Annons

Bra drag i affärerna för ServiceNow – fördjupat partnerskap med EY och kraftfull tillväxt helåret 2023

ServiceNow, som utvecklat en molnbaserad plattform för att automatisera arbetsflöden för IT-hantering, berättar idag att man nu utökar sitt strategiska samarbete med EY, eller som bolaget tidigare kallades, Ernest & Young. De senare är ingen liten spelare utan brukar räknas till de ”Fyra Stora” bland de globala revisionsfirmorna. Vad man nu fördjupar är ett multinationellt partnerskap för professionella tjänster. Målet med samarbetet är bland annat att stärka erbjudandet när det kommer till efterlevnad, styrning och riskhantering av generativ AI.
Samarbetet med EY har pågått ända sedan 2021, då det annonserades att de två aktörerna gått samman för att förändra finans- och skattetjänster. Det nu utökade samarbetet bygger vidare från denna grund, men utvidgar alltså samarbetet till att inkludera utveckling och implementering av generativ AI-teknik. Målet är integrerad EYs expertis med ServiceNows plattform för att förbättra hantering och styrning av AI, att säkerställa regelefterlevnad och främja etiska arbetssätt.
Samtidigt tillkännager ServiceNow också ett femårigt strategiskt samarbete med Visa, där de två aktörerna tillsammans vill arbeta mot att omvandla dagens betaltjänster.
Bra drag i verksamheten är det också på den ekonomiska sidan. CEOn och förre SAP-basen Bill McDermott kan visa upp en synnerligen framgångsrik rapport, både för fjärde kvartalet 2023 och för helåret. Han noterar i detta att just AI-området, artificiell Intelligens, har varit en stark drivkraft bakom den finansiella framgångarna. Bland annat ökade bolagets abonnemangsintäkter för helåret 2023 med över 25 procent till 8,68 miljarder dollar, motsvarande runt 90 miljarder svenska kronor.
Dessutom: Under det hela kvartalet sedan lanseringen av bolagets Now Assist GenAI-portfölj, har ServiceNow upplevt den största nettotillväxten av årliga kontraktsvärden (ACV) för ett första kvartal jämfört med lanseringen av någon annan ny produktfamilj.

Förutom det utvidgade partnerskapet med EY inleder alltså ServiceNow också ett strategiskt samarbete med Visa med målet att förändra marknaden för betaltjänster. Den inledande fasen av samarbetet inkluderar lanseringen av ServiceNow Disputes Management, Built with Visa, en sammanhängande lösning för tvisthantering för utfärdande av betalkort. Denna lösning ska förenkla och effektivisera hanteringen av tvister, som traditionellt involverar flera system och team – och ofta präglas av fragmenterade och isolerade processer.

Lösningen kombinerar ServiceNows AI-drivna plattform och finansiella tjänster med teknisk expertis för att skapa en effektiv och integrerad process för tvisthantering. Målet är att förbättra kundupplevelsen genom att minska komplexiteten och förseningarna när det kommer till hanteringen av tvister, vilket även kan minska ekonomiska förluster.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title