Annons

”Den globala elförbrukningen kan minska med 10 procent med ny teknik,” hävdar ABB i ny vitbok

Även om de mestadels är dolda för allmänheten är elmotorer och frekvensomriktare, som optimerar deras funktion, inbäddade i nästan alla byggda miljöer. De driver ett brett utbud av applikationer som är grundläggande för vår moderna livsstil – från industripumpar, fläktar och transportörer för tillverkning och framdrivningssystem för transport, till kompressorer för elektriska apparater och värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem i byggnader.

MONUMENTALT ELSPILL
Men här har det nu hänt exceptionellt mycket under det senaste decenniet. Motor- och drivteknologier har med dagens innovativa konstruktioner skapat lösningar med anmärkningsvärd energieffektivitet. Emellertid är ett betydande antal industriella elmotordrivna system i drift idag – nära 300 miljoner globalt – ineffektiva eller förbrukar mycket mer kraft än vad som krävs, vilket resulterar i monumentalt energispill.
Oberoende forskning uppskattar att om dessa system ersätts med optimerad, högeffektiv utrustning kan de vinster som ska realiseras minska den globala elförbrukningen med upp till 10 %. I sin tur skulle detta stå för en betydande minskning av utsläppen av växthusgaser som behövs för att uppnå de 2040-klimatmål som fastställts i Parisavtalet.
– Industriell energieffektivitet har mer än någon annan utmaning den största kapaciteten för att bekämpa klimatproblematiken. Det är i grunden världens ’osynliga’ klimatlösning, säger Morten Wierod, och tillägger: ”För ABB är hållbarhet en viktig del av vårt företags syfte och av det värde som vi skapar för alla våra intressenter. Den överlägset största påverkan vi kan få när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser är vår ledande teknik som minskar energianvändningen inom industri, byggnader och transporter.”

DAGS ATT GÖRA LIKADANT INOM
VERKSTADSINDUSTRIN SOM INOM FORDONSBRANSCHEN

Betydande åtgärder har redan vidtagits för att stödja upptagningen av elfordon och förnybara energikällor. ABB anser att det är dags att göra detsamma för en industriell teknik, som ger ännu större fördelar för miljön och den globala ekonomin.
– Betydelsen av att överföra industrier och infrastruktur till dessa mycket energieffektiva drivenheter och motorer för att spela sin roll i ett mer hållbart samhälle kan inte överdrivas, fortsätter Morten Wierod. Med 45 procent av världens el, som används för att driva elmotorer i byggnader och industriella applikationer, kommer investeringar i att uppgradera dem att ge stora värden när det gäller effektivitet.

Pumpapplikationer som denna är spridda över alla industrier och byggnader och är ett främsta mål för energibesparingar.

198 TERAWATTIMMAR SPARADE UNDER 2020
ABB utvärderar ofta nettopåverkan från sina egna installerade högeffektiva motorer och driver global energieffektivitet. 2020 möjliggjorde detta 198 terawattimmar i elbesparingar – mer än hälften av Storbritanniens årliga förbrukning.
År 2023 uppskattas det att ABB-motorer och drivenheter kommer att göra det möjligt för kunderna globalt att spara ytterligare 78 terawattimmar el per år, nästan lika mycket som den årliga förbrukningen i Belgien, Finland eller Filippinerna och mer än den totala årliga förbrukningen av Chile.
Regleringspolitiken är en av de viktigaste drivkrafterna för industriella investeringar i energieffektivitet runt om i världen. Medan Europeiska unionen kommer att genomföra sin ekodesignförordning (EU 2019/1781) i år, som anger stränga nya krav för ett växande utbud av energieffektiva motorer, har många länder ännu inte vidtagit åtgärder.

”ENORMA MÖJLIGHETER ATT MINSKA VÄXTHUSGASUTSLÄPPEN”
För att dra nytta av de enorma möjligheter som energieffektiva drivenheter och motorer ger för att minska växthusgasutsläppen, säger ABB att alla intressenter har en kritisk roll att spela:
• Offentliga beslutsfattare och statliga tillsynsmyndigheter måste stimulera deras snabba antagande,
• Företag, städer och länder måste vara medvetna om både kostnadsbesparingar och miljöfördelar och vara villiga att göra investeringen, och
• Investerare måste omfördela kapital till företag som är bättre förberedda för att hantera klimatrisken.
– Medan vår roll på ABB alltid är att tillhandahålla de mest effektiva teknologierna, produkterna och tjänsterna till våra kunder och fortsätta att förnya oss för allt större effektivitet räcker det inte i sig. Alla intressenter måste arbeta tillsammans för att åstadkomma en helhetsförändring i hur vi använder energi. Genom att agera och förnya tillsammans kan vi hålla kritiska tjänster igång samtidigt som vi sparar energi och bekämpar klimatförändringarna, avslutar Morten Wierod.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title