Annons

ERP: Infor får beröm av Gartner och tar upp Kiviks Musteri i molnet

Kiviks Musteri är vackert beläget på Österlen, där äppelodlingarna möter Hanöbukten med sina kritvita stränder. Här planterade Kiviks Musteri Sveriges första kommersiella äppelodling redan 1888.
Idag drivs musteriet av den fjärde generationen i familjen Åkesson. Fortfarande fokuserar man på Kiviks etos, att respektera traditionerna och äktheten, samtidigt som man vill använda moderna metoder och nyttja nya möjligheter.

Kiviks fruktträdgårdar producerar idag ett alltmer varierat utbud av frukt- och bärbaserade livsmedel, inklusive cider, juice, såser och kakor till både detaljhandel och OEM. Man har idag över 70 olika äppelsorter. Företaget, som drivs av en stor kärlek till äpplen, mat och dryck, är värd för en gårdsbutik, restaurang, museum och handelsträdgård och välkomnar över 200 000 besökare varje år. Kiviks rapporterade en rekordomsättning på 74 miljoner euro för 2020, som en följd av en ökad efterfrågan när pandemin tog fart.

FÖRDUBBLAD STORLEK PÅ ETT DECENNIUM
Under de senaste tio åren har Kiviks mer än fördubblat sin storlek, både vad gäller intäkter och medarbetare, samtidigt som produktsortimentet har växt med cirka 15 procent, som i sin tur utökat antalet artiklar i lager.
En expansion med den omfattningen har oundvikligen skapat en större komplexitet. Kiviks gjorde redan 2016 en översyn av sina arbetsmetoder, processer och IT-infrastruktur för att säkerställa att man hade den nödvändiga smidigheten att kunna dra nytta sin potential och att verksamheten var tillräckligt skalbar för att fortsätta växa framöver.

CIO, Nina Hjalmarsson, förklarar att den största utmaningen med att ett litet, men snabbt växande företag, har och tänker behålla äktheten, sina familjedrivna värden och miljön som är grunder för Kiviks framgång. Samtidigt som företaget har förmågan och smidigheten att konkurrera med sina större branschkollegor.
– Med tanke på omfattningen av vår verksamhet är det omöjligt att ha de resurser och den IT-infrastruktur som våra större branschkollegor har, så vi måste arbeta smartare, vara smidigare och säkerställa optimala nivåer av effektivitet, säger hon.

GARTNERS MAGISKA KVADRANT, i vilken molnlösningen från Infor placerats som en av tre ledare på området. I sin utvärdering av Infors moln-lösningar pekar Gartner på följande bitar:
1. Möjlighet att utöka och integrera CloudSuites genom Infor OS: Även om det inte är en oberoende såld integrationsplattform som en tjänst (iPaaS), erbjuder Infor OS-applikationsplattformen lågkodsmöjligheter att förlänga och integrera med flera Infor-produkter, såväl som med externt moln applikationer och lokala lösningar.
2. Stöd för flera och mycket komplexa tillverkningsscenarier: Infor CloudSuites ger stark förmåga att stödja process-, projekt-, ”X-to-order” och tillgångsintensiva tillverkningsstilar inom en enda ERP-svit.
3. Branschspecifika möjligheter: Infor har visat förmågan att tillhandahålla funktionalitet för att stödja komplexa industrier, såsom industriell utrustning, fordon, flyg och försvar, mat och dryck, mode och grossistdistribution.

MOLNET ÄR KÄRNAN
Kiviks hade en mycket tydlig vision för hur man kunde dra nytta av sin tillväxt och skapa en grund för framtiden – göra molnet till nav i verksamheten.
Bolaget insåg sina begränsningar i att fysiskt kunna expandera verksamheten på sitt unika fruktträdgårdsläge. Lösningen blev ett tredjepartslager en bit bort för att stödja expansionen.
Parallellt krävdes en ny teknisk infrastruktur eftersom man ville lägga ut sin IT-drift och fokusera på sina kärnkompetenser. Man hade växt ur sitt äldre Movex/Infor M3-system som man haft i över 20 år som en lokal plattform, och det passade inte heller den molnvision man hade.

Musteriet arbetade därför tillsammans med Infor 2017 för att migrera sin befintliga lokala Movex/Infor M3-lösning till en single tenant molnlösning, som nu följts upp med en övergång till en multitenat molnplattform – Infor CloudSuite Food & Beverage.

Utöver att Kivik redan var förtrogna med systemets grunder, valdes Infor CloudSuite Food & Beverage för dess branschspecifika kapacitet med fördefinierade bästa praxis lösningar och kunskap från större företag. Lösningen stöder de ständigt ökade kraven på öppenhet, spårbarhet, livsmedelssäkerhet och avfallsminskning.
– Till exempel kan produktionsplaneringsdata från systemet säkerställa att vi endast använder den minsta mängden vatten och att eventuellt avloppsvatten återanvänds på ett förnuftigt och hållbart sätt. Våra mål att minska vår elförbrukning, koldioxidavtryck och vattenanvändning är lika viktiga för vår kommersiella agenda och vi ser att Infors dedicerade molnsvit (CloudSuite Food & Beverage) utgör en nyckelkomponent i detta arbetet, förklarar Hjalmarsson.

För Kiviks är den nya lösningen avgörande för att kunna hantera en ökande lageromsättning och produkternas bäst-före-datum, samt strängare krav när det gäller spårbarhet över hela leveranskedjan.

HANTERING AV EN ÖKANDE LAGEROMSÄTTNING
För Kiviks är den nya lösningen avgörande för att kunna hantera en ökande lageromsättning och produkternas bäst-före-datum, samt strängare krav när det gäller spårbarhet över hela leveranskedjan. Infor Factory Track utgör också en del av plattformen och hjälper till att effektivisera den utgående logistiken.
– Vi ser också vår övergång till det multitenanta molnet som en språngbräda för initiativ som Industry 4.0, som vi är angelägna om att utnyttja för att förbättra vår miljöpåverkan och vårt arbete för att uppnå våra långsiktiga hållbarhetsmål, förklarar Kiviks Musteris CIO.

DIGITAL DIFFERENTIERING
Infor CloudSuite Food & Beverage innebär ett smartare sätt att arbeta för Kiviks och hjälper företaget att uppnå sina mål och konkurrera på lika villkor med sina väsentligt större konkurrenter.
– Värdet av det nya systemet märker vi av varje dag genom små förbättringar inom många områden, ett enklare sätt att arbeta, en större synlighet för att ingripa eller nyttja nya möjligheter, eller hitta bättre sätt att arbeta på. Vi kan ligga före konkurrenterna genom att vara mer smidiga när det gäller att svara på nya trender, samarbeta kring en ny idé och lansera dem snabbt i produktionen eftersom våra processer är effektivare idag, konstaterar Nina Hjalmarsson.

Kiviks producerar varje dag året runt i treskift för att maximera kapacitetsutnyttjandet på fabriken, där det finns begränsningar i inkommande och utgående logistik på grund av dess läge.

BETYDELSEN AV TAJMING OCH SPÅRBARHET
De nya funktionerna som Infor CloudSuite Food & Beverage tillför, hjälper Kiviks med att fastställa tidpunkten för skörd, skapa spårbarhet för sina råvaror och att uppfylla strama produktions- och leveranskedjescheman. Molnarkitekturen underlättar standardiserade processer som innebär ett effektivt sätt att arbeta. Förutom ökad datasäkerhet, 24/7-support och lägre totalkostnader, minimeras utbildningskraven och utrullningen påskyndas. Hjalmarsson igen:
– Det faktum att det är integrerat med andra viktiga system maximerar värdet av vår molnsatsning, vilket säkerställer att all insikt är tillgänglig för att stödja bästa beslutsfattande och planering. Vi känner förtroende för systemet och, kanske än mer avgörande, vi känner oss säkra på att ha Infor som vår värd för molnet.

Kiviks producerar varje dag året runt i treskift för att maximera kapacitetsutnyttjandet på fabriken, där det finns begränsningar i inkommande och utgående logistik på grund av dess läge. Eftersom produkterna förflyttar sig så snabbt mellan produktionen och leveranskedjan, är det absolut nödvändigt att Kiviks har full kontroll över distributionskedjan från tredjepartslagret 1,5 timme norr om anläggningen. Sen omplanering är en stor utmaning för logistikavdelningen eftersom det finns lagringsutrymme för cirka 6 timmars produktion vid inkommande och 2 timmar vid utgående. Det finns också ett stort behov av att kunna spåra det enskilda partiet, något som inte var lika enkelt tidigare.

INNOVATION OCH NYA SMAKER
Framtagningen av nya smaker har inneburit att Kiviks produktsortiment ökat med cirka 15 procent, så produktens livscykel har varit tvungen att bli snabbare. Det är en stor utmaning att kontrollera leveranskedjan och att minimera avfall, men bolagets plan för förändringshantering, som stöds av Infor CloudSuite Food & Beverage, har hjälpt till att optimera processerna.
Hjalmarsson hävdar i detta att Kiviks molnresa med Infor har säkerställt att livsmedelskedjan är effektivare, säkrare och lönsammare.
– Det har också minskat våra totala ägandekostnader (TCO), samt minskat vårt beroende av support och utökat vår kunskap om affärsprocesser. Eftersom det är väldigt användarvänligt är mycket lättanvänt för alla – det ”fungerar bara”. Det gör att personalen kan fokusera på sina uppgifter snarare än att behöva gå i formell eller informell utbildning”, berättar hon.

GE TILLBAKA TILL FRAMTIDEN
– Framgent vill vi fördjupa oss i lönsamheten i vår produktmix, granska marginaler och lönsamhet och se var vår strategi kan förfinas, tillägger Nina Hjalmarsson och avslutar:-
– Ett av våra mål med att flytta till det multitenanta molnet var att få fram nya innovationer snabbare och framtidssäkra vår verksamhet. Inte bara får vi nu nya funktioner i de regelbundna månatliga molnuppdateringarna, utan vi ser också fördelarna med den mycket kortare tiden från ny idé till verklighet med Infor Product Manager. Eftersom alla Infor CloudSuite Food & Beverage-kunder kör många likartade processer, tror vi att detta kommer att resultera i ett mycket starkare ekosystem med gemensamma framtida krav. I vårt projekt med Infor har vi ett stort förtroende för att vi har uppnått vårt mål för förändringshantering och har nu en plattform för att omfamna vår framtida resa som företag.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title