Annons

CPQ: Tactons nya PTC Creo-integration breddar användningen av designautomation

Systemlösningar som är utrustade med starka kopplingar till andra system är en tung poäng i dagens integrerade produktutvecklingsvärld. IT- och programlandskapen på företagen ser mycket olika ut med ofta disparata uppsättningar av produktutvecklings-, produktions- och eftermarknadsverktyg. Samtidigt är intern och extern samverkan med partners i detta en kraftigt ökande trend. Den som vill nå framgång med sina lösningar bör därför se till att de kommunikativa kopplingarna präglas av en sådan öppenhet. Man brukar numera i sammanhanget tala om Product Innovation Platforms, PIP, vilket ovanstående resonemang är ett utslag av.
Det här är en syn som alltid präglat svenska programutvecklaren Tacton. Bolaget utvecklar CPQ- (Configure Price Quote, ”mjukvaror för konfiguration, prisförslag och offerter”) och Design Automation-lösningar. Alltid med blicken riktad mot APIer och kopplingar mot ERP-, CRM-, PLM- och andra systemlösningar. Inte minst gäller detta inom PLM och CAD-sidan. Idag meddelar bolaget att man utökat de tidigare lösningarna (exempelvis SOLIDWORKS- och Autodeskintegrationerna) med Tacton Design Automation för PTCs Creo.

PTC Creo är en av de mest framgångsrika CAD-programmen, med en omfattande marknadspenetration för konstruktion. Lösningen används av tiotusentals tillverkare och utvecklare över hela världen; vilket innebär att denna integration är av stor vikt för Tactons fortsatta expansion.

Förenklat försäljningsarbete. Vilken är då nyttan med den här typen av konfigurations- och konstruktionsautomations-mjukvara? Det finns många aspekter på detta, men för att ta de viktigaste vinsterna man kan plocka hem med en sådan lösning så handlar det främst om kortare ledtider för produktkonfiguration, något som i sin tur har pejling på offert- och försäljningsarbetet. I dagens värld är individualiserad massproduktion ett av lösenorden för framgång. Konsumenterna, vare sig det handar om vanliga människor eller företag, vill ha produkter anpassade till de egna behoven. Variantrikedomen blir stor, samtidigt som det gäller för producenterna att ta fram de anpassade lösningar så snabbt som möjligt. 

Genererar anpassade 2D- och 3D-modeller automatiskt. Ju komplexare produkter det handlar om, desto komplexare blir det att plocka fram underlaget. Att generera ritningar för försäljningsrepresentanter att använda i offerter är här ofta en flaskhals som konsumerar värdefulla tekniskresurser i många företag. Det är här konfigurations- och CPQ-lösningar som Tacton Design Automation kommer in i bilden.
De gör det möjligt för både konstruktionsingenjörer och säljare att snabbt fånga slutkundernas krav och per automatik skapa anpassade 3D-modeller och 2D-ritningar från ledande CAD-programvaruförsäljare.

Med sin Creo-integration gör Tacton Design Automation det möjligt för kunderna att arbeta problemfritt med automatiserade Creo-modeller och ritningar från CAD-miljön.
Även användare utan CAD-färdigheter kan använda denna funktionalitet, till exempel säljteam, kundtjänst och icke-CAD-ingenjörer.

Lanseringen av Tacton Design Automation för PTC Creo följer en framgångsrik pilotfas med utvalda Tacton-kunder över hela världen. Pilotkunder inkluderade PTC-återförsäljaren och nordenpartnern PDS Vision, verkstadsföretagen Alimak Hek, Väderstad och Alfa Laval.

– Genom integrationen mellan Creo och Tacton Design Automation och användarvänligheten kommer många av våra kunder att snabbt kunna skapa nya designkonfigurationer samtidigt som de utnyttjar sin befintliga investering och kunskap om PTC Creo, säger Paul Sagar, VP för CAD produktledning, PTC.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title