Annons

Dassault och Cadence integrerar sina plattformar för att vässa elektronisk systemutveckling

Laufer menar vidare att med denna nya multidisciplinära lösning kan kunderna nu påskynda sin systemutvecklingsprocess från slut till slut samtidigt som de optimerar sin design för prestanda, tillförlitlighet, tillverkningsbarhet, leveranssäkerhet, efterlevnad och kostnad.

EN HOLISTISK MODELL
En faktor som Dassault under det senaste året jobbat allt intensivare kring är digitala tvillingar, som man menar spelar en stor roll i sammanhanget. I Dassaults terminologi kallas de dock, ”virtuella tvillingar”. Men om man bortser från språkbruket så är det vad alla andra refererar till som ”digitala tvillingar”.
Här menar man hur som helst att de samverkande digitala tvillingupplevelserna integrerar funktioner för elektronisk och mekanisk produktlivscykelhantering, affärsprocessanalys och multidisciplinär elektronisk systemutveckling, ingenjörskonst och spårbarhet.
En slags holistisk modell alltså som enligt bolagets tes, ”ger en komplett realtidsvy av elektrisk och mekanisk simulering, tillverkning och leveranskedjans utförande för produktens livscykel, förbättrar beslutsfattande och accelererar innovation, genom ”vad-om”-studier.”

PRODUKTKOMPELXITETEN VERKAR ÖVERALLT
Från Cadences sida hävdar Tom Beckley, senior VP och chef för ”Custom IC & PCB Group”, att produkter och tjänster, som är alltmer sammankopplade och intelligenta, gör det möjligt för konsumenter, medborgare och patienter att låsa upp mer personliga, engagerande upplevelser som förbättrar livskvaliteten.
– Varje bransch är idag påverkad av produktkomplexitet på grund av elektrifiering, säkerhet, anslutning, hållbarhet, AI/ML, moln, supply chain/regulatoriska utmaningar och mer, säger han och tillägger: ”Cadence är den globala ledaren för design och analys av komplex IP, halvledare, avancerad IC-förpackning, PCB och elektriska system. I kombination med Dassault Systèmes kraftfulla 3DEXPERIENCE-plattform har kunderna nu en möjlighet att bokstavligen förvandla sitt företag inklusive elektronik, mekanik, tillverkning och produktlivscykelhantering. Vi är glada över vårt strategiska partnerskap med Dassault Systèmes, som möjliggör elektromekaniska ”virtuella tvillingupplevelser” för snabb produktförverkligande.”

”REVOLUTIONERAR UTVECKLINGEN,” SÄGER LAUFER
Det är i dagsläger få som är beredda att säga emot denna konklusion. Sammanhangen innehåller en dynamisk där måste företag snabbt måste utveckla elektroniska system som är säkra, högkvalitativa och korrekta första gången.
Att bemästra det elektroniska systemets komplexitet och kostnads-/tid-till-marknadstryck kräver samverkande innovationer som förenar elektronik, mekanik och ytterligare funktioner över hela värdekedjan.
Dassaults Philippe Laufer håller med:
– Uppkopplade elektroniska system höjer standarden i alla branscher inom upplevelseekonomin, där värdet av en produkt kommer från dess användning. Vårt strategiska partnerskap med Cadence kommer att revolutionera utvecklingen av högpresterande elektroniska system genom att möjliggöra samarbete kring virtuella tvillingupplevelser.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title