Annons

DIGIRESAN: Digitaliseringskunskap som ska ge tillverkande industri hållbar konkurrenskraft

Digiresan finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Region Halland. Det är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Tekniska College, IUC Sjuhärad, IUC Väst, IDC West Sweden och Tek Kompetens.
Olle Söderqvist tillägger att ”en stor anledning till att vår tidigare omgång av Digiresan föll så väl ut var möjligheten att koppla på externa IT-konsulter då utvecklingen inom området sker otroligt snabbt. Det är något som vi tagit med oss till Digiresan 2.0”. 

Ökad beställarkompetens
En av de utvalda upphandlade externa IT-experterna i båda omgångarna är alltså Prevas som arbetat med industrinära verksamhetsutveckling sedan 1985.
– En ökad beställarkompetens och insikt i vad digitalisering faktiskt kan innebära är viktigt för de tillverkande företag som vi träffar. Slit och släng har aldrig varit en lyckad metodik när det gäller industriellt systemstöd. Befintlig utrustning och system kan behållas och förstärkas med hjälp av digitalisering. Bevara det som funkar men kombinera med nya idéer, verktyg och lösningar. Vi kallar det för IndTech, säger Åsa Sandberg, från Prevas som håller ihop företagets leveranser. 

Förutom behovsdriven verksamhetsutveckling som kopplar samman tidigare decenniers robusta lösningar med modern teknik är hållbarhet och cirkulära flöden centralt i Digiresan, både i val av digitaliseringscoacher och som drivkraft i uppdragen. De företag som deltar får möjlighet att implementera mer cirkulära modeller vilket leder till hållbar lönsamhet och stärkt konkurrenskraft.
– Vi behöver skapa en hållbar värld och vi vill göra det tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Digiresan är ett perfekt initiativ som hands-on stöttar utveckling mot Agenda 2030 målen”, avslutar Åsa Sandberg.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title