Annons

CASE/PLM hos pumputvecklaren Svanehøj: ”Superkoll på produktdatakvalité sparar stora pengar i utvecklingsarbetet”

Svanehøj är alltså en marknadsledande tillverkare av djupvattenpumpar för brunnar. Arvet från Wärtsilä märks inte minst i att bolagets kunder finns inom marin-, olje- och gasindustrin. En intressant parentes i sammanhanget är att också Wärtsilä använder Teamcenter som PLM- och produktdataryggrad (cPDm, collaborative Product Definition management), och med NX som CAD-lösning.

Pumpfabriken Svanehøjs 35 meter höga testtorn i Aalborg, Danmark. Här utförs fullskaliga tester på olika typer av bensinpumpar, som de som beställts av två av världens största varv, Samsung Heavy Industries och Hyundai Heavy Industries. Totalt handlade det om 84 djupvattenspumpar, till ett sammanlagt värde på tiotals miljoner. FOTO publicimage.dk

”UTMANADE VÅRT SÄTT ATT ARBETA”
När Susannah Lund tillträdde som Engineering Manager på Svanehøj i mars 2019 hade bolaget redan påbörjat projektet med att implementera Teamcenter från Siemens Digital Industries, implementerad av partnern Nextage.
Att utnyttja partners till de stora PLM-mjukvaruutvecklarna, som Siemens, är i implementationsarbetet, supporten och driftstödet av stor betydelse. Hos dessa aktörer finns en djup produktkunskap, samtidigt som man i flera perspektiv – inte minst kunskaps- och behovsmässigt – ligger nära och kan sina kunder. I detta når det stöd man får i implementation, utbildning och support höga nivåer av specifik anpassning av systemen. Svanehøj-caset är en bra spegling av detta: Nextages specialister har skapat en förkonfigurerad och delvis Svanehøj-specifik uppsättning av systemet. På sista raden har detta givit den danska pumputvecklaren en plattform med bland annat en data-modell, arbetsflöden och rapporter som de kunde börja jobba i direkt efter
driftsättning.
– Nextage ställde många frågor och utmanade vårt sätt att arbeta. Det var värdefullt för oss att ha en partner som vågade utmana oss i att överväga nya arbetssätt. De var även noga med långsiktighet i lösningen så att det inte skulle bli problem längre fram och fortsatt vara enkelt att uppgradera systemet och vårt sätt att jobba, berättar Susannah Lund, som säger sig vara mycket nöjd med Teamcenterplattformen.

När Svanehøj köpte FORCE Technology’s Marine Equipment Service-avdelning för en tid sedan innebar det att fartygsägare bara behöver gå till ett ställe för att serva sina bensintankfartyg. ”Med detta köp blir vi en one-stop shop, som både levererar pumpsystemen och hanterar den övergripande serviceuppgiften,” summerade Morten Christian Larsen, Service & Aftersales-direktör på Svanehøj Group.

ÅTGÄRDER SOM GER ÖKAD LÖNSAMHET
Hon konstaterar att man fått ökad datakvalitet och produktivitet tack vare ökad återanvändning, vilket på sista raden också ger ökad lönsamhet i verksamheten.
– Arbetsuppgifter som tidigare tog dagar att genomföra kan nu avslutas på ett fåtal minuter tack vare nya arbetsflöden kopplade till vårt ERP-system. Tidsbesparingarna är några av de mest uppskattade förbättringarna, tillsammans med den ökade informationskvaliten. Vi kan nu spendera mer tid på innovation och mindre tid på administration, säger Svanehøjs engineering- och PDM-koordinator.

Tapio Juurakko, CEO på Nextage.

– Jag tycker att det är spännande att se hur många företag idag har börjat titta på hur man kan effektivisera processerna och Svanehøj är ett ypperligt exempel på detta, kommenterar Tapio Juurakko, CEO på Nextage och tillägger att man på den danska pumptillverkaren mycket snabbt var igång med sitt Teamcenter-system.
– På bara tre månader hade man data på plats i systemet, man var klara med alla anpassningar och färdiga att köra. Med utrullningshastigheter på denna nivå och sett till de vinster man kan hämta hem ifråga om produktkvalitet visar Susannah Lund och hennes team hur snabbt man kan vara igång med en effektiv PLM-plattform.

LUNDS BÄSTA TIPS FÖR ETT LYCKAT PLM-PROJEKT
Till bakgrunden när det gäller Susannah Lund hör att hon hade redan innan hon började projektet på Svanehøj lång erfarenhet av att arbeta med PLM-system och produktutveckling från MAN Energy Solutions.

Vilka är hennes bästa tips för att lyckas med ett projekt:

  • Se till att du har tänkt igenom viktiga frågor som vilka arbetsprocesser finns på plats idag? Hur vill vi jobba i framtiden? I vilket system vill vi ha vilket master-data?
  • Lyssna på din PLM-partner med öppet sinne för nya processer och ideer. Välj en PLM-partner som vågar utmana dig och har kunskapen att föreslå lösningar som förändrar ditt sätt att arbeta.
  • Undvik att skräddarsy systemet. Välj ett system som kan konfigureras utan att skräddarsys.
  • Var medveten om att städning av historisk data kan ta tid. Särskilt om ditt företag funnits på marknaden en längre tid. Vi lät Teamcenter hjälpa oss städa data och varna om viktig information saknades och behövde fyllas i av medarbetare.
  • Produktlivcykel-hantering, PLM, är ett kontinuerligt arbete och tack vare utvecklingspotentialen och den föränderliga spelplanen finns det alltid nya vinster att hämta.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title