Annons

ALM: En deal med dold potential för PTC när Volkswagen satsar på Codebeamer i hela koncernen

PTC & ALM/Application Lifecycle Management. På upploppet i rollen som koncernchef för marknadstrean på PLM-området, PTC, får avgående PTC-basen, Jim Heppelmann, och hans medarbetare i bolaget till en riktigt fullträff. Det är tyska Volkswagen-koncernen som väljer att satsa på PTCs ALM-lösning, Applications Lifecycle Management, Codebeamer, som stöd i utvecklingen och integrationen av sina mjukvaror.
Det sägs i pressmaterialet ingenting om orderns storlek, men det finns goda skäl att anta att det handlar om en substantiell beställning från den tyska fordonsjätten, som bl a också äger Audi-, Porsche-, Seat- och Skoda-märkena. Poängen är att alla fordon på marknaden undantagslöst idag utvecklas mot att bli s k SDVs, Software Defined Vehicles. Minns talesättet om att en bil idag är en dator på fyra hjul. Det ligger mycket i detta, vilket också för med sig att arbetet med att integrera, utveckla och underhålla allt komplexare mjukvaror upptar allt större tårtbitar av utvecklingsarbetet och -kostnaderna. Tillväxtpotentialen för PTCs Codebeamer, både vad avser licensintäkternas storlek och dess antal är i skenet av detta mycket god.
Parallellt innebär ordern att VW-koncernen vartefter kommer att fasa ut konkurrerande ALM-lösningar från bolaget, det finns i dagsläget flera. Men på sista raden innebär en bredd-etablering av Codebeamer på VW att man får ett utmärkt incitament till att andra fordonsutvecklare kan komma att följa efter, vilket Heppelmann understryker i sin kommentar till affären.
- Volkswagen Group producerar några av de mest ikoniska fordonen inom bilindustrin, och PTC är stolta över att stödja deras mjukvaru- och elektrifieringsstrategier med Codebeamer, säger Heppelmann och fortsätter: ”Vårt nära samarbete med VW-pruppen kommer att främja PTCs ansträngningar att göra Codebeamer till den ledande ALM-lösningen för fordonsindustrin.”
Allmänt när det gäller PLM-verktygen inom VW-koncernen ska dock påpekas att man har en diversifierad bredd. Man använder bl a Siemens PLM-backbone Teamcenter på cPDm-sidan och Dassaults CATIA som huvuplattform inom CAD. Detta medan PTCs Creo CAD och cPDm-plattformen Windchill används ifråga om drivlineutveckling. Hur kommer Codebeamer att fungera i denna ekvation?
- Jag förväntar mig att VW-familjen kommer att fortsätta använda dessa lösningar som sina CAD- och PLM-system framöver. Men Codebeamer kommer att integreras med olika verktyg för PLM, SCM (källkodshantering) och MBSE (modellbaserad systemteknik) som

Läget ser alltså ljust ut för PTC och deras ALM-plattform. Codebeamer förväntas möjliggöra större effektivitet i Volkswagen Groups ingenjörspraxis för hantering av mjukvarukrav, testhantering och releasehantering, och detta som en del i utvecklingen av nya elfordon. Allt eftersom relationen fortskrider förväntar sig PTC och Volkswagen Group att använda Codebeamer över flera Volkswagen Groups ingenjörsteam för att stödja mjukvaruutvecklingsprocessen.

Siktet inställt på att använda Codebeamer i hela VW-organisationen
En ALM-lösning som Codebeamer är ett viktigt verktyg för effektiv utveckling av mjukvara och för att säkerställa att mjukvarukomponenterna för olika fordon planeras, testas och släpps på ett korrekt sätt. PTC kommer att samarbeta med Volkswagen Group på övergången till Codebeamer från redan existerande ALM-verktyg och på definition och implementering av bästa praxis för mjukvara för fordonsindustrin. Volkswagen Groups användning av Codebeamer förväntas informera framtida Codebeamers färdplansprioriteringar och krav för att göra det möjligt för PTC att ta ALM-marknadsandelar inom fordonsindustrin.

”En betydande affär, större än den nuvarande CAD- och PLM-verksamheten vi har inom drivlina i hela VW-familjen, säger PTC-chefen Jim Heppelmann om dealen med VW-koncernen.

Hur lång tid tar det innan de börjar använda Codebeamer mer brett i gruppen, frågar PLM&ERP News Jim Heppelmann.

– Codebeamer har redan använts inom VW i ett par år, men bara i fickor tillsammans med de andra verktygen. Dagens affär innebär att de olika delarna av VW-familjen bestämt att de alla ska använda samma, gemensamma verktyg, och de kom överens om att välja Codebeamer som det gemensamma verktyget.

Skulle du som affären står i denna inledande fas karakterisera den som en ”väsentlig affär”?
– Ja, det här är en betydande affär, större än den nuvarande CAD- och PLM-verksamheten vi har inom drivlina i hela VW-familjen. VW är nu en av PTCs största kunder med ett installerat fotavtryck över CAD, PLM, ALM och SLM (Service Lifecycle Management, t ex reservdelshantering), säger Jim Heppelmann.

Design av infotainment-mjukvara inom VW Group IT.

”Ett nyckelverktyg,” säger Volkswagens IT-chef
I pressmaterialet säger Heppelmann att, ”PTC är stolta över att stödja deras mjukvaruutveckling och elektrifieringsstrategi med Codebeamer.” På vilket sätt kommer Codebeamer kommer att stödja deras elektrifierings-strategi?
– Framsteg inom elektrifiering, autonom körning, infotainment och uppkopplings-möjligheter driver alla bilindustrin mot ”programvaru-definierade fordon” eller ”SDV”. Codebeamer kommer att vara nyckelverktyget hos VW för att hantera mjukvaruutvecklingsprocessen av krav genom test och validering av efterlevnad, svarar PTC-chefen.

Mjukvaruhantering förutsätts sålunda att komma att bli digitala nyckelverktyg på vägen mot alltmer kompletta SDVs; något som Volkswagens Klaus Blüm (bilden t v), chef för Volkswagen Group IT Products & Architecture, håller med Heppelmann om.
– Absolut, mjukvara och elektrifiering representerar fordonsindustrins framtid, och vi utnyttjar desa två faktorer tillsammans för att bättre möta kundernas förväntningar och ge en överlägsen körupplevelse, säger Blüm. Volkswagen Group ser PTC som en strategisk leverantör för vår koncernövergripande produktutvecklingsstrategi, och vi ser fram emot vårt samarbete för att göra Codebeamer till ett framgångsrikt verktyg för våra mjukvaruutvecklings- och fordonsteknikteam.

PTCs nyförvärvade Pure::Variants har en viktig roll i kontexten
Men vid sidan av mjukvaru- och elektrifieringsstöd i produktutvecklingsarbetet kommer varanthanteringen att bli en nyckelteknolgi. Jim Heppelmann pekar i detta sammanhang på värdet av bolagets nyliga förvärv av Pure-Systems och mjukvaran Puyre::Variants.

– Så är det, varianthantering är mycket viktigt för bilföretagens SDV-strategi. Våra lösningar i detta gör Product Line Engineering (PLE) smidigt, vilket viulket kommer av att Pure-Systems är en konfigurationsmotor som innehåller alla regler som är nödvändiga för att hantera alla produktvarianter (konfigurationer), särskilt på mjukvarusidan. Om du kan föreställa dig ett hypotetiskt enkelt bilföretag med bara 3 produkter (t ex en 3/5/7-serie I BMW-världens huvudsortiment), skulle naturligtvis var och en av dessa produkter ha en annan konfiguration av programvara. Dessutom har varje fordons-alternativ som du kan köpa eller inte köpa, som uppvärmda och kylda säten, som om de ingår skulle ytterligare ändra mjukvarukonfigurationen.
Dessutom ändras mjukvaran varje modellår när nya utvecklinginsatser görs. Och kanske ändras de t o m per region på grund av regulatoriska skillnader, fortsätter Heppelmann.
– En del mjukvara körs på molnet, där den uppdateras oftare, och en del körs i bilen (edge eller ”på kanten” på svenska) där den kan uppdateras via luften (OTA, ”over the air”), men det görs mer sällan. OTA-uppdateringarna görs efter användarens gottfinnande, vilket innebär att vissa uppdateras och andra inte, så fler konfigurationer.

– I grund och botten har mjukvarusidan av SDV en explosion av konfigurationer som måste fungera tillsammans, och varje konfiguration har olika krav, källkod, inställningar och testfall. Medan Codebeamer används för att utveckla mjukvara, hanterar Pure-Systems Pure::Variants-mjukvara denna konfigurationskomplexitet. Precis som Codebeamer, används, eller kommer att användas, Pure::Variants av många bilföretag till stöd för deras SDV-strategier.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title