Annons

CAD: Dassault och BMW vässar CATIA med sömlösa process-lösningar för plåtpressning och stansformdesign

Detta blir nu alltså det andra inslaget i vad som tycks vara en digital verktygsoffensiv inom BMW-sfären, där siktet är inställt på att förnya och effektivisera de verktyg man använder i utvecklings- och tillverkningsarbetet. Detta medan både Ansys och Dassault, som en följd av de nu initierade samarbetena, får möjligheten att via konkreta utmaningar i real produktframtagningsmiljö utveckla sina automotive-plattformar.

En win-win-situation
Det hela framstår som en klok väg att gå – både för det på PLM-sidan diversifierade BMW, som har flera av de viktiga programutvecklarna inom PLM som leverantörer. Vid sidan av Dassault med CATIA V5/V6 finns där också PTC, Siemens Digital Industries Software och SAP PLM med som leverantörer av digitala verktyg till den tyska fordonsjätten.

I fallet med PTC blev det under 2018 klart att bolagets PLM-svit Windchill skulle få rollen som ryggrad i produktionen och när det gäller BOM-hanteringen (Bill of Materials). Detta innebär bl a att BMW tagit sikte att använda Windchill dels för att möjliggöra global konfigurering och dels som grund för släppet av bilar till produktion. Vidare var tanken att den framgångrika biltillverkaren ska använda PTC’s ThingWorx-lösning Navigate, vilket är en rollbaserad mjukvara för snabb access till produktdata. I dagsläget oklart hur långt man kommit i detta.
För Siemens handlar inslaget på BMW om tillverkningshantering via bolagets TC/Tecnomatix-lösning och andra bitar relaterat till automationssidan, medan BMW när det gäller cPDm traditionellt arbetat med SAPs PLM-lösningar.

Men som så ofta är fallet använder sig BMW av Dassaults CATIA i Cad-designarbetet. Vad man nu planerar är att, baserat på en detaljerad beskrivning av produktionskonceptet, skapa en lösning där den automatiserade valideringen av tillverkningsprocessen påbörjas i en tidig utvecklingsfas. Fel som identifieras och elimineras innan industrialiseringsstadiet kommer, menar man, ”att bidra till att spara kostnader och tid i tillverkningsprocessen.”

Kan nu erbjuda en digital kontinuitet på kaross- och chassi-sidan
CATIAs applikation för stansformsdesign tar därmed sikte på att erbjuda digital kontinuitet i alla faser av utvecklingsprocessen. Detta hjälper också användare att minska de manuella inslagen genom att göra all relevant information, som process och geometri, tillgänglig för att följa processsteg, inklusive presslinjesimulering eller kostnadsberäkning.

Dessutom, noterar Dassaults Laurence Montanari, VP för bolagets ”Transportation & Mobility Industry”, tillhandahåller CATIAs applikation för stansformsdesign specialiserad metodplanering och avancerade ytdesign-relaterade funktioner, som gör att ett företag kan fånga och återanvända plåtpressnings-specifik kunskap.
– BMW och Dassault har arbetat i en pålitlig partnerrelation i flera år, och vår samutvecklade lösning har nu implementerats framgångsrikt i BMW Groups produktionssystem, säger Montanari, och tillägger: ”Vår CATIA-applikation för design av pressformar kan hjälpa biltillverkare och deras leverantörer att optimera pressade kaross- eller chassidelar och verktygsteknik, samtidigt som de minskar tillhörande verktygskostnader och designtid. Verktygsdesign och tillverkning är en betydande del av utvecklingskostnaden för fordonet, och dess optimering är en viktig konkurrensfaktor.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title