda och andra. Det är med stolthet jag nu klipper band och inviger det senaste exemplet på KB:s resa in i framtiden, konstaterade han.

70-årig historia
Besökare får på plats möjlighet av att ta del av företagets 70-åriga historia, se hur man arbetar med miljöfrågor och cirkulära system samt hur man genom ny teknik utvecklar framtidens produktionsanläggningar.
Besökscentret är det sista ledet i de omfattande investeringar som gjorts i Örkelljunga. Produktionslokalerna har byggts ut för att hantera stora formsprutningsmaskiner, omfattande investeringar har gjorts i verktygsverkstaden för att på ett effektivt sätt kunna hantera stora verktyg och kontor och personalutrymmen har totalrenoverats för att skapa en modern och attraktiv arbetsplats.

Industri 4.0 och smarta produktionsupplägg
Som konstaterades inledningsvis har KB Components har alltid varit spetsiga när det gäller ny teknik. I en pressrelease från 2018 berättade man t ex om hur man finjusterat sina investeringar i automatisering och digitalisering, vilket höjer kundvärdet genom förbättrad tillverkningseffektivitet, processstabilitet och kvalitet.
Enheten i Orkelljunga, Sverige, har sedan många år kopplat alla maskiner till ett elektroniskt styrsystem. Detta möjliggör kommunikation mellan alla anslutna maskiner såväl som i realtid utvärdering av cellernas prestanda. Under 2018 utvidgades detta system också till KB Components andra enheter i Anderstorp och Kaunas.

Avancerad automationsnivå
När det gäller Örkelljunga-enheten har man vidare introducerat robotikenheter som samverkar med varandra för att hantera mer komplexa monteringsoperationer utan manuell och tidskrävande hjälp. Automatiseringen förbättrar också processstabiliteten, vilket ökar kvaliteten och minskar produktionen på miljön.
Allmänt noteras att bolagets vision är att, ”bidra med innovativa och hållbara lösningar för en grönare planet är dessa investeringar strategiska initiativ i linje med KB Components strategi baserad på teknologiskt ledarskap, global närvaro och ”Operations Excellence”.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title