Annons

Elektronik & PCB: Digital tråd i fokus när PDSVISION tar nya grepp på design- och tillverkning

Vad är en digital tråd?  Förenklat uttryck är det ett kommunikations-ramverk som möjliggör ett uppkopplat dataflöde, som ger en holistisk, integrerad bild av en produkts data; dess komponenter och hur de rör sig över livscykeln. Med en digital tråd får man en metodik att att koppla samman en designs olika representationer över tekniska domäner, funktionella avdelningar och dessutom en bild av hur det sett ut över tid. En viktig egenskap hos en sann digital tråd är dess förmåga att spåra relationer mellan olika designleveranser.
Tidigare har data egentligen hållits i silos, som gjorde det utmanande att hämta och analysera dessa data.

En digital tråd hjälper till att sprida ändringar
Allmänt kan man säga att digital tråden-koncept mest tillämpats på utveckling av mekanisk hårdvara, men det hindrar nu inte att detta går att använda på elsystem och elektronik.
Till exempel kan en mekanisk hårdvarukomponent representeras av en 3D-geometri. Samma representation kan visas också som 2D-ritning och sammanställning. Den digitala tråden ”förstår” att dessa leveranser är relaterade till varandra och kan säkerställa spridningen av förändringar över artefakter.
Det är inte svårt att inse att denna digitala trådfunktion med fördel även kan gälla för elektriska och elektroniska system. Man kan säga att logikdiagram, PCB-design (printade kretskort) och 3D-sammanställningar av kretskortens delsystem i princip representerar samma sak inom elektronik. Om man ändrar på ett ställe behöver man troligen göra relaterade ändringar på många andra. En digital tråd hjälper till att spåra, sprida och hålla koll på sådana förändringar.

En digital tråd hjälper till att spåra, sprida och hålla koll på förändringar. Ofta använt inom mekanik, men är principiellt lika värdefull att använda inom t e x elektronik.

Den digitala tvillingens betydelse
Men det finns mer av betydelse att ta upp i sammanhanget – digitala tvillingar. Vad betyder den digitala tvillingen? 
– Grundbeskrivningen för en digital tvilling är att den är en digital replika av en fysisk produkt, implicit inkluderar det att digitala tvillingen kontinuerligt uppdateras med data från den verkliga världen, säger PDSVISIONs Elin Wegner.
En av bolagets IoT-experter, Carl Fredrik Kastengren, utvecklar saken så här:  
– Vad man väljer att modellera och detaljerings-graden hos modellen i den digitala tvillingen beror förstås på vad den skall användas till.  För en järnvägsbro kan man enkelt förstå att den digitala tvillingen är uteslutande fokuserad på dess mekanik och mekaniska hållfasthet med data som belastning, vibrationer, rörelser och temperaturer för att förstå slitage och underhållsbehov. Men är bron öppningsbar, med hjälp av hydraulik, elmotorer och styrsystem kan det av samma anledning, d v s förutspå underhållsbehov och förebygga driftstörningar, vara av värde att komplettera tvillingen med driftdata som gångtid, temperaturer, programvaruversioner, signalstyrka för trådlös kommunikation och så vidare.

Kort sagt, menar både Kastengren och Wegner att den digitala tvillingen skall innehålla information som är relevant för de användningsfall som tvillingen är tänkt att stötta.
– Under vår roadshow kommer vi bland annat beskriva vikten av att koppla samman produktdata (PLM), simulering (CAE) och dataanalys (IoT) för att skapa och dra nytta av den digitala tvillingen utifrån olika intressenters behov, tillägger Wegner.

Hur ser PTCs digitala verktygsarsenal ut?
PDSVISION är ju partner till PTC; vilka verktyg behöver man ur deras arsenal för att gradera upp sina kapabiliteter i detta?
Thingworx, Windchill, Creo suite, Vuforia – samt kringliggande lösningar som kompletterar PTCs portfölj, exempelvis Altium och Ansys.

 
Så här ser programmet för PDSVISIONs roadshow ut

1 Nov | Tuesday 8:30-12 | Vantaa, Finland

3 Nov | Thursday 8:30-12 | Oslo, Gardermoen, Norway

8 Nov | Tuesday 8:30-12 | Stockholm, Solna Business Park, Sweden

9 Nov | Wednesday 8:30-12 | Gothenburg, Central, Sweden

10 Nov | Thursday 8:30-12 | Lund, Ideon, Sweden

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title