Annons

FORSKNING/Partikelfysik: Digitala tvillingar och lösningar från ABB vässar CERNs kritiska kylsystem

Tanken är att detta icke-kommersiella projektet ska demonstrera hur datainsikter levererade av ABB Ability Digital Powertrain och serviceexpertis kan användas för att fatta bättre beslut om att spara energi och öka tillförlitligheten i storskaliga forskningsanläggningar. Idag svarar de motorer som används för att driva pumpar, fläktar, kompressorer och kyltorn för 20 procent av CERNs totala energiförbrukning eller ungefär 260 gigawattimmar. 

Del av anläggningen i CERN.

Roterande elektrisk utrustning
Mari E. Haapala, digital chef på ABB Motion, konstaterar att partnerskapet med CERN kommer att visa vad man kan uppnå med insikter i digital energi och tillståndsövervakning:
– Detta i sin tur möjliggör smartare beslutsfattande för roterande elektrisk utrustning i en storskalig forskningsanläggning. Som partner till CERN ser vi fram emot att hjälpa dem på deras digitala resa mot en energieffektiv framtid, säger hon. 
Partnersamarbetet innebär att digitala prestandadata från hundratals industriella elmotorer och applikationer kan samlas in. Analyser utförda av ABB:s experter kommer att identifiera exakt var energi kan sparas, och hur mycket, genom att scheman eller laster justeras, eller genom uppgradering till högeffektiva motorer och frekvensomriktare (VSD). Dessa insatser kan typiskt ge 15 procents energibesparing eller mer.

Digitala systemtvillingar
Data kommer också att användas för tillståndsövervakning som säkrar kyl- och ventilationssystemens tillförlitlighet. Till exempel kan vibrationer som uppstår när komponenter närmar sig slutet av sin livslängd upptäckas. Därigenom kan CERN:s tekniker planera underhållet förebyggande och bibehålla tillgängligheten för kylsystem, där en halvtimmes oplanerat stopp skulle innebär två dygns stopp för experimenten. Omställningen från avhjälpande till förebyggande underhåll minskar också underhållskostnaderna. 
De båda företagen ska också skapa digitala tvillingar av systemen. Det gör det möjligt för CERN att genomföra avancerad diagnostik och offline-provning av scenarier då de planerar anpassning av kylningen till nya experiment och ny infrastruktur. Projektets slutresultat är en vägvisare som talar om hur CERN kan fortsätta med energibesparingar och minska sin miljöpåverkan. 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title