Annons

Dassaults Bernard Charles vs PTCs Jim Heppelmann – vem är PLMs ledande visionär?

Vem är PLM-branschens ledande visionär?
Frågan är intressant av flera skäl, men framför allt eftersom vision kanske är den viktigaste drivkraften för teknologiutveckling. Men visionen står inte ensam. För att vara kommersiellt kraftfull måste en vision vara acceptabel och kunna leverera den funktionalitet som den lovar utan ett alltför stort gap.
Många hävdar att Bernard Charles, Dassault Systémes ledare, bör betraktas som den ledande visionära ”PLM-ideologen” bland de kommersiella systemutvecklarna och branschen i allmänhet.
Det ligger en hel del sanning i detta. Charles tankestrukturer och konceptuella idéer om plattformstänkande och PLM-konceptet - som han utvecklade i slutet av 1900-talet och början av det nya årtusendet – är fortfarande en grund för utvecklingen. Men inom ramen för Dassults’ organisation har Bernard Charles ofta stött på ett brett gap mellan idéernas storhet och vad som har varit praktiskt genomförbart.
I detta perspektiv har PTCs CEO och President, Jim Heppelmann, en intressant berättelse. I Heppelmanns nya "bortom PLM-värld", har Charles ursprungliga idéer breddats och PTC-chefen har skapat ett nytt visionärt koncept, som också har starka praktiska kopplingar till vad som kan levereras.
Bolagets IoT, IIoT, digitala tvilling- och augmented reality (AR)-satsningar, liksom samarbetet med Rockwell på fabriksautomationssidan, har definitivt placerat företaget i en ledande position inom digitaliseringens förverkligande av sånt som produktframtagning, distribution och eftermarknadstjänster.
Sammantaget har Jim Heppelmann kanske den starkaste berättelsen av alla inom PLM och ”bortom PLM-området”. Missa inte PLM&ERP News chefredaktörs, Verdi Ogewell, artikel på vår amerikanska systersajt engineering.com: ”PTC Puts the Needle to the Digital Thread”

För att läsa analysen,klicka på rubriken nedan
PTC Puts the Needle to the Digital Thread

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title