Annons

e-Fuel och Norwegian ska bygga vad som kan bli världens första fullskaliga elektrobränslefabrik

Norwegian ingår partnerskap med Norsk e-Fuel för att bygga världens första fullskaliga elektrobränslefabrik i Mosjøen i Nordnorge. Fabriken ska producera hållbara flygbränslen. Partnerskapet är ett viktigt led i Norwegians mål att minska utsläppen med 45 procent till 2030.
Det strategiska partneravtalet med Norsk e-Fuel innebär att Norwegian får en andel i bolaget och därmed får långsiktig tillgång till hållbart flygbränsle. Partnerskapet bidrar till att snabba på produktionen och tillgängligheten av förnybart flygbränsle för ett mer hållbart flyg. Detaljerna kring samarbetet kommer att färdigställas under de närmaste månaderna.
– Med det här samarbetet tar Norwegian ett steg in i framtiden. Flyget bidrar till samhället både socialt och ekonomiskt, och med den tekniska utvecklingen för produktion av flygbränsle vill vi minska klimatpåverkan. Elektrobränsle kan innebära stora förändringar för flyget. Samarbetet med Norsk e-Fuel är inte bara viktigt för att vi ska bli ett mer hållbart flygbolag, det är även viktigt för hela branschen. Nu kommer vi ett steg närmare målet att alla ska ha råd att flyga hållbart, säger Norwegians koncernchef Geir Karlsen.

Målet är att producera elektrobränsle i Mosjøen i Nord-Norge redan 2026. Partnerskapet med Norsk e-Fuel ska säkra 20 procent av Norwegians behov av hållbart flygbränsle fram till 2030. 
Norwegian kommer dessutom investera över 50 miljoner kronor för en minoritetsandel i bolaget. Det här är ett viktigt steg för att Norwegian ska nå målet om att minska utsläppen med 45 procent senast 2030. 
– Hållbart flygbränsle måste bli både mer tillgängligt och mindre dyrt. För att det här ska bli verklighet måste flygbranschen samarbeta med myndigheter för att minska prisskillnaden mellan traditionellt fossilt bränsle och hållbart bränsle. Då kan elektrobränsle konkurrera med och ersätta fossilt flygbränsle.
Tiden är en avgörande faktor och vi vill komma igång så fort som möjligt, fortsätter Karlsen. 

Världens första fullskaliga produktionsanläggning 
Elektrobränsle kallas även e-bränsle och är ett syntetiskt bränsle som tillverkas av infångad koldioxid och fossilfri grön vätgas. På anläggningen i Mosjøen kommer Norsk e-fuel att producera elektrobränsle av vätgas. 
Norsk e-Fuel arbetar för att ”använda det vi har för att tillverka det vi behöver”. För att tillverka elektrobränsle kommer anläggningen använda 100 procent förnybar energi, vatten och infångad koldioxid som sedan omvandlas till hållbara bränslen. Slutprodukten minskar utsläppen av växthusgaser med uppemot 99 procent jämfört med fossila bränslen, enligt beräkningar som gjorts av EUs ETS InnovFund och som granskats av certifieringsföretaget DNV. 

Enligt Norsk e-Fuel är Norge bäst lämpat för en etablering av världens första industrianläggning för produktion av elektrobränsle. Bolagets första produktionsanläggning kommer att etableras i Mosjøen i Nordnorge. Det kan bli världens första fullskaliga anläggning som producerar elektrobränsle. Området har bland de lägsta elpriserna i Europa i kombination med en stabil tillgång till förnybar el från vattenkraft. Det här är en avgörande konkurrensfördel eftersom el utgör en betydande kostnad för produktion av elektrobränsle. Mosjøen har både hamn och järnvägsförbindelser samt lång tradition av industriverksamhet. 
– I dag lanserar vi ett partnerskap som tar en ledande roll i omställningen till ett mer hållbart flyg. Det här är unikt. Norwegian är en förebild för flygbranschen vad gäller ambitionerna om att minska utsläppen av växthusgaser. Vi ser fram emot att ännu fler ska följa med på den här resan, säger Lars Bjørn Larsen, kommersiell direktör på Norsk e-Fuel. 

Långsiktig bränsletillgång
Genom att samarbeta med Norsk e-Fuel kan Norwegian snabba på övergången från fossilt till hållbart flygbränsle. Partnerskapet med Norsk e-Fuel kommer att ge tidig och långsiktig tillgång till hållbart flygbränsle. 
– Vi måste ha en stark och framtidsinriktad flygbransch. Samarbetet med Norsk e-Fuel är historiskt för Norwegian och innebär att vi tar ett viktigt steg för ett hållbart flyg i framtiden. Det här markerar en ny era för oss och fler samarbeten kan bli aktuella för att vi ska nå klimatmålen, avslutar Karlsen.

Norsk e-Fuel etablerades 2019. Målet är att driva på omställningen till ett hållbart flyg genom industriell tillverkning av hållbart flygbränsle från koldioxid och vatten. 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title