Annons

CAPGEMINI-rapport: Bilindustrin bättre på att hantera störningar i leverantörskedjan, men kriserna har minskat fokus på hållbarhet

Konsulten Capgeminis Research Institute har publicerat en rapport kring de senaste årens upprepade leveranskriser inom bilindustrin, som enligt en undersökning bland 1004 befattningshavare i ledande globala fordonsorganisationer har lett till ett minskat intresse för hållbarhetsarbetet. Exempelvis visar rapporten att bara 36 procent av de svenska biltillverkningsrelaterade bolagen menar att koldioxidavtryck och miljörisker är avgörande för beslut i leverantörskedjan. Dessutom har underleverantörernas investeringar också sjunkit med hela 17 procent. Detta är några av de resultat som framgår av rapporten "The automotive supply chain: Pursuing long-term resilience" från Capgemini Research Institute.
Rapporten visar också att inom bilindustrin finns just nu en ökad trygghet i att kunna hantera eventuella störningar i leveranskedjorna. Förklaringen ligger i den omställning branschen tvingats göra för att hantera de senaste årens kriser. Samtidigt fortsätter leveranskedjorna att förändras, drivet av den ökade tillverkningen av elfordon, mer politisk reglering av branschen samt större fokus på utvecklingen av mer mjukvarubaserade funktioner som ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), vilket lett till den ökade efterfrågan på halvledare.
- Under de senaste åren har branschen tvingats till stora förändringar för att hantera alla kriser som följt slag i slag. Men att bygga stora lager är i längden ohållbart eftersom de medför risker och får en rad negativa effekt för företagens ekonomi. Det är också helt nödvändigt att biltillverkarna hittar mer långsiktiga datadrivna strategier för att bli mer motstånds- och konkurrenskraftiga så att man orkar hålla i hållbarhetsarbetet, säger Per Holmblad, VP för automotivesidan på Capgemini Invent i Sverige.

Enligt rapporten sker nu en snabb minskning av offshore-inköp, vilka sjunkit med 22 procent bara de senaste två åren. Snabbast går utvecklingen i Europa där offshore-inköpen minskat med en fjärdedel sedan 2021. Prognosen är att andelen offshore-inköp kommer att falla med ytterligare 19 procent fram till 2025. Förklaringen är att andelen elfordon ökar och att tillverkningen av viktiga elektronikkomponenter nu flyttas närmare bilproduktionen.

Vacklande hållbarhetsarbete
De senaste årens upprepade leveranskriser har försvårat för biltillverkarna att fokusera på sitt hållbarhetsarbete. Bland de tillverkare som svarat på rapporten är det endast 37 procent som säger att faktorer som koldioxidavtryck och miljörisker är avgörande för beslut i leverantörskedjan. Medan biltillverkarnas investeringar i hållbarhet är i nivå med förra året, har däremot underleverantörernas årliga investeringar minskat med hela 17 procent.
Även biltillverkarna förstår att hållbarhet är viktigt för uthålliga leveranskedjor och för att framtidssäkra sina verksamheter, har många hållbarhetsinitiativ försenats på grund av svårigheter att hitta återvunna material på marknaden.
Det handlar också om ökade produktionskostnader. Biltillverkare tvingas balansera sitt fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi mot faktorer som kostnader och möjligheten att erbjuda acceptabla priser ut mot kund. Enligt rapporten finns det goda möjligheter att hitta balansen mellan dessa faktorer genom ökad digitalisering. 
Komponentbrist fortsätter att vara ett problem även efter pandemins slut. Rapporten visar att endast hälften av biltillverkarna känner sig trygga med den nuvarande tillgången på halvledarkomponenter. Sju av tio köper majoriteten av sina komponenter från fyra länder; Kina, Taiwan, Japan och Korea. För att få högre leveranssäkerhet har man även börjat köpa komponenter från mindre tillverkare. Trots detta har inte biltillverkarna säkrat råvaror för tillverkning av elbilsbatterier för mer än tre år fram i tiden. 

Capgemini Invents Per Holmblad.

Stora lager dålig strategi på längre sikt 
Enligt rapporten känner sig hälften av biltillverkarna övertygade om att de skulle kunna klara en ny global leveranskris bättre idag. Uppskattningen är att de skulle kunna undvika 60 procent av den intäktsförlust som de ådrog sig 2022 om ett liknande globalt scenario – inklusive halvledarbristen – skulle upprepas idag. 
För att hantera operativa och logistiska problem har åtta av tio leverantörer och 44 procent av biltillverkarna ökat sina lager.
Drygt hälften av respondenterna i rapporten säger sig ha en tillräckligt smart leveranskedja för datadrivet beslutsfattande med möjlighet att koppla på AI och dataanalys i verksamheten. Genom att i större utsträckning bli en del av mer standardiserade, öppna och tillförlitliga dataekosystem kan fler företag bli mer datadrivna. Här bör även leverantörer för mjukvarudrivna tjänster delta. 

Lite om metodiken
Capgemini Research Institute har intervjuat 1004 befattningshavare vid ledande globala fordonsorganisationer i över tio olika länder under juni och juli 2023. Dessa organisationer består av 449 fordonstillverkare med mer än 1 miljard dollar i årliga intäkter och fordonsleverantörer från över 10 länder med årliga intäkter över 500 miljoner dollar. Respondenterna var på direktörsnivå eller högre, ansvariga för fordonsorganisationens leveranskedjestrategi, hållbarhet, styrning, investeringar och eventuella fördelar och resultat från dessa. Dessutom genomfördes även 24 djupintervjuer med branschledare och experter från OEM-företag och leverantörer för att förstå det aktuella läget för supply chain management inom fordonsindustrin och för att ge insikter i strategier som kan tillämpas för att skapa en motståndskraftig, ansluten, intelligent och hållbar försörjningskedja.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title