Annons

Epicor tar fram lösningar för processautomation i molnet

Molnet, processautomation och mobilitet är dagens lösen bland programutvecklare både inom PLM och ERP. Affärssystemutvecklaren Epicor tillhör de branschaktörer som hakat på detta tåg, som är en nödvändighet för att matcha moderna företagsupplägg. Idag meddelar man att den kostnadsfria DocStar ECM Mobile App nu är tillgänglig på både App Store och Google Play. Appen kompletterar DocStar, som är bolagets content management- och processautomationsplattform, och utvidgar funktionaliteten via mobilitet.
- Medarbetarna får nu ett verktyg som kan göra dem mer produktiva och lyhörda genom att de får kontinuerlig tillgång till företagets affärsupplägg/innehåll och dess processer. De kan kort sagt sömlöst, när som helst och var som helst ta del av dessa framgångskritiska faktorer, säger Tom Franceski, VP och ansvarig för DocStar.

DocStar ECM Mobile App ger, enligt Franceski, säker och snabb åtkomst till DocStar ECM-data, vilket gör att användare kan få tidiga godkännanden för arbetsflöden via sina mobila enheter. Användare kan maila filer på samma sätt som desktopversionen av DocStar ECM, där dokumentåtkomst beviljas på ett sömlöst och säkert sätt via en unik URL eller en lösenordsskyddad, krypterad bilaga.

Epicors ansvarige för DocStar, Tom Franceski.

”Elegant användarupplevelse.” Epicors DocStar-ansvarige menar vidare att att appen har, ”en elegant och enkel användarupplevelse med kraftfull funktionalitet för att effektivisera användaruppgifter, till exempel arbetsflödesgodkännande.”  Vidare har man ”tidstämplade” revisionsspår som stödjer kraven på överensstämmelse och bolagsstyrning.

– Vi ger våra användare möjlighet att skala upp eller ner, modernisera och omvandla affärsverksamheten med molnet och moblila kapabiliteter, påpekar Franceski.

Varför är följsamhet gentemot tillgänglighetskraven viktigt? I webbyråns, CMS-Connected, summering av ECM-marknaden, The ECM Market: What Happened in 2017 & What’s Next in 2018, understryker medarbetaren Venus Tamturk vikten av rörlighet och användbarhet:
”Med introduktionen av iPhone 2007, som markerade starten på mobilitetsrevolutionen, har användarnas förväntningar på webb och digitala erfarenheter helt förändrats. Sedan dess har användbarheten alltid varit den funktionalitet som ingen leverantör skulle vilja kompromissa med. Detta kommer inte att förändras 2018. Faktum är att fokus på användbarhet blir ännu viktigare med tanke på att 75 procent av arbetskraften kommer att vara den nya milleniegenerationen år 2020. Denna generation är inte känd för sin höga tolerans av tunga och bristande egenskaper, eftersom de är vana vid att arbeta med snabba tekniklösningar,” skriver hon.

Allt detta är givetvis lätt att hålla med om och det Epicor nu gör är att ta denna problematik på största allvar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title