Annons

”Kulturrevolution” bäddar för starkare IFS-partners – möt Novacuras Östen Westman

IFS är ett bolag som utvecklats närmast explosivt under de senaste 6-7 åren. Expansionen inleddes under förre CEOn, Alastair Sorbie, men har tagit ordentlig fart efter förre SAP-mannen Darren Roos tillträde som chef för drygt två år sedan. Vilka är skillnaderna efter Roos tillträde?

”I och med Roos inträde har mycket av sånt som tidigare var lite otydligt blivit klarare,” säger Östen Westman.

– Intressant fråga. Det finns flera saker, men ur mitt perspektiv var Sorbies ledarskap präglat av viss försiktighet och med fokus på relationsbyggande. Darren Roos har ett rakare ledarskap som bygger på att leverera här och nu. Men framför allt har det ändå handlat om en rätt stor kulturell förändring för IFS de senaste dryga två åren. Darren Roos har byggt upp ett eget team och man har levererat siffror som imponerat. För oss som partner har utvecklingen varit positiv. Partnererbjudandet har blivit bättre och man har öppnat upp hela marknaden för alla partners. I och med Roos inträde har mycket av sånt som tidigare var lite otydligt blivit klarare.

Agerade snabbt på Corona
Klart är att Novacura byggt upp en uthållig och stabil organisation med lösningar på hög nivå. Men hur påverkas allt detta av Coronakrisen och Covid-19:
– När krisen började så tog vår ledningsgrupp direkt tag i saken och vi upprättade en speciell riskgrupp som gick igenom situationen både ur ett ekonomiskt/finansiellt perspektiv men även hur det påverkade våra befintliga kunder. Vi tog direkt beslut om att alla som kunde skulle jobba hemifrån och detta gjordes redan innan dessa rekommendationer kom från Folkhälsmyndigheten.
Man tog också snabbt kontakt med sina kunder, berättar Westman.
– Ja, vi ville stämma av hur de påverkades och mådde i situationen. En parentes där är att vi utvecklade specifika ”Covid-flöden”, Response Management, i vår egen plattform Novacura Flow så att vi enkelt kan hantera förfrågningar om att jobba på kontoret – vi på Novacura tillåter upp till 5 personer samtidigt – och att våra kontorsansvariga kan får en överblick av vem som jobbar var.

Svårbedömd framtid
Hur situationen utvecklas framöver är förstås ingen enkel sak att sia om, men klart är att det kommer att påverka strategierna på många ställen.
– Så är det och vi vet inte i detalj hur Covid-19 kommer att påverka strategin när det gäller efterfrågan på ERP-marknaden, IFS partnersamarbete och vår kunders verksamhet. Denna pandemi har ju i grunden förändrat verkligheten för alla människor och företag globalt och har en enorm påverkan på allt vi gör. Vissa förändringar har gått smidigt, t ex detta med att vi låtit våra medarbetare jobba hemifrån och på distans men vi är också mentalt förberedda på mer långtgående och drastiska förändringar.

Men utvecklingen är osäker och innehåller svårbedömda element, poängterar Westman.
– Vi studerar och analyserar kontinuerligt händelseutvecklingen noggrant. Vi har också tillsatt en riskchef, för att hålla uppsikt över det som händer och vi diskuterar detta intensivt både internt och med våra kunder på daglig basis. Men än så länge fungerar det väldigt bra för oss på Novacura. Vi har bra tryck i projekten, men det är klart att nya projekt kan fördröjas när industribolag och andra företag på marknaden är extra försiktiga.

Forskningsinstitutet RISE är en av organisationerna som satsat på IFS-lösningar från Novacura. På bilden visas ett exempel från forskningen där man inom RISE i en storprinter bland annat kört ut en fullstor kajak.

Från 75 anställda till 150 på drygt två år
Vi ska byta ämnesområde och titta lite närmare på Novacuras roll inom IFS-kanalen.
Normalt inom IFS-sfären har lokala partners jobbat mot kunder på upp till en omsättning på 2-3 miljarder. Men inget är hugget i sten, har man fått en bra affärsingång till en kund större än så har ingen hindrats att gå vidare.
– Det stämmer, säger Östen Westman. Vi har levererat projekt till kunder större än så. Ett exempel är det statliga forskningsinstitutet RISE, som vi sålde in IFS Applications och Novacura Flow till; det är en organisation med 2 600 användare. De omsätter mer än 3 miljarder och IFS är väldigt glada att vi kan attrahera större kunder som nödvändigtvis inte passar in i den gängse partnermallen. Vi har med andra ord vuxit kraftigt. När vi vann RISE-affären för ca 2,5 år sedan var vi 75 anställda. Idag är vi alltså 150, vilket säger något om hur vi har utvecklats.

”Vi tillhandahåller enkelhet, snabbhet och frihet. För alla processer och på alla affärssystem, för alla överallt.” Så beskriver bolaget Novacura Flow – The Enterprise App. Bilden visarexempel på arbetsflöden inom olika affärssegment som man stöder.

Vilka kundsegment är Novacuras starkaste?
– Vi fokuserar till 100 procent på våra utvalda industrier tillverkning och logistik, projekt och anläggningsintensiv verksamhet. Inom projektområdet har vi har varit väldigt lyckosamma i det som IFS kallar för ”professional services” och där har vi 4-5 mycket bra referenser. Men vi har också projekt på energisidan och inom processindustri. Industri, energi och professional services alltså. 

Vad är styrkan med IFS som affärssystem?
– Framför allt att det är det enklaste systemet av de stora lösningarna. Ingen konkurrent har en lösning som är så snabb att implementera och att komma igång med och som klarar av samma avancerade nivåer av komplexa verksamheter. Vi har t ex implementerat stora lösningar på runt 100 dagar. Vi är starka på både implementationer och uppgraderingar. IFS har också under de senaste 10-12 åren haft ett imponerande fokus på produktutvecklingssidan, något som betalar sig bra nu. Dessutom matchar denna satsning behoven på våra nyckelmarknader med mycket anläggning, energi, projekt och service.

RUAG Space är en av Novacuras större industrikunder.

Novacura och PLM
När man arbetar mot industrisidan möter ni förstås mycket som handlar om produktutvecklingssidan och PLM-system. Hur ser det ut med Novacuras kapabiliteter här?
– Vi har, vill jag påstå, fantastiskt bra kompetens här. Vi jobbar med avancerade industrikunder som försvarskoncernen Saab och Ruag Space, och vi tog nyligen en affär i Abu Dhabi/Förenade Arabemiraten inom försvarstillverkning. Alla de här bolagen jobbar med PLM-lösningar i produktutvecklingsarbetet och vi har levererat flera vassa integrationer bl a mot Siemens Teamcenter. När det gäller kunder inom försvarsindustrin så kommer man helt enkelt inte in på dessa bolag om man inte kan visa upp rätt kompetensnivå och erfarenhet. Här är både vi som bolag och våra produkter extremt viktiga komponenter för att passera igenom ett sådant nålsöga. Vi har kompetens som relaterar till deras användning av lösningar för områden som ”Fleet Management”, kvalitetshantering och den så viktiga MRO-sidan (”underhåll”, Maintenance, Repair and Overhaul). Vi kunde t ex när det gäller vår kund i Förenade Arabemiraten, som utvecklat ett lätt spaningsplan och ett stridsfordon, redan vid första ”workshopen” visa lösningen live i en demo. De blev nästan chockade.

Nya teknologier
Slutligen: Hur ser det ut när det gäller nya teknologier, artificiell intelligens (AI), IoT och Augmented Reality (AR)? Detta har hajpats under flera år, men som alltid i sammanhang som rör nya teknologier tar det tid innan de blir omsatta till fungerande applikationer. Hur ser det här ut hos Novacuras kunder?
– De kunder vi talar AR och IoT mm vill ha starka lösningar på viktiga problem. När det t ex gäller AR så finns det ett starkt tryck på fungerande lösningar, eftersom kunderna kan göra stora kostnadsbesparingar genom att använda ”Remote Guidance” istället för specialister på plats. För oss är det mycket viktigt att hålla ögonen på vad den här typen av nyheter kan betyda för våra kunder och för att hålla vår produkt konkurrenskraftig.

Allmänt när det gäller AI och automatisering (RPA) har Novacura tagit fram lösningar som ska kunna underlätta för kunderna. Exempelvis har Novacura en AI baserad lösning för identifiering av artiklar via bildanalys och de jobbar även med annan spännande utveckling inom detta område.

Till sist, säger Östen Westman, har Novacura så mycket att göra att man inte riktigt hinner gå på alla mässor och seminarier runt ny teknik som man borde:
– När andra pratar om den nya teknologin, digitalisering och annat, så har vi alltid jobbat med att införa detta tillsammans med våra kunder.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title