Annons

CAE: Simcenter Testlab i ny version vässar modellbaserad systemtestning och NVH-analys

Den senaste utvecklingen inom industrin ställer onekligen en hel del nya krav och behovet av att uppnå realistiska, förutsägbara och korrekta resultat är viktigare än någonsin tidigare. En effekt av detta är att testteam ofta numera arbetar nära tillsammans med simuleringsteam, eftersom det ständigt minskande antalet tillgängliga prototyper kräver användning av digitala tvillingar i de tidiga utvecklingsstadierna. Samtidigt finns det ett ständigt närvarande behov av att skaffa så mycket information som möjligt från massiva mängder data, samlad genom testning och genererad genom simulering.

Den nya versionen av Simcenter TestLab ger utmärkt integration av fysisk testning och virtuell simulering under hela utvecklingscykeln, vilket ger nya möjligheter att förnya smarta produkter mer effektivt.

ETT TESTLAB SOM KAN ÖKA PRODUKTIVITETEN
De här bitarna, menar Siemens, möter man effektivt i Simcenter Testlab. Här har testingenjörer tillgång till ny teknik som kan öka produktiviteten vid insamling och bearbetning av data. Ansträngningen att jämföra och korrelera test- och simuleringsresultat minimeras och validerade simuleringsmodeller – digitala tvillingar – kan användas under de fysiska testaktiviteterna för att generera värdefull extra data.
Samtidigt ger lösningen direkt datatillgång till många simuleringsresultat-format, vilket gör det möjligt för simuleringsingenjörer att dra nytta av databehandlingsfunktionerna i programvaran och kunna se konsekvensen av valda behandlingsfunktioner och parametrar mellan de fysiska och virtuella testerna.

Karaktärisering av material och strukturer under belastning är en viktig faktor för att vässa design och utveckla högpresterande produkter.
Man kan i sammanhanget vidare konstatera att nyutvecklad digital kamerateknik i kombination med högpresterande”Digital Image Correlation (DIC)-tekniker” gör det möjligt för användare att extrahera ”full-field3Dgeometry”, förskjutning och töjningsinformation, under vilken belastning som helst och för nästan vilken typ av material som helst, med begränsad instrumentering. DIC kan sedan användas för att identifiera materialegenskaper, validera numeriska modeller och bedöma materialens och komponenternas längd, och analysera strukturella vibrationer och dynamiska svar för att möjliggöra snabbare och mer responsiva utvecklingscykler.

Lösningen kan mäta, efterbearbeta och publicera korrekta och konsekventa NVH-modeller.

FORDONSPRESTANDA KAN UTVÄRDERAS I TIDIGA FASER
Den komponentbaserade lösningen för väganalys med Simcenter Testlab möjliggör också utvärdering av fordonsprestanda i tidiga konstruktionsfaser. Det maximerar användningen av all tillgänglig information om delsystem och komponenter, oavsett om det är mätdata eller simuleringsresultat.
Denna omfattande lösning kan mäta, efterbearbeta och publicera korrekta och konsekventa NVH-modeller, vilket erbjuder användarna förbättrade komponentkaraktäriseringsmetoder och prediktiv NVH-syntes som stöder prestationsutvärdering av virtuella prototypenheter.

Den nya Simcenter Testlab 2021.1-programvaruversionen ger dessa och många andra förbättringar för att erbjuda test- och simuleringsteam en lösning för att integrera fysisk testning och virtuell simulering under hela utvecklingscykeln, vilket ger nya möjligheter att förnya smarta produkter mer effektivt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title