Annons

Dags för årets upplaga av PLM Experience Day – med bl a Saab Aeronautics, DeLaval och Siemens Turbomachinery

Ett av fjolårets intressanta event runt toppmodernt industriellt IT-stöd var PLM Experience Day på Skeppsholmen i Stockholm. Den 23 september är det dags för årets upplaga av detta evenemang som därmed går av stapeln för fjärde gången.
Arrangör är PLM-konsulten Altegra och årets tema är ”Design for Maintenance”, alltså ett fokus på det bredare livcykel-perspektivet där man redan i tidiga skeden kan väva lösningar för att underlätta för underhållsaspekterna.
- Potentialen att effektivisera är stor, säger Lars Nydahl och tillägger att, ”eventet är till för att inspireras av nyttiga föredrag och workshops runt PLM. Dessutom ligger ett stort värde i att i detta oberoende PLM-forum diskutera och utbyta erfarenheter kring hur man skapar och implementerar konkurrensvinnande PLM-strategier, bl a sett i perspektivet av att det involverar många yrkesroller från olika discipliner och sträcker sig över längre tidsperspektiv.
Bland hittills klara presentationer finns en rad större företag med verksamhet i Sverige och internationellt, som Siemens Turbomachinery, Saab, DeLaval, FMV, Kockums. Innehållsligt kommer de bl a att röra sig kring följande inspel:
• DeLaval diskuterar kring att bygga den tråden från idé och koncept till driftad anläggning
• Siemens Turbomachinery talar om hur man kan ge kraft till en serviceorganisation och vikten av design information
• Medan Saab Aeronautics talar kring Information System Gripen.

Tema för 2023 års PLM Experience Day är alltså Design for Maintenance, och behandlar därmed PLM i ett bredare perspektiv. I en pressrelease skriver man att:
· Fokus ligger hur informationsflödet behöver konstrueras för att på bästa sätta stötta kundens nyttjande av produkten, och behov av manualer, underhållsplaner, reservdelslistor mm.
· Nytt för i år är att man tydligare inkluderar perspektivet, industri som levererar till anläggningar, för vilka Design for Maintenance är av yttersta vikt.

– Eventet riktar sig till strateger och ledare såväl som dig som utvecklar, inför, underhåller PLM-lösningar och som har ett intresse av PLM ur ett holistiskt perspektiv, säger Lars Nydal.

En närmare presentation av fjolårets upplaga finns i PLM&ERP News referat från 2022 års upplaga – klicka på rubriken för att läsa mer:
PLM Experience Day – intressanta diskussioner på ett leverantörs-oberoende forum: ”Inget enskilt system klarar allt” | PLM & ERP News (plm-erpnews.se) 

Sista anmälningsdag för årets upplaga är 8 september – PLMExperienceDay@altegra.se 

Eventet är kostnadsfritt inklusive lunch på Moderna Museet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title