Annons

CAE: Altair lanserar den mest betydande uppdateringen någonsin av sin programportfölj

Lanseringen av programvaruuppdateringen utökar antalet tillgängliga lösningar för designers, ingenjörer, dataanalytiker, yrkesverksamma inom IT och HPC, anläggningschefer med mera för att driva fram bättre beslut och påskynda innovationstakten. Det breddar omfattningen av den nya användarupplevelsen, ger tillgång till mer fysik, dataanalys och maskininlärning och gör Altairs metod för att leverera program mer flexibel och tillgänglig.

Några av de mest anmärkningsvärda höjdpunkterna förbättrar följande program och förser dem med ny funktionalitet som anpassats för dem – så här ser det ut:
• Strukturer
o Altair HyperWorks – ett nytt gränssnitt till Altairs lösning för högkvalitativ modellering och visualisering med Computer Aided Engineering (CAE), vilket gör inlärningen enkel och ger hög produktivitet
o Ny enhet för undersystem för modulär modellkonfiguration
o Altair SimLab – utmattningsoptimering
o Altair OptiStruct – inkluderar tillägg av en ny explicit lösning och utökade implicita icke-linjära lösningar inklusive 2D-axelsymmetri
o Altair SimSolid – innehåller avancerade 3D-anslutningar för svetsfogar för att ytterligare förbättra hastigheten
o Altair Radioss – ger en dramatisk minskning av körtider för virtuell testning av elektronikenheters fall

• Vätskor och termiskt
o HyperWorks CFD – ger ingenjörer och erfarna CFD-specialister (Computational Fluid Dynamics) de mest produktiva för- och efterbearbetningsfunktionerna hittills för CFD
o Altair AcuSolve – GPU-acceleration ger 3–4 gånger ökad hastighet samtidigt som det stöder bubbelkokning, strålning, kondens/avdunstning och multifas interaktion av vätskestrukturer (FSI – Fluid-Structure Interactioon)
o Altair ultraFluidX – innehåller en ny, mer exakt väggmodell och överlagd rutnätsteknik
o Altair nanoFluidX – är tre gånger snabbare än den tidigare versionen

• Industriell design och strukturer
o Altair Inspire
integration av Altair SimSolid problemlösare inkluderar stöd och koppling för reaktionskrafter, modellering av omedelbar reaktionstid för stora polyNURBS-modeller, och förbättrad geometrigenerering från optimering
o Inspire Studio – avancerad morfning av alla geometrityper

• Tillverkning
o 3D-utskriftssimulering finns tillgänglig i Inspire med ny gittergenerering av cellenheter
• Elektromagnetik och multifysik
o SimLab – elmotormodellering och koppling med AcuSolve och Altair Flux; erbjuder import av ECAD-filer (ODB++)
o Altair Feko – tillhandahåller ett komponentbibliotek tätt integrerat med CADFEKO
o Altair FluxMotor inkluderar nu termisk och akustisk utvärdering
o Flux inkluderar flera förbättringar, inklusive de för modellering av järnförluster och snedställda motortyper

• Systemmodellering
o Altair Activate – utför modellering av flerfysiksystem med hårdvara i slingan och sakernas internet (IoT) för digital tvillingutveckling
o Integrering av EDEM modellering av bulkmaterial med simulering av multikroppsdynamik och hydraulik som är idealisk för tung utrustning och jordbrukstillämpningar
o Altair MotionView – har ett dynamiskt bibliotek för tvåhjuliga fordon som motorcyklar och skotrar
o Altair Compose – språket OpenMatrix finns i Jupyter Notebook
o Altair Embed – stöder ytterligare tre mål och ytterligare två målfamiljer från ST Micro, VRTOS-kodändringar för MISRA-efterlevnad och integrering av OpenCV DNN-moduler (Deep Neural Network)

• Dataanalys
o Den senaste utgåvan av Altair Panopticon – plattform för användardriven övervakning av realtidsdata – innehåller större uppdatering av molnbaserad distribution, så att användarna enkelt kan skapa, ändra och dela specialdesignade funktioner och innehåll via vanliga webbläsare; snabbkorrigering för att aktivera distribution på Nomura
o Altair Knowledge Hub – förbättrade meddelanden för felsökning och robusthet; säkerhetshärdning; mer flexibel Windows-distribution; distribution på Azure; transformationer inklusive kontinuerlig uppsamling och uppslagskoppling (refaktorisering för prestanda) och mer
o Altair Monarch – stöd för komplex inmatning i Excel – ”Excel Trapping”; förbättringar av PDF-extrahering; förbättringar av användarupplevelse och användargränssnittet; förbättrad kolumnlista med mera
o Altair Knowledge Studio – nya funktioner som Keras-modell, modellstackning och pivottabell; förbättringar av variabla transformationsnoder med datauppsättning och variabel förhandsvisning och omsortering

• Smart produktutveckling
o Altair SmartWorks – omfattande omarbetning av arkitektur orkestrering och förstärkning av kanter; förmåga att validera kantapplikationer i realtidsmiljöer och distribuera i stor skala

HPC och moln
o Altair Access – uppdaterade funktioner för ”arbete hemifrån”; mer responssnabb 3D-fjärrvisualisering; internationalisering; bättre jobbresursdiagram; tvåfaktorsautentisering och enkel inloggning; delat stöd på mobilen
o Altair Accelerator – EDA-arbetsbelastningsstöd på AWS (med Rapid Scaling), Microsoft Azure och GCP; 10x snabbare för dynamiska arbetsbelastningar; förbättringar av behållaren; API för REST-query; IPv6
o Altair PBS Professional – skalbarhetsförbättringar mot exascale; Cray Shasta-stöd; förbättringar av behållare för konvergerade AI+HPC-arbetsbelastningar; bättre systemunderhållsstöd

Alla produkter är tillgängliga via Altairs licensmodell, vilket enligt bolagets uppgifter, ”gör tillgången till all Altairs programvara bredare och mer flexibel.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title