Annons

ERP: Han ska fördubbla IFS-partnern Addovations storlek

Addovation har kontinuerligt marscherat uppåt sedan starten. Bolaget är grundat 2008, var under 2019 ca 85 medarbetare starkt, men har expanderat och har i dagsläget närmare 100 anställda. Bolaget omsatte senaste året drygt 100 miljoner. Men ambitionerna som en av IFS’ Gold Channel partners är satta högre än så, vilket Joakim Hugossons kliv upp på CEO-taburetten är ett uttryck för. 2023 ska man omsätta en kvarts miljard.

SMART FABRIK. Addovation har genom att integrerar IFS Applications lösningar på möbelföretaget ROL bidragit till att dra igång det vi idag kallar för en smart fabrik. Genom en helt ny integrationsplattform knyts processer i affärssystemet ihop med produktions- och lagerprocesser. Resultatet blir en i princip helt automatiserad fabrik som ger konkurrensfördelar jämfört med att flytta produktion till låglöneländer. ROL som för några år sedan insåg att om de ville behålla produktionen där den fanns, måste de nå en helt ny nivå av automatisering och digitalisering. ”Vi tittade oss runt omkring och förstod att dit vi ville nå hade ingen tidigare nått, så vi fick börja från noll och bygga vårt eget system,” berättar Anders Bråhn, projektledare på ROL. ”Tillsammans med dem utvecklade vi helt nya integrationsgränssnitt som vi implementerat i vår fabrik i Litauen, där vi i en robotiserad tillverkningsprocess tillverkar elektriska höj- och sänkbara bord.” På bilden ovan ses ROLs Stefan Brengdahl och Anders Brahn.

– Jag har två månader på chefsposten idag och kan konstatera att vi har en mycket innovativ organisation och det är en anda som hängt med från start, säger Hugosson. Bolaget grundades av två tekniska profiler som skapade lösningar som ligger lite utanför standardsystemen och som gjorde det betydligt lättare att använda dem. Denna innovationskraft vill jag accelerera och bygga vidare på. Vi ska tänka nytt och utanför de vanliga ERP-ramarna. Ett exempel på sånt som vi gjort tidigare och som ligger i linje med detta är de lösningar som levererats för uppkoppling av fabriker med automatiska trucksystem, AGVer (Automated Guided Vehicles), som är helt integrerade med ERP-lösningen. Eller andra lösningar som har handlat om att skapa sömlöshet mellan Office 365 och affärssystemen, som underlättar och utvidgar användningen och kapar transaktionstider med ökad effektivitet som följd. Det är sådana bitar jag vill att vi ska accelerera ytterligare.

Tuff utmaning i COVID-19-tider
Hög ambitionsnivå alltså, men det är inte i de enklaste av tider som Hugosson tillträder sitt jobb. COVID-19 sträcker ut sina tentakler överallt och varken ERP-företagen eller deras industrikunder är opåverkade. Hur har ni mött detta?
– Vi har än så länge faktiskt klarat detta bra. Vi levererar t ex vårt bästa kvartal (Q1 2020) någonsin och det ser fortsatt bra ut. Mycket tack vare att vi jobbar långsiktigt med kunderna och detta är något vi kommer att utveckla ännu mer framåt. Ett ERP-system är ju inte bara något man implementerar, utan det ska vidareutvecklas för att konsekvent vara ”up to date” efter kundernas förändrade förutsättningar.
I detta är Addovations starka kundanknytning mycket värdefull, säger han och tillägger:
– För oss handlar detta om kunder som valt att inte stoppa på sina investeringar, utan de tror på en framtid, precis som vi. Så vi har haft fullt upp och inte speciellt många avbeställningar. Sen är det klart att nya investeringar, när man behöver träffa kunder för att sälja in nya lösningar blir mer komplext och tuffare. Det ser bra ut just nu och som vi bedömer det kommer det att göra så åtminstone fram till sommaren.

Stena Aluminium är en av Addovations kunder, som valt att implementera och distribuera IFS Applications i hela organisationen. Genom introduktionen av ett nytt integrerat affärssystem är Stena Aluminium välutrustad för framtida behov och utmaningar.
Allmänt är bolaget en av Nordens ledande leverantör av aluminium till gjuterier. Företaget ingår i Stena Metall Group, som driver cirka 250 platser i 14 länder. Efter implementeringen stöder och underhåller Addovation lösningen.

Fokuserar på tillverknings- och serviceföretag
Hur ser kundbasen ut? Vilka är huvudsegment och vad riktar man in sig på?
– I huvudsak har vi valt att fokusera på tillverkning, serviceverksamhet och servicekunder. Vi har precis gått live med en kund som heter Stena Aluminium, norska Hallingplast är en annan, liksom ROL som är leverantörer till möbeltillverkare, säger Hugosson.
I förhållande till IFS är avgränsningen för vem som tar vilken kund avhängigt storleken. Partners, som Addovation, håller sig till kunder upp till 2-3 miljarder i omsättning, medan IFS handhar de som ligger högre.
– Precis, upp till 3 miljarder, där ligger vårt fokus när det gäller att sälja nya system. Det här fungerar bättre och bättre. Har blivit mer moget och helt klart har IFS verkligen vuxit som leverantör och programutvecklare.
Vad driver efterfrågan på ERP-sidan just nu och hur ställer detta sig i förhållande till det som IFS Applications har att erbjuda?
– Mycket handlar idag om att komplettera sina tjänsterebjudanden, ”servitisering” av verksamheten helt enkelt. Tillverkande kunder börjar se framåt mot att inte bara tillverka och erbjuda produkten utan mer att titta på vad det är produkten används till och erbjuda detta som tjänst istället. Man strävar mot mer än att ”bara” vara en del i en kedja. Man vill ta ett större ansvar för helheten kring produkten i kundernas händer.

Product-as-a-Service, alltså produkten som tjänst är ett koncept som kommer alltmer, berättar Joakim Hugosson. I detta spelar de lösningar som IFS tagit fram i sin Applicationssvit mycket, t ex när det gäller monitorerna och styrning/hantering på distans via IoT-lösningar.

Koncept med framtiden för sig
Därmed börjar alltså ”Product-as-a-Service-konceptet” få ett genomslag från att länge varit en teoretisk modell. Det är förstås så att ny underliggande teknik har stor betydelse i detta. Idag finns konkreta verktyg, både på PLM-, IoT (IIoT)- och ERP-sidan som gör denna tanke möjlig. Här har inte minst IFS varit en proaktiv spelare som jobbat mycket med att ta fram lösningar baserat på AR (Augmented Reality) som kan ha enormt stor betydelse för företag inom t ex fältservice-arbete. Tänk bara på hur mycket enklare saker och ting kan bli när man ska serva t ex en maskin. Hur tas den isär så att man kommer åt den del som ska bytas? Med hjälp av AR kan man plocka fram ”exploderande” 3D-modeller av maskinen, som visar hur det ska göras; alternativt bli guidad på distans av en som vet hur. AR och AI (Artificiell Intelligens) är den typ av teknologier som möjliggjort detta och IFS har integrerat denna typ av lösningar i Applications.
– Vi har inte ännu levererat denna typ av lösningar direkt, men de finns och man har ju idag t ex ett case med Munthers där detta spelar en betydande roll. Det har inte riktigt slagit om från nyfikenhet till aktivt genomförande ännu, men det kommer mycket snart, säger Addovationchefen.
Vad är er styrka inom Addovation?
– Vi lutar oss mot en stor erfarenhet och kompetent organisation. Vi har varit med på en mängd ställen inom olika industrisegment. Med tiden har en mycket stor erfarenhetsbank byggts upp av detta, som våra kunder har nytta av.
Men Joakim Hugosson pekar också på bredden i bolagets branschkunskaper. I allt från implementationer, som man gör så enkla för kundens användning som möjligt, till snabbhet i installationsarbetet.
– Vi har ett fokus på att snabbt få en återkoppling av det värde som vi vill att kunderna ska få för att direkt kunna gå vidare och utveckla lösningarna ytterligare.

AUTOMATISERAD INTEGRATION. Automation Server (AS) heter en av lösningarna inom ramen för Addovations leveranser till sina kunder. AS väntar vanligtvis på att något ska hända (som ett inkommande e-postmeddelande) och vidtar sedan åtgärder baserade på en kraftfull uppsättning funktionella funktioner och en flexibel uppsättning affärsregler. AS är utformat med ett modulärt tillvägagångssätt. Detta gör det möjligt för företag att infoga funktioner i sin egen takt.

Molnet som teknikplattform
I dagar när distansarbete och hemarbete fått en enorm aktualitet har också molnet som leveransplattform ökat radikalt. Även här har IFS fått igång en snabbt ökande ström av sina kunder som gått över och nu kan nyttiggöra devisen om data som är tillgängliga var som helst, när som helst och för vem som helst.
– Det här är absolut ett viktigt område för oss, säger Hugosson. Vi har, precis som IFS en egen molntjänst, som flera av våra kunder använder sig av. Men vi lägger här också till tjänster som är mer proaktiva med alerts och åtgärdspaket istället för att bara vara övervakande eller monitorerande. Vi har titta på vad som händer hos kunderna vid olika scenarier i tex maskinparken. Utifrån detta har vi sedan tagit fram åtgärdslösningar.

Ett extra värde till molntjänsten är sålunda en viktig poäng. Men vilken är IFS styrka ifråga om Applicationssviten?
– Det är framförallt en mycket bra och bred produkt för de branscher som IFS fokuserar på. Dessutom går den att implementera på ett snabbt sätt genom att ta fram lösningar och göra som vi gjort, säger Addovationbasen. Jämfört med alla de ”stora” systemen är IFS Applications bättre. Man kan få ett agilt införande som sker i takt som kunderna/användarna kan smälta för att sedan helt enkelt få det i drift så snabbt som möjligt.

Varför behövs vass IT-partners? Om man väl köper en mjukvarulösning borde man väl i ”out-of-the-box-tider” bara installera och köra? Nja, riktigt så enkelt är det inte förstås. Implementation, anpassningar, utbildningar, driftsstöd, metodikrådgivning, integration av systemet i företagets totala IT-miljö och annat är sånt som har avgörande betydelse för att ett system ska bli framgångsrika.

Varför behövs vassa IT-partners – några konklusioner
Varför behöver då ett företag som IFS vassa IT-partners? Försäljningssidan är förstås ett givet skäl, flera spelare ihop kan göra mer än en ensam. Men det finns annat som kan vara lika viktigt; t ex att behovet av en partner i grunden hänger samman med att systemen i sig kan beskrivas som en slags ihopkopplade uppsättningar av basfunktionaliteter. Även om IFS Applications är ett föredömligt lättimplementerat och -hanterat system så finns det en hel del att fundera kring och jobba med innan systemet smidigt fungerande sitter på plats.
Det håller naturligtvis Joakim Hugosson med om och han vet vad han talar om ifråga om den multidiversitet som ofta präglar IT-uppläggen i dagens företagsverksamheter. Inte minst bygger han detta på sina erfarenheter av en flera av de andra större systemen från sin tid på bl a TietoEVRY, där han under sex år var chef för bolagets svenska ERP-verksamhet.

25 procent som är av avgörande betydelse
Men låt oss fundera vidare på förklaringen till dessa partners existens.
Låt säga att de system som används i runda tal täcker 75 procent av vad man tänker sig att de ska ”göra” för ett företag. Vi talar om sånt som att tillhandahålla moduler för sånt som ekonomi, anläggningsstyrning, redovisning, projekthantering, arbetsflöden, försörjningskedjan, tillverkning och liknande verksamhetsdelar. Lösningar för detta finns i princip i alla de stora systemen, såväl i IFS’ som i SAPs och exempelvis Infors lösningar, även om den funktionella omfattningen kan variera något.
Poängen? Det är i den resterande 25-procentiga delen som lösningarnas framgång kan avgöras. Det som får system att fungera bra, eller mindre bra, handlar om organisation, implementation, anpassning av system till specifik verksamhet, utveckling av ”best practice”, add-ons, kopplingar till försörjningskedjorna och utbildning. Först när detta sitter på plats får man den vassa udd som ett bra systemstöd kan ge i produktframtagningen.
Därför omger sig IFS, Infor, SAP och de andra storspelarna på programmarknaden med ett antal partners. Det är deras bransch- och industrikunskaper, förmåga att paketera sina tjänster och omsätta systemen till välfungerande, ”best-in-class-lösningar”, som är avgörande för framgång.

Joakim Hugosson, ett starkt val.

Om valet av Hugsson
Att Joakim Hugosson nu rekryterats till Addovation är inget dumt val av ägarna och styrelseordförande Gösta Blomqvist. Förutom de sex senaste åren på TietoEVRY har han varit på … just det, IFS. Från 1997 till 2013 var bolaget hans företagshemvist. Det betyder att han kan lösningen som sin egen bakficka. Det är svårt att tänka sig en bättre bakgrund för den som framgångsrikt vill leda en IFS-partner in i framtiden.
– Med anställningen av Joakim Hugosson har vi säkerställt en internationell profil med gedigen kunskap om IT-branschen för att förverkliga de strategiska ambitionerna för Addovation, säger Gösta Blomqvist.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title