Annons

ERP: Analytiker ger Unit4 toppbetyg bland molnbaserade system inom tjänstesektorn

Analysföretaget Constellation Research har nyligen publicerat rapporten ”Innovations Abound in Global Cloud ERP Suites”. Rapporten identifierar branschtrender och ledande leverantörer inom molnbaserade affärssystem (ERP). Bland de affärssystem som är anpassade till tjänsteleverantörer marknadsförs Unit4, som branschledare.

Sätter människan i centrum
Rapporten visar att kunder väljer Unit4 för att deras lösningar är anpassningsbara, vänder sig till den medelstora marknaden och inte minst att programvaran, med dess design och användargränssnitt, sätter människan i centrum.

Contellation har samlat in information från 200 ledande teknikföretag, som alla tillhandahåller molnbaserade affärssystem. Analytikerns VD, Ray Wang, talar i detta om ett antal fördelar med Unit4:s plattform.
– Vi har talat med över 20 av Unit4s kunder och ser att Unit4:s People Experience Suite ger dem pålitliga servicelösningar. Plattformen ger möjlighet till omfattande automatisering och lösningar för leverantörer av till exempel finansiella tjänster, högre utbildning, den offentliga sektorn och ideella organisationer, förklarar Wang.

Exempel på gränssnittet i Unit4s mjukvara, People Experience Suite.

En low-codeplattform
I rapporten anges också att Unit4s lösningar har en särskild styrka med krav lite eller ingen kod alls för den som vill anpassa lösningen efter sina egna mer exakta behov. Detta med låga kreav på kodning gör det lättare för kunder att integrera snabbt. En viktig faktor för företag som vill migrera till molnbaserade affärssystem.
– Denna rapport definierar tydligt skillnaden mellan vårt serviceinriktade system jämfört med produktinriktade system och placerar Unit4 som marknadsledande bland leverantörer som riktar sig mot tjänstesektorn, säger Mike Ettling, CEO, Unit4.
Ettling är också angelägen att förklara vad affärssystemet kan göra för nytta för de anställda.

– Med hjälp av systemen får man som anställd tillgång till information från alla kollegor och därmed även en bättre bild av både företaget och vilken roll man själv spelar.

Vad utmärker en lågkodplattform?
Själva uttrycket, ”lågkodplattform”, kan vara lite missvisande. Lågkod-epitetet kan uppfattas som att det är en ”simpel” lösning som inte klarar komplexitet, medan det i själva verket är precis tvärtom. Komplexiteten ligger under ytan och den som vill använda mjukvaran för det ändamål den har – t ex att bygga appar – behöver inte koda i programmeringen. Det gör programvaran. Användaren behöver bara ”dra och släppa” och kan i en anpassad app bygga en instrumentbräda, en ”dashboard”. Denna ger inte bara aktuella statusrapporter, utan också allmänt tillgång till sånt som ingår i ett företags konfiguration av mjukvaror och enheter i produktions- och administrationsapparaten. Och som sagt, allt detta utan att det krävs en massa kodning, därav beteckningen ”lågkod”.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title