Annons

”Digitalisering på riktigt” när Cisco auktoriserar svenska Conscia för IoT

Begreppet IoT – Internet of Things – omfattar en stor mängd olika lösningar för uppkoppling av olika enheter och saker. Behovet av datainsamling från utplacerade enheter som exempelvis fastighetssystem, industrienheter, styrsystem eller apparatur inom vården har traditionellt ofta hanterats helt separerade från klassisk IT. Egna protokoll och krav för hur exempelvis lås, industrirobotar eller röntgenapparater behöver kommunicera resulterar inte sällan i en unik lösning per behov.

Inkludera OT- och produktionsnätverk
Behovet av att ständigt addera fler och nya enheter, protokoll och datainsamlingspunkter innebär närmast exponentiellt tyngre börda i hanteringen för varje ny funktion som ska kopplas upp – särskilt om säkerheten ska beaktas. Samordnad hantering, säkerhetslösningar som omfattar alla uppkopplade punkter – såväl individer som enheter – och möjlighet att bygga en gemensam strategi för framtidens kommunikationsnätverk är drivkrafter för att sammanföra klassiskt IT-infrastruktur med produktionsnätverk.
– Flera av våra kunder har sett det som naturligt att vi ska ta hänsyn till och hjälpa dem att förstå och även inkludera OT- (Operativ Teknik, ”maskiner på verkstadsgolvet”) och produktionsnätverk i samband med att vi gör design för nya IT-kommunikationsplattformar. Det pågår en tydlig sammanflätning och kraven som kommer från OT-näten har måste kunna hanteras på ett bra sätt i en gemensamt IT-miljö, speciellt om man vill nyttja fördelar med SDN och mjukvarudefinierade nätverk med Overlay-funktioner och möjlighet till automation. Det är framförallt dialoger om säkerhet och hur vi kan garantera tillgängligheten för kritisk produktion, säger Richard von Essen, presales manager på Conscia Sverige.

– Att vara auktoriserad Cisco IoT Partner är ett bevis för att vi har kapaciteten att möta deras förväntan på en partner inom IT och kommunikation, säger Robert Gustafsson, Sales Manager på Conscia Sverige.

Stor kundbas inom tillverkningsindustrin
Robert Gustafsson, sales manager på Conscia Sverige, påpekar i sammanhanget att bolaget har en stor svensk kundbas inom bland annat tillverkningsindustrin:
– Att vi klarat av Cisco IoT Essentials och blivit auktoriserad Cisco IoT Partner är ett bevis för att vi har kapaciteten att möta deras förväntan på en partner inom IT och kommunikation, säger han och fortsätter:

– Kundanpassningar och förmåga att bygga säkra lösningar som gör att våra kunder kan låsa upp kraften i den data de besitter i produktionsnäten ger oss gemensamma spännande möjligheter till effektivisering och nya affärsmodeller framåt. Det innebär också att vi kan ta en proaktiv roll och föreslå nya lösningar för kunder inom andra branscher, och därigenom låta dem ta del av erfarenheter och möjligheter de kanske inte tänkt på.

Stark lösningssvit för IoT
Cisco är världsledande när det gäller kommunikation och nätverk, och erbjuder en stark svit med produkter och lösningar för just IoT. Oavsett om det handlar om specifika och stryktåliga produkter som klarar utomhusmiljö eller plattformar som Cisco Cybervision för att ge överblick och säkerhet tar man tillvara på sin djupa kunskap om hur man bygger skalbara och pålitliga kommunikationslösningar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title