Annons

EL-DESIGN: Eplans nya marknadsplats förenklar jakten på kompetens till utmanande elektronikdesign-projekt

Klart är att distribuerat samarbete när det gäller både produktutveckling och tillverkning är något som växer i betydelse. Detta gäller också mjukvarans betydelse i samband med el-design. Den tenderar att bli allt mer central i takt med en utbredd elektrifiering av det mesta i produkt-, produktions- och industrifunktioner.
Samtidigt med denna utveckling kommer inte bara en förändrad komplexitet i det som designas, utan också en utveckling präglad av distribuerade miljöer med fler intressenter involverade.
Här hävdar nu Eplan att den nya Marketplace-lösningen, som f ö redan är igång, ger företag runt om i världen snabb tillgång till tjänsteleverantörer inom de områden som Eplan täcker. På denna plattform, som man når via Eplans webbplats, kan man söka efter leverantörer som erbjuder tjänster relaterade till Eplan-tillämpningar.

– Vi vill att våra kunder runt om i världen ska bli framgångsrika, säger Eplans seniora strategi-VP, Marco Litto.

60 små och medelstora företag är redan listade på Marketplace och lösningsleverantören Eplan planerar att utöka erbjudandena här. Företag med motsvarande expertis inom denna teknikmiljö runt om i världen uppmuntras att registrera sig på Marketplace.

SNABB ÅTKOMST TILL INTERNATIONELLA LEVERANTÖRER
Eplan Marketplace är uppdelad i tre sektorer.
* I sektionen ”Engineering Services” ingår tjänster som att skapa scheman, hårdvarudesign eller konfigurera enhetsdata. Företag kan kanske hitta det de letar efter för att till exempel kompensera för projektflaskhalsar.
* Sektorn ”Module Manufacturing Service” tar upp tjänster inom konstruktion av styrskåp, panelbyggnad, kabeldragning och skapande av kabelnät.
* Medan ”General Consulting” inkluderar tjänsteleverantörer som ger råd till gemensamma kunder inom ERP, PLM eller mjukvaruutveckling (PLC, visualisering etc.). Genom att söka efter programvaran som används, typ av tjänster eller landspecifik region kan användare filtrera vilka leverantörer som är lämpliga för vilka uppgifter.

Kontakt med företagen kan också initieras direkt via plattformen.

HUR FUNGERAR DET HELA?
Tjänsteleverantörer kan registrera sig gratis via en webbplats.
Kraven för att delta på Eplan Marketplace är beprövade kvalifikationer – till exempel en anställd som har utbildat sig till att bli ”Eplan Certified Engineer” samt en utvärdering från minst en referenskund.
Eplan-chefer validerar sedan leverantören och kvalifikationerna, och efter en lyckad kontroll listas företaget sedan på Marketplace. Listan och dess användning är naturligtvis också gratis. Användare kan använda kontaktformuläret för att skicka en förfrågan till tjänsteleverantören – tjänsten godkänns sedan och faktureras utanför Marketplace.
Feedback kan lämnas i plattformen som kan hjälpa andra intresserade att välja sin framtida tjänsteleverantör.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title