Annons

CIMdata släpper ny vitbok: ”Fordonselektrifieringen accelereras av allt vassare integrerade elektriska och elektroniska systemlösningar”

Enligt CIMdatas exekutive konsult, Craig Brown, behöver dagens biltillverkare vassare verktyg för utveckling av elektroniska och elektriska system; lösniongar som går bortom bara kommunikation och inbyggda datorer och deras sensorer och ställdon.
– Nu ingår ny kraftelektronik, eldrivna motorer, innovativa batterier och ledningsnät för kraftdistribution. Fler och fler av fordonets egenskaper, från framdrivning till räckvidd, till kontroller är nu i händerna på systemdesigners som är skickliga inom elektronik och elektroteknik. För att de ska överleva och frodas krävs en helt integrerad uppsättning elektriska/elektroniska/inbäddade mjukvarulösningar som spänner över flera discipliner. Siemens fortsätter att göra det möjligt för biltillverkare när bilindustrin går över till elektrifiering, säger Brown i en kommentar till vitboken.

Mjukvarumässig steg-för-steg uppbyggnad
Mjukvarumässigt talar vi i sammanhanget om Siemens-mjukvaror som Expedition – för IC och PCB-design, Capital – med lösningar för design av elkabeldragning och Valor – för tillverkningen av kretskort.
Med de här och andra komponenter har Siemens sedan steg för steg byggt på elektronik- och el-kapabiliteterna och lagt in verktygen i sin integrerade PLM-portfölj, Xcelerator.

– Våra lösningar inom CAD-området, elektronik inkluderat, gör att utvecklare kan arbeta mer intelligent mellan multidisciplinära team, fånga och återanvända mer kunskap och uppnå den optimala designen mer effektivt än någonsin tidigare, säger Bob Haubrock, som ”äger” CAD-sidan inom Siemens.

Men det finns förstås mycket mer. När bolaget i slutet av juini presenterade sin  den senaste uppdaterade versionen av CAD-lösningen NX, pekade Bob Haubrock, CAD-ansvarig inom Siemens, på flera viktiga faktorer som gör denna mjukvara än mer relevant i det förändrade designlandskap som kommer med bl a elktrifieringen av världens fotrdonsflotta. Det hela landar, hävdade han, i ett produktlandskap, där framför allt sånt som elektronik, mjukvara, samverkan över flera intressesfärer och ”konstruktionsintelligens” tar allt större plats på bekostnad av de klassiska mekanikbitarna. Detta är, menade Haubrock, finns tydligt manifesterat i nya NX, med bl a bättre verktyg för elektronisk co-design, vässade samarbetsverktyg överhuvudtaget och automationsintelligens.
– Den här senaste versionen ger förbättringar för våra användare över hela linjen, vilket gör att de kan arbeta mer intelligent mellan multidisciplinära team, fånga och återanvända mer kunskap och uppnå den optimala designen mer effektivt än någonsin tidigare. Vid sidan av helt ny funktionalitet kommer våra betydande investeringar i kärnteknologier, såsom skiss och konvergent modellering, att ytterligare förbättra de verktygsuppsättningar som vår gemenskap av användare förlitar sig på varje dag, summerade Haubrock saken.

Mentor-köpet en katalyusator i utvecklingen
Man kan konstatera att i bolagets E/E-lösningar, en förkortning för ”Electrical/Electronic”, fick en rejäl injektion i samband med Siemens köp av Mentor Graphics 2016 och idag är Siemens elsystemutvecklings-mjukvara Capital ett fundamentet för att påskynda utvecklingen av inte bara fordonselektrifiering, utan spelar också en viktig roll för design av kommersiella flygplan. Inom parentes i det senare fallet ska nämnas att Boeing och även svenska försvarsföretaget Saab använder Capital, medan denna Siemens EDA-mjukvara i Norden (Electronic Design Automation) också används av t ex Volvo Cars, Scania, Koenigsegg och NEVS.

En PCB-design i 3D i Siemens Expedition.

Utvecklingen rullar på och präglas av att – alla de tre stora inkluderade i varierad omfattning – idag formerar nya samarbeten och bygger på sina ekosystem för att möjligaste mån få ihop heltäckande möjligheter att i obrutna kedjor utveckla fordon som alltmer liknar elektroniska och mjukvarustyrda datorer på fyra hjul.
Men klart är att Siemens på automotivesidan ligger i täten när det gäller att bygga lösningar. När Siemens Digital Industries i januari 2020 meddelade att man kommit överens om ett partnerskap med ett av de ledande företagen på elektronik-, mjukvaru- och IP-sidan (Intellectual Property) inom automotive, Arm, så var det ett tidens tecken. I det här fallet handlar det om att skapa de designfunktioner som man menade kommer att prägla framtidens allt komplexare elektroniska system:
– Det här partnerskapet går ut på att förena ledande metodik, processer och verktyg för integrerade kretsar (IC) för att lösa fordonsutvecklingsområdets design- och verifieringsutmaningar, sa chefen för Siemens Digital Industries, Tony Hemmelgarn, i en kommentar till det då annonserade samarbete med Arm.

Organisk produktutveckling och förvärvade kapabiliteter
Sedan har det rullat på för Siemens, som under 2021 exempelvis lanserade nya PCBflow-lösningen för att bara någon vecka senare köpa OneSpin Solutions. Det senare bolaget en ledande leverantör av verifieringsprogramvara, som hjälper till att säkerställa integrerade kretsars (IC) integritet och möjliggör funktionellt korrekt, säker, pålitlig och säker IC-design.

I en kommentar till den då annonserade affären sa dr Ravi Subramanian, senior VP för IC Verification-avdelningen inom Siemens Digital Industries Software:
– Med OneSpin Solutions kan vi nu erbjuda våra kunder branschledande kunskap, exceptionella produkter och en bred portfölj av automatiserade, ”formella” appar för viktiga användningsfall, inklusive tillit och säkerhet, säkerhet, RISC-V och FPGA-applikationer.”

En sub-PLM-marknad värd mer än 100 miljarder kronor
Detta och andra därpå följande affärer och mjukvaruförstärkningar som Siemens adderat de senaste åren ska alla ses som delar i den dynamik som idag byggt upp Siemens till en av de ledande aktören på området inom automotive.

EDA, Electronic Design Automation, är också riktigt hett i kommersiella termer på PLM-sidan. Intäktsmässigt är det t ex Siemens Digital Industries Softwares främsta ”pengagenerator” och står idag generellt för någonstans i trakterna av en tredjedel av bolagets PLM-omsättning. Bakgrunden är förstås den kraftfulla ökningen av andelen elektronik i en rad produkter och i Siemens fall inte minst relaterat till automotivesidan. I den stora globala bilden står EDA-segmentet, enligt analytikern CIMdata, för drygt 20 procent av världens företags investeringar inom PLM och var 2020 en marknad värd 11,3 miljarder dollar, motsvarande 96 miljarder kronor.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title