Annons

”Nedladdningbara CAD-modeller har en nyckelroll både nu och i framtidens Industri 4.0”

Till bakgrunden hör att CAD ursprungligen togs ursprungligen fram för att hjälpa konstruktörer att rita linjer mer effektivt. Detta har nu utvecklats till att bli en hörnsten i nästan all datorgenererad design för tillverkning. CAD-data möjliggör förbättrad produktkvalitet, med lägre utvecklingskostnader samt ökad effektivitet, vilket möjliggör snabbare produktion och en kortare väg ut på marknaden.
Enligt CAD Software Market Research Report förväntas också den globala marknaden för CAD-programvara uppgå till ett värde av 18,7 miljarder dollar år 2030 – från 9,3 miljarder dollar 2019. Även analytikern CIMdata ligger i samma prognosräjonger och summerar 2020 års siffror med att CAD-investeringarna på MCAD-sidan landade på ca 7,4 miljarder dollar 2020 och stod för närmare 14 procent av hela PLM-områdets globala investeringar.
– Den fjärde industriella revolutionen, även känd som Industry 4.0, är i huvudsak en digital tråd, end-to-end, från koncept till produktion. Inte ett enda företag eller tillverkare omfattar allt som Industry 4.0 är och kan göra. Många delar och maskiner måste anslutas till varandra för att göra Industry 4.0 effektivt och praktiskt på arbetsplatsen, och CAD-programmet är en viktig del av denna process, konstaterar Fischer-Ribic.

ETT TUNGT STÖD I DESIGNPROCESSEN
Redan i början av designprocessen är det lämpligt att konstruktörer gör det dagliga arbetet enklare med hjälp av CAD-data. Att få en uppfattning om tillgängliga prefabricerade delar i förväg kan stödja designprocessen.
Under designprocessen möjliggör CAD-data bättre visualiseringsalternativ, ända ner till sub-enheterna i den slutliga produkten. En stor fördel med CAD-data är noggrannhet. Detta kan inte uppnås med en skiss, och utan en sådan kan istället göra designprocessen mer felbenägen, långsammare och dyrare om designen är felaktig.

Att veta vilka standardkomponenter som finns kan spara mycket tid. Denna kunskap gör det möjligt för konstruktören att använda så många standarddelar som möjligt i ritningen och kan sedan koncentrera sig helt på de få kvarvarande designdetaljerna

”Konstruktören har möjlighet att designa i 2D eller 3D redan från början och kan se den färdiga virtuella modellen från olika vinklar,” noterar Fischer-Ribic, och tillägger:
”Detta underlättar också integrering av programvara. 2D-CAD används ofta för att skissa idéer, medan 3D-CAD används för att virtuellt bygga produkten och justera dimensioner – ett integrerat mjukvarusystem gör det möjligt för konstruktören att växla mellan de två.
CAD-data har möjlighet att skapa ett virtuellt objekt av den färdiga designade produkten och även testa konstruktionens interna funktioner. Den visuella representationen av den färdiga produkten i en virtuell miljö ger inte bara konstruktören en mer realistisk upplevelse, den gör det också lättare att identifiera och korrigera eventuella fel i designen.”

TIDEN ÄR AVGÖRANDE
Ökad produktivitet har varit ett mål för tillverkning under mycket lång tid och med hjälp av tekniska framsteg, som inom fabriksautomation, har denna under det senaste decenniet ständigt utvecklats och anpassats. Tack vare modern kommunikationsteknik gör digitaliseringen också det möjligt att koppla konstruktörer, maskiner och produkter till varandra. Detta gör det möjligt för konstruktörer att i förväg kontrollera vilka komponenter som kan passa in i tillgängligt installationsutrymme eller hur mycket designplats som finns kvar.
Att veta vilka standardkomponenter som finns kan spara mycket tid. Denna kunskap gör det möjligt för konstruktören att använda så många standarddelar som möjligt i ritningen och kan sedan koncentrera sig helt på de få kvarvarande designdetaljerna. Detta resulterar i en enorm tidsbesparing, mervärdeskedjan optimeras och konstruktören kan fokusera på sin kärnkompetens igen.

Att veta vilka standardkomponenter som finns kan spara mycket tid. Denna kunskap gör det möjligt för konstruktören att använda så många standarddelar som möjligt i ritningen och kan sedan koncentrera sig helt på de få kvarvarande designdetaljerna.

Alla CAD-modeller hos oss är färdiga, hävdar Boris Fischer-Ribic vidare och säger:
”Detta eliminerar inte bara ritandet av komponenter utan också deras konfiguration och leder till målet snabbare och mer effektivt. Den visuella representationen av den färdiga produkten i en virtuell miljö ger inte bara designern en mer realistisk upplevelse, det gör det också lättare att identifiera och korrigera eventuella fel i designen. I slutändan minimeras stillestånd och effektiviteten ökar.

ALLMÄN TILLGÄNGLIGHET AV
CAD-DATA GER EFFEKTIVARE PROCESS
Om nedladdningsbara CAD-datamodeller blir en allmänt tillgänglig resurs för konstruktörer, oavsett om de är online eller via en app, blir produktdesignprocessen mer strömlinjeformad och effektiv. Konstruktörer kommer att spendera mindre tid på att designa produkter eller komponenter med CAD-data tack vare det stora utbudet av kunskap, materialtillgänglighet och förslag.”
Fischer-Ribic tillägger att eftersom CAD-marknaden förväntas växa snabbt de närmaste tio åren kan konstruktörerna anpassa sig med programvara och teknik när den förändras. Utbildning finns tillgänglig via olika tillverkare, ofta gratis, för att hjälpa konstruktörer att hålla sig informerad med uppdateringar.

Som verksam inom Norelem tar han bolagets egna lösningar och upplägg som ett bra exempel på vad som kan göras för att komma framåt snabbare i designarbetet.
”Konstruktörer kan få ut mesta möjliga av Norelem beroende på hur de närmar sig designprocessen och först använder våra färdiga CAD-data och modeller av standardkomponenter. Oavsett om det är online, med vår CAD-app eller med vår referensbok, THE BIG GREEN BOOK.”

– Som industrins insiders vet vi på Norelem hur konstruktörer arbetar och erbjuder gratis utbildningskurser, från grundläggande utbildning och professionell kunskap till en översikt av nya produkter.
Konstruktörer kan få CAD-data av mer än 60 000 norelem-komponenter i olika dataformat – så alla standardkomponenter är tillgänglig. Detta gör det möjligt för konstruktörer att integrera alla tekniska och geometriska data snabbt och enkelt i sina system för att förverkliga designkoncept mer effektivt och exakt.
Från de grundläggande till de mest komplexa geometrierna visar sig CAD-programvara vara mycket fördelaktigt när det gäller att skapa konstruktioner i många branscher. Men för tillverkning ökar behovet av en mer strömlinjeformad och effektiv metod som kopplar ihop de fysiska och digitala världarna.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title