Annons

Siemens IoT-lösning MindSphere på Bror Tonsjö: ”Från Industri 4.0 som buzzword till realiserad verklighet”

När en rad av världens företag rullar vidare på vägen mot Industri 4.0-lösningar och helt nya nivåer av effektiv verkstadsproduktion är kapabel mjukvara och sammankopplade maskinparker viktiga poänger. Ju fler maskiner man har i sin tillverkningspark, desto större vinster kan man göra med hjälp av automatiserad koordinering, monitorering, artificiell intelligens (AI) och digital kontroll.
– Precis så är det, säger Clas Tengström. Vi hade i och för sig redan en hög automationsgrad sett till de individuella maskinerna, men ville koppla ihop flera för att få ut mer av maskinparken, inte minst i form av ökad processeffektivitet.
Som teknikutvecklingen ser ut, menar han, är det viktigt att skilja ut sig i konkurrensen. Att vara en traditionell aktör är i skenet av detta inte den bästa vägen framåt, en insikt som Clas Tengström och hans medarbetare omsatt i skarp handling på Bror Tonsjö AB. Det är bl a av detta skäl man nyligen lanserade en omfattande digitaliseringsprocess, som är i full färd med att driva produktionen in i framtiden.

SIEMENS’ IOT-LÖSNING MINDSPHERE I NYCKELROLL
En nyckelroll i denna scenförändring spelar Siemens Digital Industries’ lösning MindSphere. Det är i grunden ett operativsystem för IoT och kommer på sista raden att ansluta allt från äldre fräsmaskiner till moderna fleropar och helt nya robotar till det digitaliserade molnet. Med denna mjukvara på plats kan Bror Tonsjö AB koppla ihop, styra och kontrollera ett närmast obegränsat antal maskiner inom ramen för toppmodern OT (Operativ Teknik), vilket för med sig att Siemens och installationspartnern i detta fall, AFRY (tidigare ÅF/Pöyry), också spelar en fortsatt viktig roll som PLM-, automations- och IoT-partner när projektet går vidare. Tengström berättar:
– I dagsläget har vi 100-talet enheter på verkstadsgolvet. Det är CNC-maskiner, fleropar, robotar, mätmaskiner och industritvättar. De positiva erfarenheterna från den första delen av vårt projekt – då vi kopplade ihop ett 60-tal av dessa enheter och dessutom anslöt dessa till vårt affärssystem, Monitor – innebär att vi nu går vidare med målsättningen att koppla ihop alla 100. Nästa steg är att koppla ihop ytterligare 20-25 stycken.

AVANCERAD SKÄRANDE BEARBETNING
MED STORBOLAG SOM SCANIA OCH SKF PÅ KUNDLISTAN
Om bolaget Bror Tonsjö ska sägas att man har en rad storföretag på kundlistan. Scania, Parker Hannifin, SKF och Epiroc är några exempel. Men oavsett vilken kund vi talar om så är en sak helt klar: det handlar om kunder med höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet.
Lika klart är att konkurrensen när det gäller bolagets produktionsområde, skärande bearbetning, är tuff.
I dagsläget ligger Bror Tonsjö, med sina 100-talet anställda medarbetare och en omsättning som under 2020 beräknas landa på ca 320 miljoner kronor, storleksmässigt i SMB-segmentet (Små och Medelstora Bolag) på marknaden.
Företaget erbjuder avancerad skärande bearbetning i metallmaterial baserat på helhetslösningar inom områdena svarvning, fräsning och långhålsborrning.
Produktionen är som sagt automatiserad och omfattar allt från från rundstång till gjut- och smidesämnen.
Tillverkningsmässigt har man specialiserat sig på nyckelfärdiga produktionslinjer för att möta sina kunders höga krav på produktivitet, effektivitet, kapacitet och kvalité.
Tilläggas kan att man, som så ofta är fallet i dagens verkstadsvärld, omger sig med nätverk av underleverantörer inom ytbehandling, slipning, gnistning, härdning, med mera, som gör det möjligt att ta hand om hela värdekedjan – från ax till limpa.

Bror Tonsjö arbetar med automatisering av metallproduktion för ett antal anmärkningsvärda branschjättar som förväntar sig högsta kvalitet och ställer strikta riktlinjer (Copyright: Siemens AG)

VAD KAN MAN GÖRA MED ETT IOT-SYSTEM?
– Men oavsett hur bra vi tycker att vi är ligger utmaningen i att aldrig stanna upp i den tekniska utvecklingen, säger Clas Tengström.
Han pekar på att automationstrenden under de senaste åren tagit rejäl fart. Detta hänger inte så lite samman med de möjligheter som digitaliseringen och det som kallats ”den 4:e industriella revolutionen” lagt upp på bordet. I denna revolution är lösningar kring IoT och IIot (Industrial Internet of Things) bärande pelare. Men vad som menas med en IIoT-lösning och vad skiljer den från IoT?
IoT allmänt handlar om nätverk som omfattar användning av IP-teknik (Internet Protocol) för att koppla ihop människor, processer och ”saker” för att möjliggöra nya cyber-fysiska system. Industrial IoT kan ses som en delmängd av det bredare IoT-begreppets betydelse.
IIoT underlättar hanteringen av stora mängder data och effektiviserar kommunikationen mellan industriella maskiner. Det kan beskrivas som ett nätverk av datorer, enheter och objekt som samlar in stora mängder data. Dessa data skickas till en molnbaserad tjänst och kommuniceras sedan vidare till slutanvändaren för sånt som koordinering, monitorering, förebyggande underhåll och eventuellt relaterade åtgärder.
Kopplingar som görs inom ramen för IIoT exekveras huvudsakligen för att producera/tillverka fysiska varor och för att kontrollera och hantera de fysiska tillgångarna i produktionen.
Fram till 2021 förväntas denna typ av nätverk inkludera: enheter, sensorer, instrumentation, material, mobila och fasta tillgångar, produkter och människor.
IIoT blir sammanfattningsvis länken som kopplar ihop IT/PLM med OT (Operativ Teknik) och kommer med stor säkerhet att redan på kort sikt revolutionera produktionsutvecklingen.

IHOP-KOPPLING AV 100-TALKET MASKINER
Med denna utveckling som bakgrund tog Bror Tonsjö och CEO Clas Tengström under senare delen av 2017 initiativet att tillsammans med Siemens Digital Industries satsa på att installera MindSphere för att på sikt alltså koppla ihop samtliga enheter i maskinparken. Under 2018 kom man sedan igång med installationsarbetet tillsammans med Siemens och senare i programmeringsskedet med implementeringspartnern AFRY/ÅF.
– Siemens stod för hårdvara som behövdes och mjukvaran MindSphere, de producerade också de första visualiserings-apparna under våren 2018. Detta emedan AFRY/ÅF lite senare kom in och tog hand om själva visualiseringsplattformen, liksom programmerings- och anpassningsarbetet. Sen dess, sensommaren och hösten 2018, har vi rullat på, berättar Tengström.
Han konstaterar också att just detta med visualisering var ett viktigt skäl till satsningen:
– Vi ville kunna visualisera problemområden och givet detta få fram mer data för att kunna ta bättre beslut.

KOLL PÅ KVALITETEN. Bror Tonsjö har fler större svenska OEMs på kundlistan, bl a Scania. Men oavsett vilken kund vi talar om så är en sak helt klar: det handlar om kunder med höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet.

Till saken hör att man har en åldersmässigt diversifierad maskinpark, med allt ifrån de allra senaste modellerna till maskiner som är drygt 20 år gamla.
– Detta var också ett tungt skäl till att vi valde Siemens och MindSphere. De har lösningarna som gör det möjligt att koppla ihop både äldre maskiner och nya. När det gäller de äldsta maskinerna har vi hängt på en PLC från Siemens, som med kabel kopplar ihop dessa med systemet; medan de nyare maskinerna redan varit klara för påkoppling till molnet, säger Bror Tonsjö-chefen och tillägger att man hittills kopplat ihop 60-talet maskiner. Men vi gör ett nytt ryck under hösten och lägger till ytterligare 20-25 enheter.

HANDLINGSBEREDSKAP FÖR SNABB PROBLEMLÖSNING
Det senare ett faktum som säger en hel del om värdet i att göra det och att det finns goda vinster att hämta hem. Men självklart är en installation av den här digniteten och storleken inget man gör över en natt.

– Nej, det är klart att man stöter på en del utmaningar i en sån här resa. Men man ska minnas att hela detta projekt från start var något av en test för det då relativt nya MindSphere-systemet; en test under verkliga förhållanden, både för oss och för Siemens. I den bästa av världar löper allt på perfekt, men i verkligheten finns det sånt som dyker upp som måste lösas. Detta var inte oväntat för två organisationer som befann sig i en lärandeprocess. Men det viktiga är inte att bekymra sig över t ex buggar och annat som dyker upp – sånt händer alltid, även i äldre etablerade miljöer – det viktiga är istället att det finns handlingskraft att snabbt lösa dem och se till att det fungerar. Detta var också något som präglade båda organisationerna och det är inga tillfälligheter att allt idag är löst och fungerar väl.

Eftersom avvikelser och funktionsfel är lättare att upptäcka i förväg förbättras de anställdas arbetsmiljö genom satsningen på MindSphere. (Copyright: Siemens AG)

”MINDSPHERE GÖR LIVET LÄTTARE FÖR ALLA MASKINOPERATÖRER”
Men hur har det varit när det gäller att få med personalen i projektet? Frågan är högst intressant och självklart avgörande för framgång.
– Absolut, säger Clas Tengström, och det har inte varit något problem i projektet. Det här är ju framtiden både för varje individ i organisationen och för företagets totala konkurrenskraft. Det är alla med på och alla måste med och så har det också blivit. En del av resan handlar ju också om att utveckla nya grader av kompetens och mognad. Sånt är alltid av intresse för alla i organisationen.

Han påpekar också att installationen av MindSphere innehåller en rad faktorer som gör livet lättare för alla maskinoperatörer.
– Ett viktigt fokus har kort sagt varit och är fortsatt att förenkla för människorna i produktionen. När vi nu efter att ha smält det nya under 2-3 kvartal går vidare mot nya mål har vi kommit till ett läge där vi verkligen kan få ut och använda data för att bl a förutse och förebygga problem.”
Värdet av detta är mycket stort; maskiner som står stilla producerar inget och ger därmed inga intäkter till företaget. I själva verket är driftstopp i producerande maskiner varje verkstadsföretags värsta fiende. Kan detta undvikas finns det mycket att hämta. Det är bl a därför som sambandet mellan IT och OT är av avgörande betydelse.
– Med MindSphere har vi fått ett perfekt verktyg också för att mäta hur det går, säger Bror Tonsjö’s CEO. Vi tittar t ex på produktiviteten mätt i aktiva maskintimmar. Genom Siemensmjukvarans OEE-funktionalitet (Overall Equipment Efficiency) får vi ut nyckeltal, där vi kan titta på resultaten i flera nivåer, från helheten till de individuella maskinernas prestanda.

INDUSTRI 4.0 ÄR INTE LÄNGRE BARA ETT BUZZWORD
När Bror Tonsjö 100 medarbetare och CEO Tengström nu går vidare är det med stor tillförsikt.Vi ska närmast installera de 20-25 maskinerna jag talade om tidigare och i de närmaste planerna ingår också att utveckla visualiseringsplattformen kring sånt som underhåll. Med MindSphere har vi fått en närmast obegränsad möjlighet att göra vad vi vill och vi har ett öppet tänk i detta.”
Onekligen en viktig egenskap när man går in och bygger något nytt; något som inte finns.
– 2017 var Industri 4.0 bara ett ”buzzword” – nu går vi mot konkretion och vässad konkurrenskraft, summerar Clas Tengström saken.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title