Annons

CIMdata: Interaktiv kravhantering och spårbarhet nycklar för accelererad produktutveckling på fordonsområdet

En utgångspunkt i analytikerns resonemang är att krav ses på olika sätt beroende på perspektiv och de sammanhang som driver beslutsfattandet. ”Att förstå vilka krav som är obligatoriska och vilka som är ambitiösa är viktigt på kommersiella marknader,” skriver analytikern och tillägger att förståelsen för hur marknadsförändringar tvingar kraven att förändras under utvecklingens gång är en annan viktig risk som måste hanteras. Liksom att, ”spårbarhet är förmågan att förstå hur ett system och dess komponenter uppfyller kraven.”
Att kunna se kravens relationer och influenser gör dem lätt mer heltäckande och granskningsbara. Det som behövs är en lösning som gör kontrollerbara och spårbara krav tillgängliga hela tiden från alla ingenjörer till alla intressenter i utvecklingsloopen – det är precis rätt information vid rätt tidpunkt som möjliggör de bästa besluten.

CIMdatas viktigaste slutsatser
Några andra viktiga slutsatser i CIMdatas kommentar är följande punkter:

  • En översikt över krav med sluten loop ”closed-loop”) genom alla faser av produktens livscykel – från design till tillverkning och inklusive kundanvändning – är avgörande så att en biltillverkare kan lära sig, anpassa och ständigt anpassa sig för att ligga före sina konkurrenter.
  • Endast en helt integrerad lösning – en som är och förblir integrerad genom en produkts livscykel över alla discipliner – kan möjliggöra den processrevolution som är nödvändig för att etablera och upprätthålla en biltillverkare i en ledande position för morgondagen.
  • Att reducera tidiga fysiska prototyper med simulering genom att relatera krav till testresultat möjliggör repeterbar, spårbar korrelation mellan virtuell och faktisk prestanda.
  • Att samtidigt undersöka hur ett krav implementeras när produktdesignen utvecklas är väsentligt för alla intressenter inom olika discipliner.
Besluten förbättras när olika sammanhang utvärderas. Figur 1 visar den utmanande omfattningen av krav för biltillverkare som konkurrerar med autonoma, elektrifierade och globaliseringsteman.

En stabil ryggrad
CIMdatas definition av produktlivscykelhantering (PLM) betonar hela livscykeln för en produkt och all dess relaterade data, från kravdefinition, genom planering, utveckling, deltagande i leveranskedjan, massproduktion och faktisk prestanda i tjänsten inklusive service, underhåll och uppgraderingar.
Att fånga, balansera och titta på krav i olika sammanhang hjälper till att överbrygga discipliner så att de kan arbeta mer samtidigt. Tillåter fler designalternativ att utvärderas utan att fördröja tiden till marknaden. Att ha krav som hanteras i ett centralt datalager som hanteras med ett PLM-ramverk ger den stabila ryggraden som krävs för accelererad fordonsutveckling.

Kontinuerlig kravhantering en konkurrensfördel
I kommentarens slutord får Siemens lösningar på området beröm. Kravhantering som görs kontinuerligt är en konkurrensfördel, menar analytikern, och konstaterar att detta förbättrar tvärvetenskapligt kontextuellt samarbete.
”Dessutom är en heltäckande digital tvilling, alltid exakt enligt de senaste empiriska upptäckterna och kopplad till produktkrav, möjlig. Detta uppnås genom att undersöka data- och spårbarhetslösningens kapacitet, och se till att produktutvecklare alltid använder rätt uppsättning krav – även när kraven utvecklas under utvecklingen. Siemens informationsstomme för flera domäner, som inkluderar alla produktkrav och begränsningar, har utformats för att kontinuerligt koppla samman ingenjörer genom att tillhandahålla en exakt digital tvilling av fordonsdesignen, dess tillverkning och dess användning.

Överväg Siemens’ lösningsportfölj
CIMdata rekommenderar slutligen att biltillverkare överväger Siemens portfölj av lösningar för att påskynda sin produktutveckling.
Som PLM&ERP News tidigare pekat på noterar CIMdata att el- och mekanikingenjörer kan arbeta tillsammans på en design byggt på Siemens Xcelerator-portfölj. Integrationen är långt driven, men har ändå en heterogen, multidisciplinär produktutvecklingsmiljö kopplad till alla intressenter för alla discipliner.
Siemens lösning breddar kapaciteten för kravhantering som möjliggör granskningsbar spårbarhet, hävdar CIMdata i sin analys och tillägger: ”Siemens framsteg inom kvalitetsledning, systemteknik, simulering med körbara digitala tvillingar, uppkopplat ingenjörsarbete, ramverk för system av system och framtida koncept i arbetet kan ge en rik uppsättning möjligheter som produktdesigners kommer att använda för att utveckla nästa generations fordon.”

Detta är vad som händer när en ledande lösningsleverantör bygger på sina styrkor.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title