Annons

”En explosion av innovativa idéer”: Pandemin fortsätter förändra – fem trender för 2022

Pandemins enorma påverkan i form av allt från brist på kompetens och varor av olika slag till restriktioner som kommer och går, gör det svårt att spå även den närmaste framtiden. Det vi vet är att innovationstakten nått nya höjder, inte minst på arbetsmarknaden, som har förändrats för alltid. Oplanerade investeringar som gjorts för att möjliggöra distansarbete har rivit murar och kommer att ge bränsle till innovation och tillväxt under det kommande året.

FEM TRENDER

 • Fokus på innovation
  När pandemin slog till tvingades företagen ta enorma kliv framåt för att hitta nya sätt arbeta internt såväl som kommunicera med kunder. Den digitala tekniken och svenskarnas teknikmognaden som möjliggjort anpassningen har banat väg för nya affärsmodeller.
  Investeringarna i ny teknik och flexibla arbetsmodeller genererade under det senaste året en ökad vinst på 678 miljarder USD fördelat på samtliga branscher, enligt The Era of Hyper Innovation. Dessutom uppger 69 procent av världens affärsledare att de kommer att öka investeringarna i forskning och utveckling under de närmaste tolv månaderna för att bibehålla tillväxten.
 • Företaget blir virtuellt
  Även om distansarbetet initialt var ett ofrivilligt experiment har anställda anpassat sig och forskning visar att 90 procent vill fortsätta med det framöver, åtminstone en del av tiden. Under 2022 får de sin önskan uppfylld. Trots en viss initial skepsis ser affärsledarna nu den positiva effekt som flexibelt arbete kan ha på allt från medarbetarnas engagemang och produktivitet, balansen mellan arbete och fritid och den mentala hälsan till rekrytering och bibehållande av kompetens, driftskostnader och miljö. Beslutsfattare kommer att göra nödvändiga investeringar och anpassningar för att ta tillvara på dessa möjligheter.

 • Den digitala arbetsplatsen blir det nya kontoret
  Oavsett om de arbetar hemifrån, på kontoret, ute på vägarna eller någonstans däremellan måste medarbetarna kunna kommunicera och samarbeta på ett konsekvent och transparent sätt. Under 2022 kommer företagen fortsätta ifrågasätta det fysiska kontorets roll och utvecklas sina digitala arbetsplatser, där medarbetarna på ett säkert och tillförlitligt sätt kan komma åt de resurser de behöver för att utföra sitt arbete effektivt och samarbeta med kollegor, partner och kunder från valfri enhet, arbetskanal eller plats.
 • Det sociala kontraktet skrivs om
  Anställda lämnar sina jobb i rekordstora antal, vilket förvärrar en befintlig brist på arbetskraft – i synnerhet på den efterfrågade kompetensen inom molnteknik, säkerhet, AI och analys. I den allt hårdare konkurrensen kommer det bli viktigare att erbjuda de bästa och mest flexibla arbetsvillkoren. De anställda får själva bestämma var och hur de vill arbeta baserat på vad de behöver få gjort. Oavsett om de vill ta möten på kontoret eller arbeta hemma i lugn och ro får de genom en gemensam digital arbetsplats en konsekvent och likvärdig upplevelse.
 • En ny jobbkategori växer fram
  När ett stort antal kunskapsarbetare 2009 lämnade sina tjänster för att som konsulter och frilansare skapa ”gigekonomin”, drevs de till stor del av samma skäl som anställda säger upp sig i dag. De önskade flexibla arbetsvillkor som gav dem möjlighet att utföra arbete de själva valt att utföra åt någon de själva valt, på en plats och på ett sätt som de själva valt. För att locka tillbaka några av dessa eftertraktade medarbetare kommer en ny kategori av ”gigjobb med förmåner” skapas. Genom att kombinera hybridmodeller med digitala tekniker kan man erbjuda flexibiliteten och självständigheten i gigjobbet såväl som stabiliteten i den fasta anställningen.

Grunden för framtidens arbete är lagd. Och företag som tar till sig och bygger vidare på de hybridmodeller och den teknik som blir drivande kan skapa just den flexibla, rörliga och kapabla arbetsstyrka de behöver för att ta sina företag in i framtiden.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title