Annons

Dassault-chefen Bernard Charles smartaste drag och vägen framåt

Ett av Dassault Systemes-chefen Bernard Charles, smartaste drag är troligen köpet av Medidata 2019. Många bedömare och konkurrenter ställde sig frågande: ”Vad ska Bernard in i medicinbranschen att göra?” Den franska PLM-utvecklaren hade ju med 3DEXPERIENCE-plattformen starka lösningar för helt andra områden, som automotive, aerospace, tunga industriutrustning, hightech och annat liknande. Medidata sysslade, och sysslar, däremot primärt med kliniska tester inom medicinteknik, plus några andra specialområden, varav ett skulle visa sig vara tidernas affärsmässiga fullträff bara ett år senare. 2020 visade det sig att Medidata arbetat med medtech-bolaget Moderna för att stödja kliniska prövningar av mRNA-1273 - Modernas COVID-19-vaccinkandidat. Alltså hade man vid starten av Corona-virusets härjningar en kommersiell relation med vad som skulle visa sig bli en av huvudkandidaterna till ett globalt distribuerat vaccin.
Inte så dumt förstås. Det var visserligen dyrt, 5,8 miljarder dollar, motsvarande i dagsläget 63 miljarder kronor, fick DS-basen, Bernard Charles, punga ut med för Medidata. Men här fanns å andra sidan flera dolda värden. Det medicinsegment man fick tillträde till genom köpet var allmänt lågt digitaliserat. MediData var inget undantag. En PLM-lösning hade kort sagt en fantastisk potential att bli en viktig bro in i en värld där pengar till investeringar i digitala lösningar knappast var något problem. Bara året före köpet hade Medidata en vinst på 636 miljoner dollar, med dagens valutakurs motsvarande nära 7 miljarder kronor. Bolaget har efter detta också i varierad omfattning, kommit att bli en viktig ”resultatutjämnare” för Dassaults totala verksamhet. När det går tyngre för verkstadsindustrisidan kan medicinbolaget kompensera med goda resultat, och vice versa.
Till denna bakgrund hör att Medidata idag lanserar vad man betecknar som, ”industrins mest omfattande program för att stödja mångfaldsinitiativ för kliniska prövningar.” Medidata Diversity Program, som programmet döpts till, stöder biofarmaceutiska och medicintekniska företag och kliniska forskningsorganisationer (CROs) genom att ta itu med vanliga systemiska och kliniska barriärer som kan hindra en mängd olika individer från att delta i kliniska prövningar. Genom att kombinera funktioner över Medidata AI och Medidata Patient Cloud-portföljer skapar lösningen en ny metodik för att uppnå mångfald genom hela den kliniska prövningsprocessen.
Men det finns mer som indikerar vilken väg Bernard Charles ser framför sig: ”2020 presenterade vi vår ambition att utveckla den virtuella tvillingupplevelsen av människor: Från saker till liv. När vi ser till vår nästa horisont, 2040, kommer vi att bygga vidare på detta arv för att katalysera en metamorfos tack vare Virtual Twin Experiences for a Sustainable World,” som han uttryckte saken senast, i samband med Q2-rapporten 2023.

En av Bernard Charles tankar relaterat till köpet av Medidata och andra bolag inom med-tech och life science tycks i enlighet med resonemanget i ingressen gå i enriktning mot att   tillämpa ingenjörsteknologi och ytterligare teknik från förvärv skapa en marknad för DS inom medicin och biovetenskap. Genom att introducera sina tekniska verktyg kan man bredda sin kundbas.

Dassault-chefen Bernard Charles ambition är ambition att utveckla den virtuella tvillingupplevelsen av människor. FOTO: Natali_Mis/Getty Images/iStockphoto

Meningen med livet
PLM- och CAD-skribenten Roopinder Tara, redaktör och journalist på PLM&ERP News amerikanska partnersajt, ENGINEERING.com, har skildrat Dassaults utveckling de senaste åren i detta perspektiv. ”Om något tekniskt mjukvaruföretag kan ta reda på meningen med livet så är det Dassault Systèmes,” skriver han i en artikel kring DS resultatrapport för andra kvartalet 2023, som släpptes nyligen. Han fortsätter att spinna på tråden:
”Den franska ingenjörsmjukvarujätten (på väg mot 6 miljarder euro, eller 72 miljoner kronor i årliga intäkter) har utökat sin räckvidd till medicin, apotek och biologi,” skriver Tara och liknar det hela som en del av en masterplan från Bernard Charlès kring att integrera mänskligheten med vad mänskligheten skapar. Stora ord förstås, men Bernard har alltid tänkt stort, inte sällan måhända större än vad hans R&D-avdelning rent programmatiskt kunnat leverera.
– Sedan 1981 har vi varit avgörande för hållbar innovation av produkter som är centrala för våra liv och kärnan i samhällets utveckling, sa Charlès i samband med den senaste resultatrapporten. Parallellt har vår ambition att harmonisera produkt, natur och liv lett till att vi utvecklat en ny förståelse för förhållandet mellan liv och natur.

Dassault Systemes tycks efter en rad förvärv inom life science ta utvecklingen på allvar kring en digital tvilling som, till skillnad från andra digitala tvillingar i branschen, faktiskt representerar en människa.

I denna riktning ligger kommersiellt sett en attraktiv kundbas som inkluderar sjukhus, hälsomyndigheter och läkemedel. Om man kan omsätta planerna kan Dassault Systèmes ha en verksamhet som blir mindre påverkad av lågkonjunkturer, konstaterar Roopinder Tara. Det är inte svårt att se hur detta positioner DS i förhållande till tuffa konkurrenter som PTC, Siemens och Autodesk. De kanske oroar sig över en hotande lågkonjunktur, medan Dassault Systèmes har en försäkring i sin nu anträdda diversifieringsväg.
Två och ett halvt år har gått sedan Dassault Systèmes rapporterade sin tunga investering i Medidata och life science. När pandemin rasade, var det bråttom att testa vacciner. Det visade sig vara en stor affär för Medidata, som genererade en vinstökning på 114 miljoner euro, ca 1,4 miljarder kronor för Dassault Systèmes avseende det fiskala 2020.

Om detta kan man spekulera en hel del, men nog verkar DS efter en rad förvärv inom life science ta utvecklingen på allvar av en digital tvilling som, till skillnad från andra digitala tvillingar i branschen, faktiskt representerar en människa; medan andra gör digitala tvillingar av byggnader, fabriker och maskiner.

Medidatas strategi för mångfald, rättvisa, inkludering och tillhörighet fokuserar på fyra strategiska pelare: Attrahera, utveckla, engagera och ansluta. Attract fokuserar på att attrahera en mångsidig pipeline av talanger. Utveckla och Engagera fokuserar på att investera i och utveckla människor och kultur. Connect handlar om att utöka räckvidden till DS Medidatas kunders värld och de samhällen man lever i och betjänar. I Medidata ryms var och en av dessa initiativ under en av dessa DEI-strategiska pelare.

Nyckelfokus för tillsynsmyndigheter
Detta sagt ska vi återanknyta till det andra life science-spåret i denna artikel: Medidata Diversity Program. Denna nu annonserade lansering sammanfaller med en ökande dialog mellan branschledare och tillsynsmyndigheter om behovet av större mångfald under hela den kliniska prövningsprocessen. Historiskt sett har kliniska prövningar rekryterat övervägande kaukasiska deltagare, snarare än att vara representativa för de patientpopulationer som är mest drabbade av sjukdomar. Dessa blinda fläckar kan leda till bristande förståelse för hur behandlingar kan påverka olika populationer och skapa orättvis tillgång till behandlingar som komplicerar datanoggrannheten och vägen till framtida klinisk utveckling.

U.S. Food and Drug Administration (FDA) indikerade att uppnå större mångfald i kliniska prövningar kommer att vara ett nyckelfokus för tillsynsmyndigheter för att hjälpa till att utvärdera nya behandlingar och metoder – särskilt inom terapeutiska områden som är kända för att oproportionerligt påverka olika samhällen. FDAs senaste utkast till vägledning om mångfaldsplaner syftar till att förbättra registreringen av underrepresenterade populationer i kliniska prövningar genom att uppmuntra utredare och sponsorer att skapa ett ramverk för att definiera och uppfylla specifika mångfaldsmål.

– Att underlätta mer mångsidigt deltagande i kliniska prövningar är en kritisk och komplex utmaning, inte bara för biovetenskapsindustrin utan för patienterna och vårdgivarna som deltar i prövningarna, säger Anthony Costello, CEO för Patient Cloud, Medidata, och fortsätter: ”Medidata Diversity Program, den mest omfattande lösningen hittills, kommer att hjälpa sponsorer och CROer att gå från medvetenhet om en mångfaldsutmaning till att planera och lösa den som en standard och hållbar del av deras kliniska utvecklingsprogram.”

Att underlätta mer mångsidigt deltagande i kliniska prövningar är en kritisk och komplex utmaning.

Programpaketets upplägg
Mångfaldsprogrammet består av en svit av innovativa och branschledande lösningar inklusive Medidata AI Intelligent Trials, myMedidata Registries och eConsent, Medidata Patient Insights Program och Medidatas partnerskap med Circuit Clinical – ett nationellt nätverk av webbplatser fokuserade på olika patientpopulationer med lokaliserade utredare, utbildade på Medidatas decentraliserade kliniska prövningsteknologi. Designat för att integrera mångfald i varje aspekt av processen, positionerar detta program Medidata som en katalysator för att odla mångfald, minska skillnader och uppnå verklig framgång i kliniska prövningar.

På sista raden menar Dassault att Medidata kompletterad med 3DEXPERIENCE-plattformen kapabiliteter är positionerat för att leda den digitala omvandlingen av biovetenskap i en tid av personlig medicin med den första end-to-end vetenskapliga och affärsmässiga plattformen, från forskning till kommersialisering.
Inga dåliga ambitioner, som sagt. Det man som DS-kund inom sånt som automotive, aerospace och liknande industrisegment dock får hålla ett getöga på är eventuella faror som ligger i allt för långt driven diversifiering, som kan leda till tuffa prioriteringars-avväganden kring hur Dassault kan vässa sin relaterade lösningar. Siemens Digital Industries, PTC och andra är inte lätta att tas med på Dassaults traditionellt starka områden och de behöver inte dela på sina fokus och produktutvecklingssatsningar i en tid när mycket händer inom industriell verkstadsproduktion.  

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title