Annons

Bråda dagar för COMSOL: Digitala användarevent och nya versionen 5.6 av Multiphysics på tapeten

Till de i ingressen nämnda nyheterna ska också läggas en ny layout för templates i bolagets succé, ”appskaparen” Application Builder, vässad och mer realistisk rendering av materialstrukturer.
Detta medan det när det gäller den nya programversionen också blir debut för en helt ny produkt:
LiveLink för Simulink. Med denna på plats blir det möjligt för användare att ansluta sina Multiphysics-simuleringar till MathWorks Simulink via ett COMSOL Multiphysics-block.

Gasvolymfraktion i en vattenelektrolysator av polymerelektrolytmembran, analyserad med den nya bränslecell- och elektrolysermodulen.

VERKTYG SOM KAN UTVECKLA BRÄNSLECELLLÖSNINGAR
OCH FÖRA NÄRMARE EN VÄTGASEKONOMI
Men vi var som sagt i ingressen inne på de tre nya modulerna. Särskilt intressant är den nya bränslecell- och elektrolysmodulen. Ämnet är hyperaktuellt, både i skenet av miljö- och klimatproblematiken, som nu florerar i centrum för debatten, och för dom som jobbar med framtidslösningar gällande exempelvis energikällor på automotivesidan. Det finns en del som talar för att vätgasbränsleceller kan komma att bli en väsentlig del av energigeneratorerna i framtidens fordon. Under senare år har också ett ökat intresset för detta område observerats, inte minst på grund av den förutsagda nyckelrollen för vattenelektrolysatorer i utvecklingen av en utsläppsfri väteekonomi. Här har t ex syreutvecklingsreaktionen (OER) på metalloxidkatalysatorer har varit ett fokus i elektrokatalysforskning under flera decennier. Under vattenelektrolysprocessen fungerar den syreutvecklande elektroden med långsam kinetik och är en begränsande faktor för elektrolyserspänningseffektiviteten. Av detta och, förstås, en rad andra skäl, kan vassa digitala simuleringsverktyg för att utveckla effektivare lösningar spela en viktig roll.
En välbetänkt satsning av COMSOLs CTO, Ed Fontes och hans medarbetare. Den nya bränslecell- och elektrolysmodulen ger ingenjörer toppmoderna modellerings- och simuleringsverktyg för vätgasbränsleceller och vattenelektrolysatorer, tillsammans med allmänna verktyg för realistiskt vätskeflöde och elektrokemiska simuleringar baserade på COMSOLs flerfysikteknik. Med hjälp av den nya modulen kan ingenjörer inkludera laddtransport, elektrodreaktioner, termodynamik, gasfasdiffusion, poröst mediaflöde och tvåfasflöde när de analyserar och optimerar teknik för vätgasfordon och energilagring.

Lorant Olasz, COMSOL.

EN RAD BRA FÖRBÄTTRINGAR
PÅ CADSIDAN
Detta sagt ska vi titta på andra programförbättringar i COMSOL Multiphysics 5.6. Man lägger allmänt till flera nya funktioner och förbättringar för geometri, design och CAD-assembly-hantering..
Den tidigare versionen, COMSOL Multiphysics 5.5, gav användarna möjlighet att skapa begränsade och dimensionerade 2D-ritningar direkt i COMSOLs designmodul. Nu lägger COMSOL Multiphysics 5.6 parametrar till mixen så att dimensioner kan parametriseras och refereras till i andra geometriska operationer eller fysikinställningar.
För att undvika överbelastning av geometri har Multiphysics 5.6 också fått tillagt vad man kallar en mätdimension.
– En mätdimension är bara en dimension som inte begränsar skissen, utan snarare låter dig referera till detta måttvärde någon annanstans, förklarade Lorant Olasz, COMSOLs tekniska produktchef för CAD.

MER AVANCERADE BOOLESKA OPERATIONER
Vidare har designmodulen uppdaterats med en mer avancerad uppsättning Booleska operationer via Parasolid-kärnan.
– Dessa kommer att ge mer robusta föreningar och sammansättningar av geometriska föremål, enligt Olasz, som tillägger att användare kan förvänta sig lösningar för bättre hantering av överlappningar och luckor när de arbetar för att eliminera dem genom sammanfogningsoperationer.

Lösningar för att upptäcka gap eller mellanrum mellan solider som importerats till COMSOL Multiphysics 5.6 är en nyhet.

En annan bit är att CAD-importmodulen (som ingår i designmodulen) har en ny funktion för interferensdetektering, som kommer att varna användarna om problemområden i deras geometri och förhindra bortkastad tid på ingrepp och lösa dålig geometri.
– När man importerar en CAD-montering bestående av många komponenter, har man många gånger korsande solider eller mellanrum mellan solider, säger Olasz. Genom att lägga till ett verktyg som detekterar störningar kan du upptäcka berörande objekt, luckor, överlappningar – ja, till och med om objekt s a s finns i varandra. Det här är något vi tror kommer att göra livet enklare för dom som jobbar mycket med att importera CAD-modeller.

LÖSNINGAR FÖR TRANSLATIONSPROBLEMATIK
Tro nu inte att det stannar där. Ett annat försök att göra livet enklare för designers är utvidgningen av COMSOLs funktion för kontrollgeometri som används för att upptäcka eventuella fel som kan ha inträffat under filtranslation från CAD-export till import. Tidigare endast tillgängligt vid import av CAD-geometri tillåter nu COMSOL Multiphysics 5.6 användare att köra kontrollen när de vill – till exempel efter att ha försökt reparera ett translationsfel.
– Om man under importen upptäcker att något är fel kan man reparera det efteråt, och sedan kan man använda det här verktyget för att bekräfta att geometrin inte innehåller några fel efter reparationen, konstaterade Olasz.
Han avslöjade också förbättringar av arbetsflödet på geometriområdet. Användare kan nu skapa klipp-plan (liksom klipprutor, cylindrar och sfärer) samt tillämpa partiell transparens för enklare åtkomst av dold geometri. En ny snabbmeny i högerklicket gör det möjligt för användare att få tillgång till geometri och meshverktyg direkt från visningsområdet.

En elmotorsimulering i COMSOL Multiphysics version 5.6 där ett klippplan används för enklare åtkomst till insidan av modellen för tilldelning av materialegenskaper och belastningar.

ANDRA FÖRBÄTTRINGAR
Förutom CAD-import- och designmodulerna har andra moduler också uppdaterats för COMSOL Multiphysics 5.6, som inkluderar AC/DC-modulen med ett förstärkt materialbibliotek och nya beräkningsverktyg samt RF- och Wave Optics-moduler med nya alternativ för hamnsvep.
Strukturmekanik- och MEMS-modulerna har nu en tillfällig effektanalysfunktion. Det finns också flera andra uppdateringar som vi ska återkomma till.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title