Annons

CAM-ledaren Hexagons nya affärssatsning: ”R-evolution för en hållbar framtid,” säger Rollén

Tanken med R-evolution är att påskynda övergången till en hållbar ekonomi genom att driva vinstdrivna investeringar i miljötekniska projekt där Hexagons teknik kan användas.
– Hexagon arbetar med att utnyttja teknik och data på sätt som förbättrar produktivitet och kvalitet samtidigt som processerna blir effektivare. Resultatet är färre insatser och mindre slöseri. Konceptet bakom R-evolution är inte annorlunda. Gröntekniska projekt kan dra nytta av många av samma sensor, programvara och autonoma lösningar som våra kunder använder idag, säger koncernchef Ola Rollén.

AVSEVÄRD MINSKNING AV KOLDIOXIDAVTRYCKET
Övergången till att bilda R-evolution kommer i hälarna av Hexagons senaste meddelanden där man tagit sikte på att vidareutveckla sin hållbarhetsagenda, inklusive klimatmål för att avsevärt minska sitt eget koldioxidavtryck.
Målet för att påverka miljön positivt är nu att stödja världens hållbarhetsresa genom R-evolution. Den första uppsättningen investeringar, centrerad kring förnybar energi, kommer att involvera byggandet och driften av en portfölj av banbrytande solfarmer, som är inriktade på att producera energi med 50 000 ton mindre koldioxidekvivalenter per år än nätets återstående blandning.
– Vi grundade R-evolution för att rädda planeten, vilket man skulle kunna se som den största affärsmöjligheten under 2000-talet. De systemproblem som orsakas av klimatförändringar skapar en känsla av brådska – 2050 är det kanske för sent. Vi måste tänka och agera klokt nu om vi ska ändra vår bana. R-evolution är ett tillfälle för industrin att motivera snabba förändringar, lönsamt, samtidigt som de ger tillbaka till planeten som den har tappat sedan den industriella revolutionen, säger Ola Rollén.

HEXAGONS AKTIEAVKASTNING
SKA FINANSIERA ANDRA CO2-MINSKNINGSPROJEKT

Men solfarmerna är bara början. R-evolution kommer att utnyttja avkastningen från Hexagons aktieinvesteringar för att finansiera ytterligare koldioxidminskningsprojekt. Strategin är att utöka fokus till områden med hållbart jordbruk, rädda våra hav, skydda våra skogar och mer. I framtiden inkluderar R-evolutionens ambitioner även att bjuda in andra att gå med i revolutionen – från företag till pensionsfonder till individer – vilket ger alla möjligheter att göra en enorm skillnad och avkastning.
– Global handel behöver inte vara en fiende till en hållbar framtid. Istället kan det vara lösningen. Att hantera på lång sikt, i linje med ESG-målen, är nyckeln till varje organisations motståndskraft inför osäkerhet. Och om företag som Hexagon, med lösningar som kan hjälpa världen att uppnå sina miljömål, gör det möjligt för alla att bli förvaltare av den naturliga världen, måste vi ta steget för att leda, fortsatte Rollén.

R-EVOLUTION-SATSNINGEN FÅR EGEN VD
– Att föra samman Hexagons branschledande teknik och banbrytande innovation med vinstdrivna projekt, som bidrar till att rädda planeten, är både en stor och viktig uppgift. Jag är glad att meddela mitt beslut att utse Erik Josefsson till VD för R-evolution till motivera åtgärder genom lönsam förändring, kommenterar Rollén.
– Josefsson kommer att ansvara för att sätta data i arbete med Hexagons portfölj av sensorer, programvara och autonoma lösningar för att rädda planeten samtidigt som han ger aktieägaravkastning som speglar företagets bidrag till en hållbar framtid.
Tidigare var Josefsson chef för avancerade industrier på Ericsson, där han ledde leveransen av globala industriella IoT- och 5G-lösningar för tillverknings- och processindustrin. Han har en passion för global teknik, har arbetat och studerat i Sverige, Malaysia, Kina och USA, och har erfarenhet av att köra många smarta initiativ som 5G-fabriker, Connected Cars och Smart Sustainable Cities.

R-evolution kommer att fungera som ett helägt dotterbolag till Hexagon och rapportera direkt till Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén. När R-evolution växer är planen att avknoppa den från Hexagon när fler aktieägare går med och man får en tillräcklig styrka bara i ägandet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title