Annons

CITRIX-STUDIE: Pandemin har lagt grunden för en närmast explosionsartad innovation

För den som letar efter goda anledningar att satsa på innovation är den nya Cirtix-studeien, The New Era of Hyper Innovation, en studie från Citrix, intressant läsning. Bland annat konstateras att investeringar i ny teknik och flexibla arbetsmodeller genererat en intäktsökning på över en halv miljard dollar senaste året, utslaget på alla branscher.

BÄTTRE SAMARBETE MELLAN ARBETSTEAM
Nya samarbetsformer har lett till större innovationskraft och bättre samarbete mellan arbetslag, enligt undersökningen.
En klar majoritet, 93 procent, tror att ökat digitalt samarbete lett till att en större mångfald av röster från organisationen har kommit till tals och att det genererat ett större antal idéer.
80 procent uppger även att de själva kommit med mer kreativa idéer under pandemin.
– Innovation sker inte av en slump. Företag som ger medarbetare möjlighet att göra sitt bästa arbete, med stöd av rätt teknik och arbetsmodeller, kan möjliggöra det och skörda fördelarna som vår studie visar att det kan ge, säger Minahan.

TILLVÄXT SOM BYGGER PÅ INNOVATION
Tidigare traditionella mekanismer såsom förvärv av nya kunder, expansion till nya marknader och satsning på marknadsföring har varit de primära drivkrafterna. Men de organisationer som undersökts menar i stället att nästan hälften av deras tillväxt berott på olika former av innovation, specifikt:

• Tillämpning av ny teknik: 16 procent
• Nya produkter och/eller tjänster: 14 procent
• Nya arbetssätt: 14 procent
• Ny kund/kundförvärv: 12 procent
• Expansion/inträde på nya marknader: 12 procent
• Satsning på mer marknadsföring: 11 procent
• Nya partnerskap: 10 procent
• Fusioner och förvärv: 4 procent

Till följd av detta förväntar sig 80 procent av respondenterna att deras organisation kommer att genomgå en hyperinnovation och generera fler idéer än någonsin de kommande tolv månaderna. Av de tillfrågade säger 69 procent att de kommer att öka investeringarna i FoU det kommande året och 28 procent kommer att behålla nuvarande nivåer, medan bara tre procent planerar minskningar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title