Annons

Dassault i satsning med Envision: Digitala tvillingar och uppkopplade plattformar optimerar prestanda för hållbar batteri- och vindkraft

PLM-utvecklaren Dassault Systèmes fortsätter ta intressanta initiativ kring industriella hållbarhetslösningar. Miljöaspekternas inom produktframtagningsarbetet är också vad DS-basen, Bernard Charles, ser som en av de tyngsta drivkrafterna i den omvandling av de globala bolagens PLM-portföljer som nu äger rum. Bolagen tar i allt större utsträckning sikte mot plattformar och lösningar som underlättar hållbar produktframtagning och cirkulära kapabiliteter, som samtidigt kan möta marknadens krav på upplevelser.
Allt detta reflekteras förstås också i hur Dassaults PLM-plattform, 3DEXPERIENCE, utvecklas och förses med verktyg som möter denna konvergens i efterfrågan. Batteriutvecklings-paketen för fordonsindustrin är ett exempel. En annan komponent i satsningen är lanseringen av en livscykelanalys-lösning (LCA), kallad "Sustainable Innovation Intelligence". Detta är en viktig förbättring utifrån att syftet med LCA, utöver att kunna ge en uppfattning om miljöpåverkan, också kan beskriva de resursflöden som finns. Med Dassaults introduktion av LCA-lösningen, f ö inbäddad i PLM-plattformen 3DEXPERIENCE, hävdar man att det blir möjligt för företag att minimera miljöpåverkan från de produkter, material och processer de skapar och hjälpa till att driva den cirkulära ekonomin.
Men det kommer mera: nyligen annonserade DS ett partnerskap med Envision Digital, där poängen är lösningar för att optimera prestanda för hållbara energiupplägg. De två företagen ska titta på hur interaktionen mellan deras egenutvecklade teknologier – Envision Digitals digitala EnOS-system för av-karbonisering och Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform – kan möjliggöra digitala tvillingupplevelser för konstruktion, tillverkning och drift.
Florence Verzelen, exekutiv VP för Industry, Marketing & Sustainability, på Dassault Systèmes, ser framför sig en vision där uppkopplade plattformar kommer att driva industri-, logistik- och transportoptimering, batteritillverkning och förnybar energieffektivitet i alla branscher, med ett initialt fokus på vindkraft och batterigiga-fabriker. Hur tänker man sig det hela?

Målsättningen med samarbetet är att i realtid koppla samman EnOS-data från produktionen i en anläggning med en digital tvilling av tillverkningsanläggningen och produktionsprocessflödet på 3DEXPERIENCE-plattformen. Detta förväntas ge Dassault Systèmes och Envision Digital digital kontinuitet som möjliggör optimering av kvalitet och prestanda i obegränsade virtuella scenarier.

Satsning på att accelerera hållbarhetsmålen
Florence Verzelen säger i en kommentar:
– Vi utforskar ständigt nya möjligheter för att hjälpa kunder att accelerera sina hållbarhetsmål. Och vilket bättre sätt att göra det än att arbeta tillsammans med vår kund Envision Digital, som förstår värdet av 3DEXPERIENCE-plattformen, virtuella tvillingar och datavetenskap för utvecklingen av mer effektiva lösningar för förnybar energi.

Verzelen hävdar vidare att interaktion mellan dessa egenutvecklade teknologier möjliggör virtuella tvillingupplevelser som integrerar data över anläggningsdrift, konstruktion, tillverkning, IIoT (Industriell IoT) och prestandahantering av anläggningsdata. Vad resultatet kan bli återstår att se, men Verzelen ser framför sig en vision där uppkopplade plattformar kommer att driva industri-, logistik- och transportoptimering, batteritillverkning och förnybar energieffektivitet i alla branscher, med ett initialt fokus i Frankrike, på vindkraftstillverkning och batterigigafabriker.

Batterisimulering i 3DEXPERIENCE-miljö.

Globalt välkänd aktör inom nettonoll
Om Envision Digital ska sägas att man är en av de mer framstående aktörerna när det gäller nettonoll teknologier för företag, regeringar och städer. Man skriver i pressmaterialet att man ser det som,  ”sitt uppdrag är att påskynda utvecklingen av koldioxidfri energi och på så sätt förbättra livskvaliteten för mänskligheten överallt.”
Till saken hör att bolagets digitala EnOS-plattform io dagsläget hanterar mer än 200 miljoner IoT-objekt och 560 GigaWatt el.
”Våra modulära, integrerade IIoT-lösningar använder AI för att minska koldioxidavtryck, minimera kostnader, förbättra avkastningen på investeringar och förenkla rapportering och processer för efterlevnad av regelverk,” skriver bolagety.

 Envision Digital har för närvarande 1 000 anställda och har 14 kontor i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge, Kina, Japan och USA, med huvudkontor i Singapore.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title