Annons

PTC och Rockwell i rekordsnabb lansering av ny IIoT-lösning

Det hårdnar till i PLM-toppen. Trenden är att de tidigare produktutvecklingsplattformarna byggs ut i ett högt tempo och i allt större omfattning går mot att inkludera kopplade lösningar för tillverkningsautomation.
Samarbetet mellan PLM-utvecklaren PTC och automationsjätten Rockwell är ett bra exempel. Bara ett knappt halvår efter att man ”eklaterat förlovningen” mellan parterna – ett samgående som går ut på att ta fram en sömlös produktutvecklings-, tillverknings- och IIoT-svit (Industrial IoT) baserad på dels PTCs PLM-svit Windchill och IoT/IIoT-plattformen ThingWorx, dels Rockwells FactoryTalk (MES, Manufacturing Execution System) – kommer idag ett första delresultat: Lanseringen av FactoryTalk InnovationSuite.
Det handlar om en mjukvarusvit som förbättrar konnektiviteten, ”kopplingarna” mellan multipla IT- och OT-källor, precis som det häromdagen annonserade samarbetet mellan Siemens och Aruba. Genom att sammanlänka operativ teknik (”Operational Technology, OT”) och informations teknik (IT) kan man idealt koppla ihop nätverk som omfattar såväl maskiner och enheter på fabriksgolvet, som produktutvecklingsapplikationer, ERP- och andra IT-system.
För bolag som strävar efter att skapa Industri 4.0- och industriell IoT (IIoT)-lösningar är förmågan att överbrygga gapet mellan OT och IT framgångskritiskt. Ofta har industriell OT inte varit tillräckligt kompatibelt med företagens IT-nätverk. Detta har resulterat i glapp, exempelvis när det gäller transparensen för data och enheter, men även för tillgänglighet och säkerhet. Detta är nu bitar som PTC och Rockwell med nya FactoryTalk InnovationSuite menar sig ha tagit grepp om.
- Lösningen är unik i sin förmåga att förbättra företagens möjligheter att dra nytta av IIoT genom att kombinera kompetens från industri-, teknik- och specialister på verkstadsgolvet, säger John Genovesi, senior VP för, Rockwells ”Enterprise Accounts & Software”. Vi har tagit innovativa lösningar från PTC och satt ihop dem med ledande analytics- och MOM-lösningar (Manufacturing Operations Management) från Rockwell Automation för att på sista raden skapa en differentierad industrilösning.

En nyckelfråga när det gäller Industri 4.0 och IIoT är alltså: hur överbryggar man IT- och OT-gapet? Klart är att specifik och djup kunskap om dessa båda världar, liksom kännedom om respektive verksamhets behov och säkerhetskrav är fundamentalt viktigt. Prioriteringarna skiljer sig åt på så sätt att det inom IT är cybersäkerhet och datakvalitet som är viktigast, medan det på OT-sidan främst är fabrikens output och risken för avbrott som är prioriterat.

Övergripande är det som PTC och Rockwell nu lägger upp på bordet en lösning som gör det möjligt att optimera industriella verksamheter och öka produktiviteten genom att ge beslutsfattare förbättrade data och insikter. Här menar bolagen att, ”den nya sviten ger fullständig transparens av operationer och systemstatus från en informationskälla inom organisationen.”
Stora ord och ett löfte som när det ska omsättas i praktiska ”setups” på verkstadsgolvet inte är helt lätt att leva upp till. Men utvecklingen av denna plattform är trots allt ett stort och överraskande snabbt genomfört steg. Och, som sagt, det första som integrerar teknik från båda företagen efter det strategiska partnerskapsmeddelandet i juni.
Låt oss påminna om att det är ett partnerskap som är ovanligt ”djupt” i det att Rockwell satsat en miljard dollar på att bli delägare (9 procent) i PTC och dessutom har en plats i PTCs styrelse.
Allt detta tyder på en vilja att snabbt komma framåt och när man gör sin gemensamma lansering idag blir det en bekräftelse på att så skett. Enligt den intervju PLM&ERP News gjorde med PTC-chefen, Jim Heppelmann, i samband med partnerskapet klargjorde han i och för sig att man redan då hade inlett ett samarbete på FoU-fronten.
– Ja, vi har samarbetat för att bygga ett integrerat, ”smart factory-paket” (d v s Industry 4.0) som kombinerar PTCs plattformar med Rockwells FactoryTalk-funktioner, sa han då, och fortsatte: ”Detta kommer att skapa en lösning som både till bredd och djup blir oöverträffad i industrin.”
Dagens lansering är ett steg på vägen mot detta mål.

”PTCs ledarskap på IoT/IIoT ger ett försteg.” Vi var ovan inne på att FactoryTalk InnovationSuite, som drivs av PTC, förbättrar konnektiviteten till och mellan OT-enheter på fabriksgolvet. Detta är viktigt då en tämligen omfattande diversitet är ett signifikativt drag när det gäller industriella tillverkningsutrustningar och enheter. Här noterar man i pressmaterialet att det möjligen finns en liten begränsning i att konnektiviteten omfattar ”de vanligaste industriella utrustningarna”.

Det hindrar nu inte att PTC och Rockwells FactoryTalk InnovationSuite har en hel del att bjuda på när det gäller snabba, skalbara och säkra kopplingar till dessa de vanligaste industriella utrustningarna. Inte minst gäller detta de två bolagens existerande kunder, som ju inte erbjudits det nya paketets möjligheter tidigare. Kombinerade data från IT-applikationer och system kan nu ge beslutsfattare, ”fullständiga digitala representationer av industriutrustningar, produktionslinjer och anläggningar; var som helst i företaget.”
– Vi flyttar ”mätarnålen” framåt gällande hur avancerad teknik kan tillämpas i industriella miljöer, säger Catherine Kniker, chef för PTCs strategiska allianser. Dagens tillverkare är väl medvetna om att digital teknik snabbt förändras, samtidigt som sätten och metodiken i hur många företag producerar sina produkter fortsätter att följa rutiner som är etablerade för den äldre upplagan av bolaget. Det ”paket” vi nu erbjuder företagen hjälper organisationerna att påskynda tiden det tar att värdera och återuppfinna produktionsframtagningen genom att bryta ner hinder inom verksamheten via en ny och omfattande approach för operativ intelligens.

Med Rockwells ”FactoryTalk Analytics for Machines” kan exempelvis OEM-användare på ett och samma ”dashboard” se all prestanda-relaterad information från installerade maskiner, inklusive topphändelser och en ”signatur” eller ”profil” av hur maskinerna används.

Vad innehåller PTCs och Rockwells nya IT-/OT-paket? Inkluderat i PTCs och Rockwells samarbetspaket är FactoryTalk Analytics- och MOM-plattformar, liksom PTCs ThingWorx Industrial IoT-plattform, som inkluderar kopplingar till Kepware (konnektivitet mellan enheterna på verkstadsgolvet) och AR/VR på Vuforia-plattformen.
– Medan ThingWorx Analytics bygger de prediktiva modellerna, tillhandahåller FactoryTalk Analytics spetsig realtidsspårning och skapar operativa sekvenser baserat på analysmodellen, förklarar PTCs Ken Speicher, senior IoT-tekniksäljare för PTC.

Huvudfunktionerna för applikationer inom det nya samarbetsutbudet är, enligt PTC:

  • Intuitiva, användarvänliga gränssnitt som ger användarna en bild av operationerna genom att kombinera data från flera IT- och OT-källor som skräddarsys för deras respektive roller. En operativ chef kan exempelvis se övergripande prestanda för en, eller flera, anläggningar innan man undersöker prestanda för en specifik utrustning eller faktorer som påverkar OEE. OEEstår för ”Overall Equipment Effectiveness”, eller på svenska ”TAK” eller ”UTE” som är en förkortning för ”Utrustningens Totala Effektivitet”, vilket är nyckeltal för att mäta produktionseffektivitet.
  • Automatiserad avancerad analys av IT- och OT-källor omvandlar massiva mängder av rådata till information som man kan agera på eller proaktiv information för att förbättra prestanda och reducera effekterna av stillestånd. Vidare används kraftfull artificiell intelligens (AI) för att förenkla komplexa analytiska processer; användare kan nu reagera proaktivt på problem inför kritiska fel.
  • Augmented Reality är numera ett av PTCs adelsmärken. AR ger, menar man, ”effektivare sätt att ta del av digital information inom den fysiska världen. Det möjliggör effektivare träning, bredare kunskapsdelning och bättre möjligheter att lösa problem första gången de uppstår. Genom bolagens nya paketerbjudande kan t ex underhåll stödjas med digitala arbetsinstruktioner, som innehåller information i realtid och servicehistorik. Därmed kan tekniker bättre  diagnostisera och fixa utrustningen korrekt första gången.

Vilka är slutsatserna om PTCs och Rockwells ”premiärpaket”? Man får förstås ta påståenden om ”unika” kapabiliteter med en nypa salt. Det ligger s a s i sakens natur att presentera nyheter som banbrytande lösningar. Men även sett genom detta filter finns det mycket talar för att man genom PTCs ledarskap på IoT och IIoT-sidan med ThingWorx-plattformen i dagsläget har ett visst försteg på detta område. Sak samma när det gäller AR/VR på Vuforia.
Men konkurrensen är mördande och vi vet idag – relaterat till PLM-utvecklare med ambitioner att täcka även tillverkning/automation, som Siemens (Teamcenter/Mindsphere), SAP (Cloud Platform for the IoT, etc), Dassault (3DEXPERIENCE) – att kampen i racet mot sömlösa produktframtagningsplattformar är ovanligt intensiv just nu.
Lägg till detta andra storaktörer som tittar på och jobbar med IIoT och Industri 4.0-koncept, som IBM (Watson, etc), Aras (Integrator), Schneider och varför inte svensk-schweiziska verkstadsjätten ABB (Ability, etc), så klarnar bilden av ett område som är på väg att bli rena getingboet. Det hela kokar ner till att PTC och Rockwell är långt ifrån ensamma. Här finns en rad resursstarka spelare som vill vara med.

Siemens leder automationsmarknaden. Men, generellt när det gäller kombinationen PLM/tillverkningsstyrning och automationslösningar är ännu Siemens Digital Factory marknadsledare. Bolaget ligger allmänt väl till på PLM- och automationssidan genom sitt breda utbud, sin teknik och sin stora existerande kundstock.

Enligt Statista var Siemens marknadsandel störst av alla aktörer på automationssidan under 2017:

  1. Siemens: 19 procent
  2. ABB: 13 procent
  3. Schneider: 9 procent
  4. Rockwell och Mitsubishi Electric, båda 8 procentt

Lika mycket som PTC är den mest avancerade på IoT och IIoT relaterad till PLM, är Siemens den mest avancerade inom automation relaterad till PLM, med programvaror som SIMATIC (MES) och plattformen TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal), som ger tillgång till ett komplett utbud av digitaliserade automationstjänster.

Visst har PTCs Windchill och Rockwells FactoryTalks MES, Analytics och Industrial Automation-plattformar en stor potential. Men det handlar inte bara om utvecklingen av sömlösa kopplingar mellan PLM-systemet och Rockwells befintliga automationslösningar. Precis lika viktigt är de innehållsliga kapabiliteterna i den automatiseringsteknik som Rockwell erbjuder, vilken är bra men inte i alla avseenden den mest avancerade på den digitala automationsarenan.

Genom en digital tvilling i maskinens och systemets mekaniska och beteendemodell kompletterar Siemens PLM sina applikationer med möjligheten att driva de virtuella modellerna med samma PLC-program som driver den fysiska tvillingen i maskinen eller systemet i produktion. Detta möjliggör visuell observation av maskin- eller systemrespons på PLC-programmet, identifiering av eventuella brister eller områden för optimering, aktiviteter som annars inte är möjliga innan den fysiska maskinen eller systemen är tillgängliga. Med den digitala tvillingen kan man via ”virtual commissioning” koppla tvillingen till PLCn för att testa, förfina och optimera mekaniska, elektriska och logiska konstruktioner och integrationen mellan dem, långt innan hårdvaran monteras på verkstadsgolvet utan att stoppa produktionen .

En vass lösning för Virtual Commissioning.  Ett exempel: Siemens automatiseringslösningar när det gäller Virtual Commissioning är svåra att slå. Här har Rockwell ännu inte en kapacitetsmässigt matchande lösning.

Siemens har investerat tungt i sina virtuella driftsättningslösningar. De har redan tagit fram APIerna mellan den virtuella och den fysiska maskinvärlden och de har redan utvecklat ”ingångskoden” som kan ”skjutas” direkt i PLC:erna (Programmable Logic Controlers) för att simulera, hantera och köra utrustningen på verkstadsgolvet. Det tog Siemens år att utveckla och förfina detta och är en tuff utmaning för alla kombinationer av aktörer på marknaden som vill konkurrera med PLM som sträcker sig in över OT-området.

Vidare: Dassault Systèmes är i sammanhanget långt ifrån ofarliga. Bolaget har utvecklat tämligen kapabla lösningar, även om de inte har några nära partnerskap med någon av de större utvecklarna av automationsmjuk- och hårdvara, vilket är fallet för Siemens. Men som en del av 3DEXPERIENCE-plattformen har Dassault sin DELMIA-portfölj, som omfattar flera simuleringsverktyg samt MOM-funktioner (Manufacturing Operations Management) från Aprisos operativa planerings- och optimeringsfunktioner.

Inledningen på en spännande resa. Men PTC och Rockwell har icke desto mindre inlett en spännande resa, som med bolagens driv kan föra långt. Primärt ligger ett fokus på att utrusta sina existerande kundstockar med lösningar som det nya FactoryTalk InnovationSuite-paketet. Men över tid kommer de kapabiliteter man erbjuder att bli än mer omfattande och funktionaliteten än mer integrerade. För Rockwellchefen, Blake Moret, är visionen som på sikt styr vad man vill kunna leverera i alla fall glasklar:
”Istället för att ha ett nätverk för varje funktion i företaget – en för enheter, en för PLC och en för ERP-systemet – har vi nu nått en punkt där vi kan standardisera på ett enda nätverk,” säger han och fortsätter: ”Med en sådan infrastruktur på plats är det möjligt att lägga till ett nytt lager av produktivitet genom informationshantering och analyslösningar som kan hantera de stora dataseten som skapats i verksamheten. Mycket av denna analys kan göras direkt på verkstadsgolvet.”

Om uniciteten är av den karaktär som framhålls i dagens pressrelease är för tidigt att säga. Men en rimlig slutsats, tills vi får fram fallstudier som bekräftar vad både Heppelmann och Rockwells Genovesi hävdar, är att:
* Den nya innovationssviten på vissa områden, som ifråga om IIoT-kopplingarna och AR, ligger långt framme
* Man bara genom att ta fram den nya ”plattformen” (FactoryTalk InnovationSuite) kan förse sina respektive kundstockar med sammanhållna kapabiliteter man tidigare inte kunde leverera.

Därmed inte sagt att företag som exempelvis jobbar i konkurrenterna Siemens’ eller Dassaults miljöer inte redan haft tillgång till delar av eller helheten i det PTC/Rockwell nu presenterar; alternativt också sånt som PTC/Rockwells FactoryTalk InnovationSuite inte i sin första version kan leverera.
Men över tid blir kombinationen PTC/Rockwell en tuff konkurrent över hela sortimentet av PLM-, automations- och IoT/IIoT/AR-lösningar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title