Annons

ERP: IFS’ molnlösningar får nytt toppbetyg av analytikern IDC

Svenska affärssystemutvecklaren IFS tillhör de företag inom ERP-området som alltid får höga betyg av analytikerna för sin Applications svit. Idag kommer ett till sådant omnämnande. IDC som i sin MarketScape placerat bolaget i positionen som en ”major player”, ledande spelare i sin ”Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Operational ERP Applications 2019 Vendor Assessment”. Det handlar alltså om den svenskägda programutvecklarens lösningar sett i perspektivet av molnet och mjukvaran som tjänst, SaaS (Software-as-a-Service).
Som framgår av grafiken i brödtexten nedan, har IFS kommit längst av alla när det gäller mjukvarans kapabiliteter, medan man fått släppa Oracle och SAP före sig i "ledar-sektionen", allt inräknat.
- Rapporter som den här, ”IDC MarketScape”, validerar de branschledande produkternas kapabiliteter och det är klart att det betyder mycket för IFS, inte minst i skenet av att vi levererar ERP-produkterna till företag över hela världen, säger Antony Bourne, VD, affärsenhet för IFS Industries.
Han nämner också några av de senaste exemplen på denna typ av molnrelaterade leveranser, som innefattar kunder som svenska teknikkonsulten ÅF, det internationella ingenjörs- och designföretaget Thetford, Samhall - en av Sveriges största tjänsteleverantörer- och Jackon Group, en av Europas ledande tillverkare av polystyrenprodukter.

Klart är också att IFS har en komplett ERP-lösning för globala företag som tillverkar och distribuerar varor, hanterar och utvecklar tillgångar (EAM-sidan, Enterprise Asset Management) och hanterar servicefokuserade operationer (FSM, Field Service Management). IDC MarketScape positionerade IFS i kategorin ”major players”, ledande spelare, baserat på en omfattande analys av bolagets strategier och kapacitet. Så, hur ser det då ut på ett mer detaljerat plan?

Vilka är styrkorna med IFS’ lösningar?
IDCs forskningsstudie noterar följande styrkor i IFSs mjukvarusvit:

Kundnärhet: IFS erkänner att djup branschkunskap är nyckeln till kundernas framgångar. Detta då bolagets tillverkningsexsperter i decennier har jobbat nära användarna för att förbättra sin lösning, vilket resulterat i att vissa kunder uppnått dubbla ROI-förbättringar. Ett exempel: Artificiell Intelligens, AI applicerades på IFS’ ”Dynamic Scheduling Engine” för ett transportföretag; detta ökade tillgängligheten på arbetsmaskiner med 20 procent, vilket medförde att fler kontrakt skulle slutföras utan att man behövde skjuta till extra personalresurser.
Flexibilitet: IFS’ mjukvara präglas, enligt analytikern, av multikapabla tillverkningskapaciteter, visuella ”drag-and-drop-funktioner” för operativ planering och schemaläggning, integrerad funktion för ekologiska ”fotspår”, integrerad servicehantering och fullständig funktionalitet för livscykelhantering.
Molnet först och innovation: IFS Applications strategi är att ha ett ”molnet-först-tankesätt”. Bolaget gör, och har gjort, stora investeringar för att anpassa och designa IFS Applications för molnet. Man möjliggör för närvarande IoT, dataspegling, integration och BI, ”business intelligence” kombinerat me avancerade analyskapabiliteter. IFS stöder via sitt ”IFS Labs” också blockchain, artificiell intelligens/maskininlärning, RPA (robotisering av repetitiva uppgifter), AI, HoloLens, VOX och konversationsgränssnitt.
– Hela vår organisation, inklusive produktledning och utveckling, är byggd för att tillgodose våra kunders nuvarande och framtida behov. Genom att upprätthålla en direkt kommunikationslinje med kunder, prospekts och partners kan vi erbjuda en ERP-plattform som levererar det slags affärsvärde våra kunder förväntar sig av IFS, avslutar Anthony Bourne.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title