Annons

Bra andrakvartal för PTC: ”…inte minst SaaS-tillväxten ser riktigt bra ut,” summerade CEO, Jim Heppelmann

Marknadstrean i PLM-branschen, PTC, gjorde precis som den kommersiella branschledaren Dassault Systemes under årets första kvartal: Ett plus på intäktssidan på 7 procent. Siffror som alltså tuffa PLM-konkurrenten PTC kunde matcha när bolaget nyligen rapporterade sitt fiskala andra kvartal för 2023: En 7-procentig intäktstillväxt för kvartalet (liktydigt med årets första kvartal då bolaget har brutet räkenskapsår). Därmed landade PTC på en dryg halvmiljard dollar i intäkter, 542 miljoner närmare bestämt, motsvarande drygt 5,5 miljarder svenska kronor, när de bokförda totalintäkterna för kvartalet summerades.
En klart anständig siffra, inte minst givet den begynnande konjunkturnedgången. Men nu finns det, enligt PTC-chefen, Jim Heppelmann, betydligt intressantare sätt att betrakta verksamhetens väl och ve. Framför allt pekar han numera alltid i sina kommentarer på den post som förkortas ARR, Annual Recurring Revenue. Det är ett slags mått på hur kommersiellt väl man lyckas i sina SaaS-ambitioner (Software-as-a-Service) och därmed tveklöst en bärande pelare i den hållbara framtidsstruktur Heppelmann håller på att bygga upp kring PTCs olika PLM-, IIoT, automations- och SLM-mjukvaror (Service Lifecycle Management). Med ARR visas enkelt uttryckt hur mycket pengar som kommer in varje år under SaaS-prenumerationernas, eller SaaS-kontraktens livstid. Därmed är ARR en central siffra också som ett mått på PTCs framtida styrka. Ju högre ARR, desto kraftfullare och långsiktigt hållbart blir PTC. Jim Heppelmann:
- Så är det, och under vårt andra fiskala kvartal 2023 levererade vi återigen starka ARR-resultat, som översteg de intervall vi tidigare angivit i våra guidelines, sa PTC-chefen. Vi rapporterade en ARR-tillväxt på 23 procent, varav en organisk ARR-tillväxt på 11 procent och en valutajusterad organisk ARR-tillväxt på 13 procent.

Heppelmann noterade vidare att man med de nyligen inköpta ServiceMax- och Codebeamer-företagen kunde lägga till 13 punkters ARR-tillväxt, vilket tog den valutajusterade ARR-tillväxten till 26 procent.

Annat som PTC-chefen gladde sig åt var kassaflödena:
– Under andra kvartalet var våra kassaflöden från rörelsen 211 miljoner dollar, en ökning med 48 procent jämfört med föregående år, och vårt fria kassaflöde var 207 miljoner dollar, en ökning med 48 procent år över år, sa  Heppelmann.


En mjukvaruportfölj som väl tajmar tillverkningsindustrins digitaliseringsbehov
Totalt sett menade Heppelmann också att den produktportfölj bolaget byggt upp differentieras allt mer med tillägget av ServiceMax.
– Och våra branschledande SaaS-kapaciteter stämmer väl överens med tillverkningsindustrins strävan efter digital transformation. Vår prenumerationsmodell och starka marknadsposition, tillsammans med ett gediget utförande, positionerar PTC med kapacitet att leverera branschledande kapabiliteter, avslutade Heppelmann.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title