Annons

Dagab satsar på 64-tons eldrivet lastfordon från Scania

Laddinfrastruktur är en viktig förutsättning för tunga transporter och även inom detta område samarbetar Scania och Dagab. Den nya lastbilen kommer att laddas med grön el. Genom planering och snabbladdning är målsättningen för detta lastbilsekipage att över tid nyttjas mer än Dagabs övriga fordon. Lastbilen ska köras under minst två skift per dygn och leverera mat till butiker utan att göra avkall på kvalitet, tillgänglighet eller effektivitet. Detta ger en väsentlig minskning av klimat- och miljöpåverkan och motsvarar en sträcka om 350-450 km per dygn. 
– Omställningen till elektrifiering är komplex. Tekniken och elfordonen finns, men för att utveckla smarta stadslösningar i praktiken krävs större och snabbare åtgärder inom laddinfrastruktur. Vi på Scania driver på för att fler ska kunna göra som Dagab, säger Fredrik Allard, Head of E-mobility, Scania. 

Tekniskt utmanande
Tunga eltransporter och transporter av livsmedel som ska kylas är extra tekniskt utmanande, eftersom det krävs kompatibla gränssnitt mellan kraftuttag för temperaturreglering och smart integrering för att minimera energiåtgången både för lastbil och släp. Fordonet är därför försedd med starkare komponenter än Scanias serietillverkade el-lastbilar för att klara den mer utmanande driften. 
– Att livsmedelsleveranserna drivs utsläppssnålt är nödvändigt för att sänka klimatbelastningen från våra transporter. När vi sätter in en ellastbil i denna storlek  gör vi rejäl skillnad och sänker utsläppen, vilket är ytterligare steg mot helt fossilfria transporter och en verksamhet med nettonollutsläpp senaste 2030, säger Helena Blom, transportchef på Dagab.
Ellastbilen har planerad driftstart efter sommaren 2022. 
– Vi hoppas kunna visa upp ekipaget på Elmias lastbilsmässa i slutet av augusti, säger Krister Kjellström, fordonsanvarig på Dagab.
 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title