Annons

Dassault-chefen går vidare i life science-spåret med ny satsning på digitala tvillingar inom medicin

”MEDITWIN-konsortiet ska avslöja KROPPENS HEMLIGHETER”. Det är många som under de senaste åren haft funderingar på vilken väg Dassault Systemes-chefen, Bernard Charles, ser framför sig för denna ledande aktör inom PLM. Med tunga intressen inom sånt automotive, aerospace, tunga industriutrustning, hightech och annat liknande kändes de här bitarna länge som ett odiskutabelt huvudspår för bolaget, vars 3DEXPERIENCE-plattform är en av de ledande lösningarna på dessa marknader. Men Bernard Charles har alltid varit en visionär som sett längre än de flesta andra ledarna i branschen. Detta alltsedan han vid millennieskiftet var en av de första som advokerade för en bred plattform, PLM – Product Lifecycle Management – som skulle kunna möta alla aspekter kring produktutveckling och tillverkning.
Men även om de här bitarna fortfarande är viktiga inslag i bolagets mjukvaruportfölj, kan man under den senaste 3-4-årsperioden ana en skiftning i vägen in i framtiden: ett ökat intresse för och en ambitiös satsning på att bygga ut 3DEXPERIENCE-plattformen mot starka lösningar för helt andra områden, som life science – studier av levande organismer och livets processer - med medicin- och biovetenskap som kopplade områden.
Så här sa Charles i samband med 2Q-rapporten 2023: ”Redan 2020 presenterade vi vår ambition att utveckla den virtuella tvilling-upplevelsen av människor: från saker till liv. När vi ser till vår nästa horisont, 2040, kommer vi att bygga vidare på detta arv för att katalysera en metamorfos tack vare Virtual Twin Experiences for a Sustainable World.”
Men att hantera livsprocesser i ett läkarvetenskapligt perspektiv, med bl a sånt som digitala tvillingar av hjärtan (”Living Heart”), hjärnor (”Living Brain”) och andra levande mänskliga organ och kopplade processer, kräver förstås en bred samling av dagens skarpaste kompetenser; vilket är precis vad Dassault och Charles tagit sig före med: under slutet av förra året tillkännagavs därför något kallat MEDITWIN-konsortiet i närvaro av bl a president Emmanuel Macron. Konsortiet består av 14 grundande medlemmar, varav sju universitetssjukhus, Inria, startups och Dassault Systèmes. MEDITWIN kommer att erbjuda virtuella tvillingar för medicinsk praktik. Sju nya medicinska metoder kommer att utvecklas från de virtuella tvillingarna, inom neurologi, kardiologi och onkologi. Detta kommer att resultera i sju "virtuella hälsovårdsprodukter" som kommer att distribueras på en industriell molnplattform.
- Virtuella tvillingar har framgångsrikt gjort det möjligt för industrivärlden att förvandla sig mot mer hållbarhet. Idag öppnar denna teknik upp nya möjligheter för sjukvården genom att avslöja den mänskliga kroppens hemligheter – genom att förstå och representera det osynliga, säger Bernard Charlès, i en kommentar.

Charles noterar vidare att, ”Dassault Systèmes i 40 år varit en pionjär inom virtuella tvillingar, och vi kan använda vår kunskap och vårt kunnande för att förändra medicinsk praxis. MEDITWIN offentlig-privata allians är ett stort steg framåt och mobiliserar det bästa inom medicin, vetenskap och teknik för att tjäna framtida hälso- och sjukvård. Den virtuella tvillingen är redan en realitet, och MEDITWIN kommer att hjälpa till att standardisera och sprida den över hela världen till nytta för miljontals patienter.”

Nu ska direkt konstateras att MEDITWIN-projektet tagit sikte på att sammanföra resurser från fransk vetenskap och teknologisk excellens kring virtuella tvillingar för att möta framtidens medicinska vård. Inget globalt alltså, men det är inte orimligt att vi kommer att få se flera nationella projekt med liknande inriktning.

INTRESSE FRÅN ABSOLUT HÖGSTA NIVÅ. Frankrikes president Emmanuel Macron var närvarande när Bernard Charles presenterade MEDITWIN-projektet.

Personliga digitala tvillingar av organ
MEDITWIN-projektet kommer att erbjuda personliga virtuella tvillingar av organ, metabolism och cancer, för bättre diagnos och behandling. En intressant vinkel i projektet är att man kommer att göra det möjligt för läkare att simulera framtida scenarier för en patient.

Tanken med projektet är att utnyttja expertis hos partner i världsklass inom vart och ett av de områden som omfattas, kring de 14 grundande medlemmarna av detta konsortium: Dassault Systèmes, som industriell ledare för konsortiet; sju universitetssjukhusinstitut på högsta nivå av medicinsk och vetenskaplig excellens; Nantes universitetssjukhus via l’institut du thorax; startups inHEART, Codoc, Qairnel och neurometrar; och Inria genom 11 projektteam involverade i detta projekt.

En digital 3D-modell av ett hjärta.

Virtuella tvillingar har blivit en oumbärlig tillgång inom flyg- och mobilitetsindustrin, där virtualisering har möjliggjort avsevärda framsteg när det gäller säkerhet, kvalitet, ekologiskt fotavtryck och kostnadseffektivitet. MEDITWIN bygger på den erfarenhet som partnerna samlat på sig under många år inom området virtuella tvillingar för hälso- och sjukvård, såsom Living Heart-initiativet av Dassault Systèmes, the Living Brain, såväl som aktiviteterna i PEPR digitala hälsoprogram i samarbete med Inria och INSERM, till exempel.

Standardiserad metodik
Allmänt skriver Dassault i pressmaterialet att MEDITWIN kommer att möjliggöra industrialisering, klinisk validering och standardisering av dessa innovationer, så att dessa teknologier kan användas på ett standardiserat sätt och gynna så många människor som möjligt. De bästa vårdstandarderna kommer att införlivas i virtualiserade upplevelser som görs tillgängliga över hela världen, vilket sätter ett nytt riktmärke för kvalitet inom sjukvården och ger en avgörande inlärningsplats för framsteg inom medicinsk vetenskap.

Fördelarna med virtuella tvillingar kommer att bedömas för medicinska team, patienter och sjukvårdssystemet, särskilt när det gäller att förbättra vårdens effektivitet, kvaliteten på det tvärvetenskapliga beslutsfattandet och effektiviteten och säkerheten för medicinsk praxis och interventioner.

I praktiken kommer MEDITWIN-initiativet att utvecklas under fem år, från 2024 till 2029. Partnernas investering i detta projekt kommer att stödjas ekonomiskt av den franska regeringen som en del av ”Frankrike 2030”-planen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title