Annons

CAPGEMENI: AR och VR blir vardagsmat inom några år

En ny rapport från Capgemini Research Institute visar att många företag internationellt redan använder Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). I rapporten, "Augmented and Virtual Reality in Operations: A guide för investments" uppger 82 procent av de medverkande företagen som använder AR eller VR, att fördelarna antingen uppfyller eller överträffar deras förväntningar. Bland hinder nämns bristande kompetens internt och otillräcklig infrastruktur.

I den nya undersökningen intervjuades mer än 700 individer med stor kunskap om sin organisations AR och VR initiativ, exempelvis personer på ledande befattningar inom bilindustrin och tillverkningsindustrin. Man fann att 50 procent av de medverkande företagen som för närvarande inte använder AR och VR planerar att börja med immersiv teknik för att förbättra sin verksamhet inom de närmaste tre åren.

Realtidshjälp från experter. AR används bland annat för att få realtidshjälp från experter via en bärbar eller handhållen enhet och VR används oftast i utbildningssyfte. Nästan hälften av respondenterna globalt menar att tekniken kommer bli vedertagen i deras organisation inom de närmaste tre åren, medan ytterligare 38 procent ser att det kommer ske inom de närmaste fem åren.

Medverkade i undersökningen gjorde personer från USA, Kina, Frankrike, Tyskland, Storbritannien samt Norden där Sverige, Norge och Finland ingick. I jämförelsen mellan dessa regioner framgick det att Norden var den minst mogna marknaden, särskilt inom AR.

I rapporten konstateras att företag i USA och Kina har investerat aggressivt och idag är tydliga ledare inom området. Över hälften av de undersökta företagen i dessa länder använder redan immersiv teknik för sin affärsverksamhet, medan merparten av de medverkande företagen i Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Norden fortfarande är kvar på experimentstadiet.
– Immersiv teknik har kommit långt på kort tid och kommer fortsätta att utvecklas. Med tanke på den hårda konkurrensen från USA och Kina behöver företag i Norden och resten av världen också investera i AR och VR, för att ta tillvara på den långsiktiga tillväxtpotentialen som finns i den här tekniken, säger Ken Olling, VR / AR expert på Capgemini.

En innovativ ledarklunga. Av de medverkande företagen identifierades en ledarklunga – en grupp på 16 procent av respondenterna som var allra mest innovativa och framgångsrika i sin användning av immersiv teknik. Baserat på intervjuer med dessa företag kunde forskarna urskilja fyra viktiga strategier för en gynnsam implementering av immersiv teknik: Centraliserad styrning, utbildade medarbetare, relevanta fallstudier samt teknisk infrastruktur.

De företag i studien som var mest framgångsrika hade ofta tillsatt ett särskilt innovationsteam som ledde implementationen av AR eller VR. De hade också tagit fram fallstudier och konceptbevis som var relevanta för företaget och anpassade till dess affärsstrategi. Flera riktlinjer definieras i rapporten, som kan användas som en guide för andra företag att lyckas på området.
– För att få ut det högsta affärsvärdet från AR och VR behöver företag, förutom att investera i tekniken, också investera i utbildning för sina medarbetare. Det är viktigt att den nya tekniken går att integrera med den existerande teknik som redan används i företaget, samt att företagskulturen är gynnsam för att driva innovations- och personalförändringar internt, säger Ken Olling.

AR mindre moget än VR. Undersökningen visar att även om AR kan vara mer komplicerat att implementera och inte lika teknisk mogen som VR, så upplevs den göra mer nytta för företagen än VR. De företag som använde AR ökade sin effektivitet med 25 procent och sin produktivitet med 23 procent, främst tack vare mer strömlinjeformade arbetsflöden. Exempelvis när medarbetare genom AR kan få tillgång till instruktioner utan att behöva använda händerna, vilket är till stor hjälp för den som utför manuella uppgifter där händerna redan nyttjas. Företagen som använde VR upplevde också ökad effektivitet (15 procent) och säkerhet (15 procent), framförallt genom möjligheten för medarbetare att öva i en immersiv upplevelse snarare än att utsätta dem för högriskmiljöer under sin utbildning. Forskningsrapporten förutspår att potentialen kommer öka avsevärt under de närmaste 12 till 18 månaderna.

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title